Ekoturizm Haber Girişi : 10 Ekim 2021 19:11

Aydın, Denizli, Muğla Ekoturizm ön fizibilite raporu yayınlandı.

GEKA Ekoturizm ön fizibilite raporu yayınlandı.
Aydın, Denizli, Muğla Ekoturizm ön fizibilite raporu yayınlandı.

Ekoturizm; manzara, bitki ve hayvanlar ile bu alanlarda bulunan mevcut ve geçmişteki kültürel kalıntıların keşfedildiği, incelendiği ve deneyimlendiği nispeten bozulmamış alanlara yapılan seyahatleri içermektedir. Ekoturizm, ekolojik dengeyi korumanın esas olduğu ve sürdürülebilir kalkınmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış turizm türüdür. Bu sebeple ekoturizm, doğaya dayalı bir turizm biçimidir. Eko turizmin doğa turizminden ayrıldığı temel nokta ise eko turizmin doğanın ve ekolojik dengenin korunması, taşıma kapasitesi sınırlarının aşılmaması konusundaki hassasiyeti ve yerel halka gelir sağlaması yaklaşımıdır

haber arası detay

 

Bu ön fizibilite raporu, ekoturizmin ülke genelinde geliştirilmesi amacıyla Aydın, Denizli ve Muğla illerinde Ekoturizm Tesisinin kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. 

Ekoturizm, oldukça yeni bir kavram olarak kabul edilmekle birlikte, tarihsel kökleri Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde 19. yüzyılda artan politik baskılar sonucunda oluşmaya başlayan milli parklara
ve yaşam alanlarına kadar götürülen bir olgudur (Self, Self, & Bell-Haynes, 2010). Ekoturizm ile doğrudan bağlantılı kavramlar olan sürdürülebilir bir dünya ve çevre için kriterler ilk kez 1992 Rio Çevre Zirvesi'nde ortaya konmuştu. Bu kriterler, turizme de uyarlanarak, çevreye zarar vermeden, ondan yararlanma yöntemlerinin geliştirilmesi ve tüm yerli halkların kültürlerini koruyarak, onların turizm faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması şeklinde özetlenmiştir.

Bu çalışmada fizibilite raporunun kapsamı da dikkate alınarak ekoturizm; “doğaya, çevreye, topluma ve toplumun değerlerine saygılı; ekolojik dengenin korunmasına azami hassasiyet gösteren, ziyaretçilerin eğitim, dinlenme, macera, doğa sporları, tarih ve yerel kültürü tanımaya odaklandıkları ve tüm bu değerlere karşı kendilerini sorumlu hissettikleri bir seyahat türü” (Aytuğ, 2019) olarak tanımlanmaktadır.

Alt Bölge Destekleri
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılacak ekoturizm yatırımları için bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, ilgili Kararın Ek-7 alanında belirtilen Aydın‟ın Karacasu, Kuyucak, Sultanhisar, Köşk, Buharkent, Yenipazar, İncirliova, Germencik, Bozdoğan, Koçarlı, Karpuzlu ilçelerinde, Denizli‟nin Babadağ, Kale, Beyağaç, Baklan, Güney, Çameli ilçelerinde, 3. bölge desteklerinden Muğla‟nın Seydikemer ilçesinde 2. bölge desteklerinden yararlanabilmektedir. 

Sektörün Profili
Çalışmanın bu bölümünde sektörün profili hakkında bilgi vermek için çeşitli ülkelerden ve Türkiye‟den başta ekolojik köyler olmak üzere ekolojik turizmin başarılı örneklerinden çiftlikler ve doğa evlerinden bahsedilecektir. Bu bağlamda ilk olarak ekoturistlerin ekolojik köylerde olmasını beklediği faaliyetlerden bahsedilecek, daha sonra ekolojik köylerle mevcut köyler arasındaki farklar ortaya koyulacaktır. Ardından ekoturistlerin özellikleri tanımlanacak ve ekoturizmin dünyadaki ve Türkiye‟deki konumu belirlenerek ekolojik köy örnekleri verilecektir.

Ekoturizmin Türkiye’deki Görünümü
Genel çerçevesi yukarıda çizilen ekoturizmin ülkemizdeki yansımalarına ilerleyen bölümde yer verilecektir. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği‟ne (TÜRSAB)1  göre;
 Dünyada turizm sektörü yıllık %4-7, doğa ve macera turizmi yıllık %20-30 büyüme göstermektedir.
 Doğa ile ilgili turizm hareketlerinin 2014 yılı sonunda ulaştığı rakam 400 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir.
 Bunların içinde sadece macera turizmi segmentinin 2014 yılı pazar büyüklüğünün 263 milyar USD düzeyinde olduğu ifade edilmiştir.
 Tüketicilerin üçte biri çevreye duyarlı tatiller için %2 ila %40 arasında daha fazla ödeme yapmaya gönüllü oldukları vurgulanmıştır.
 Seyahat eden insanların %79‟u çevreye duyarlı tesislerde konaklamak istediği belirtilmiştir.
 Seyahat eden insanların %20‟si milli parkları ziyaret etmeyi tercih ettiği belirtilmiştir.
 Seyahat eden insanların %15‟i alışılmadık macera sporlarını tercih ettiği belirtilmiştir.
 Türkiye‟de toplam 3 bin 49 tane koruma altında alan bulunmaktadır. Bu alanların toplam büyüklüğü 7 milyon 883 bin 551 hektardır. Korunan alan sayısı anlamında İzmir 318 alan ile birinci olurken alan büyüklüğü olarak bakıldığında ilk sırada 330 bin hektarın üzerindeki büyüklük ile Antalya yer almaktadır.
 Türkiye‟de doğa ve macera turizmine hitap edebilecek nitelikteki yerlerin toplam alanı 850 bin hektara yakın, 40 milli parkın yanı sıra 90 bin hektarı aşan büyüklüğüyle 192 tabiat parkına sahip olan Türkiye‟de doğal sit sayısı 1.273‟tür.
 Türkiye‟de korunan alan sayısı 2002 yılında 964 iken 2013 yılında 3 bin 49‟a yükselmiştir. Bu veriye göre 11 yılda 3 kattan fazla artmıştır. Korunan alan büyüklüğünün Türkiye‟nin toplam yüzölçümünün %8,1‟idir (Akoğlu, 2018). Türkiye‟de ekoturizmle ilişkilendirilen projeler arasında ATAK Projesi, Belek Yönetim Planı, DağDoğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Atlı Doğa Yürüyüşü Projesi, Mağara Turizmi Projesi, Sportif Olta Balıkçılığı Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım- Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi ve Av Turizmi Projesi gibi örnekler yer almaktadır. Türkiye‟de ekoturizmle ilişkin en önemli projelerden biri Küre Dağları Milli Parkı‟nda uygulanan Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi‟dir. 


Bu proje Haziran 2012‟de Brezilya‟da gerçekleştirilen Rio +20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı‟nda, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye‟yi temsil edecek en iyi 25 uygulamadan biri olarak seçilmiştir. 2005 yılında başlanan Kuş Cennetleri Projesi ile bugüne kadar 13 kuş cenneti hayata geçirilmiştir (Akoğlu, 2018).Türkiye‟deki ekoturizme yönelik bir diğer örnek ise Dalyan‟dır. Dalyan, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle ve özellikle deniz kaplumbağalarının üreme bölgesi olan İztuzu Kumsalı ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Dalyan ağzı açıklarında dünyada nesli tükenmekte olan 12 memeliden biri olan ve koruma altına alınan Akdeniz Foku görülebilmektedir (Akoğlu, 2018). Türkiye‟de öne çıkan ekoköy örnekleri şu şekildedir: 

Türkiye genelinde yıllar itibariyle aylık turizm gelirleri tablosu incelendiğinde gelirlerin artış gösterdiği ayların haziran ayı itibariyle başladığı, ağustos ayında en yüksek seviyeye ulaştığı ve Ekim ayında son yüksek gelirin elde edildiği görülmektedir. Bu göstergeler aynı zamanda bölgelerin ve illerin de turizm gelirlerinin aylar itibariyle dağılımının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.
Gerçekleştirilmesi planlanan ekoturizm yatırımları ile turizm sektörünün bölgede 12 aya yayılması hedefine ulaşılması durumunda yıl içinde elde edilecek turizm gelirinin dengeli ve sürdürülebilir olmasının sağlanabileceği öngörülmektedir. 

Bu bölümde yapılan karşılaştırma diğer turizm türleri ile yatırım konusu olan ekoturizm faaliyetlerinin karşılaştırmasını içermektedir.
 Yerli halkın ekonomik kazanç sağlamasına imkân tanıyarak yaşam kalitesini
yükseltmektedir.
 Gelir adaletini sağlamada ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmada etkilidir. 

 Endüstriyel uygulamaların geliştirilemeyeceği orman köyleri gibi bölgelerde istihdam ve ekonomik canlılık sağlamaktadır. Bu sayede bu bölgelerden yaşanan göçlerin önüne geçilebilmektedir. Bununla birlikte tersine göç yaşanması mümkün olmaktadır.
 Yerli halk kendilerini ve bölgelerini etkileyen kararların alınmasında etkin rol oynamaktadır.
 Ekoturizm doğal, kültürel mirasın korunmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte dünya biyoçeşitliliğinin sürdürülmesine imkân tanımaktadır.
 Yerel halkla ilişkiyi ve daha önce tecrübe edilmeyen değişik aktiviteleri sağladığı için turistler için daha hoş deneyimler sağlamaktadır.
 Turizmin ekonomi, çevre ve sosyal yaşama üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır.
 Ekoturizm kültürel açıdan duyarlıdır. Bu durum turist ve ev sahibi halk arasında saygıyı
sağlamakta ve karşılıklı güven oluşturmaktadır.
 Yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmemektedir. Böylece gelişmekte olan ülkelerde
avantaj sağlamaktadır (BAKKA Turizm Raporu, 2012).
 Sektöründeki mevsimsellik etkisini azaltması ve turizm sezonunun 12 aya yayacak şekilde devamlılığını sağlamasıdır. 

GEKA Ekoturizm yatırım ön fizibilite raporunun tamamına aşağıdak linkten ulaşabilir. geniş bilgi alabilirsiniz.

Link: https://www.yatirimadestek.gov.tr/pdf/assets/upload/fizibiliteler/aydin-denizli-ve-mugla-illeri-ekoturizm-fizibilite-raporu2020.pdf

ÖZEL GİRİŞİMCİLER İÇİN AYDIN, DENİZLİ, MUĞLA PLANLAMA BÖLGESİNE EKOTURİZM AMAÇLI İMAR PLANI NASIL HAZIRLANIR?

En popüler altarnatif turizm kaynaklarından biri olan Ekoturizm veya Ekolojik Turizm'e her geçen gün ilgi artmaktadır. Ekoturizm ülkemizde Aydın , Denizli, Muğla illerinde yapılabilir mi? Nasıl bir yol izlenmesi gerekmektedir? tüm merak edilenleri açık bir şekilde kaleme aldım. Aydın, Denizli, Muğla Ekoturizm imar planı hangi bölgelere yapılabilir? işte cevabı.

Aydın, Denizli, Muğla ekoturizm için en güzel iller arasında yeralmaktadır. 
Eko-Turizm Alanları; Planlama Bölgesi’nde, Aydın İli Kuşadası İlçesi Kirazlı Köyü’nde ve Fethiye İlçesi
Eşen Mahallesi’nde ekolojik tarım ve eko-turizmin desteklenmesi önerilmektedir.
4.1.2.9.g. Nehir Turizmi Alanları ; Planlama Bölgesi’nde; Muğla İli Köyceğiz ve Dalaman İlçeleri sınırlarındaki Akköprü ve Narlı Barajları arasındaki bölgenin ve Denizli İli Çal İlçesi’nde Büyük Menderes Irmağı’nda bu turizm potansiyelinin desteklenmesi önerilmektedir.
4.1.2.9.h. Trekking Turizmi Alanları
Planlama Bölgesi’nde özellikle yayla ve kayak turizminin desteklendiği yerlerde trekking güzergahları oluşturulması önerilmektedir.
4.1.2.9.i. Golf Turizm Alanları
Planlama Bölgesi’nde Muğla İli’nde Bodrum ve Milas İlçeleri’nde yer alan ÇED olumlu görüşü almış olan golf tesis alanları plana işlenmiş olup bölgenin doğal ve ekolojik yapısı ile su kaynakları göz önüne alınarak yeni golf tesis alanları önerilmemiştir

Bu güzergahlardan ilki, Planlama Bölgesi’nin batı sahil kesiminde, Kuşadası İlçesi’nden başlayarak, Güzelçamlı Milli Parkı, Büyük Menderes Deltası ve çevresinden, Bafa Gölü’ne ve bu noktadan sonra Milas İlçe Merkezi ulaşmaktadır. Bu güzergahın bir kolu da Didim-Akbük ile Milas-Güllük arasında bulunmaktadır. Bu güzergah hem deniz hem doğa hem de kültür turizmi odaklıdır.
 İkinci tur güzergahı Muğla İl Merkezi’nden başlayarak, Yerkesik Mahallesi üzerinden Milas-Ören Mahallesi ve Çökertme Köyü’ne ulaşmaktadır. Bu güzergah kültür ve doğa turizmi ağırlıklıdır.  Üçüncü tur güzergahı, Denizli Beyağaç İlçesi ile Köyceğiz İlçesi’ni birbirine bağlayan güzergahta önerilmiştir. Bu güzergahın merkezinde kış sporları ve kayak merkezi olarak desteklenen Sandras Dağı-Kartal Gölü bulunmaktadır.

 Dördünce güzergah, Fethiye İlçesi’nde Girmeler Mağarası ve termal su kaynağının bulunduğu Kadıköy Mahallesi, eko-turizmin desteklendiği Eşen Mahallesi’nden ilçenin batı sahil kesimindeki Uzunyurt Köyü’ne ulaşmaktadır. Bu güzergahın bir kolu da Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi kapsamında kalan Karadere ve Kumluova Mahalleleri’ne ulaşmaktadır. Bu güzergah, kültür, doğa, deniz ve sağlık turizmi potansiyellerine sahiptir.
 Beşinci tur güzergahı, Aydın İli Karacasu ve Bozdoğan İlçeleri ile Muğla İli Kavaklıdere İlçesi’ni birbirine bağlayan aksta yer alan önemli turistik noktalara ulaşacak şekilde önerilmiştir. Bu güzergah kültür turizmi ağırlıklıdır.
 Altıncı ve son tur güzergahı ise Denizli’deki Kaklık Mağarası’ndan başlayarak, Baklan, Çal, Bekilli ve Güney İlçeleri’ne; Güney İlçesi’nden sonra ise Buldan Tripolis Termal Turizm Merkezi, Akköy Gölemezli Termal Turizm Merkezi ve Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ulaşmaktadır. Bu güzergah, kültür ve termal turizm yanı sıra nehir turizmi ve bağcılık potansiyeli neden ile şarap tadımına yönelik turizm
potansiyeli sunmaktadı

Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi’nde ekolojik tarım ve eko-turizm desteklenmektedir. İlçedeki proje halinde olan katı atık depolama ve arıtma tesisi alanları da plana işlenmiştir.  Eşen Çayı’nın suladığı verimli tarım arazileri üzerinde bulunan Eşen, tarımsal karakterli bir yerleşimdir. Bu doğrultuda Çevre Düzeni Planı döneminde tarım sektörünün desteklendiği bir gelişme göstermesi önerilmektedir. Yerleşmede seracılık önemli bir tarımsal faaliyet olup desteklenmelidir. Plan döneminde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla bir organize tarım alanı önerilmiştir. Ayrıca, eko-turizm gelişimi desteklenmelidir. 

İklimsel ve coğrafi özelliklerinden ötürü, kentsel ve kırsal yerleşim alanları dışında, barınma amaçlı kullanılan/kullanılacak, ilgili kanunları uyarınca mera, yaylak, kışlak v.b. gibi tanımlı ve hazineye kayıtlı alanlar dışında yer alan ve kadastral bir yola cephesi bulunmak şartı ile özel mülkiyete tabi olan alanlardır. Bu alanlarda yayla ve eko-turizm gelişimini desteklemek amacıyla, “Turizm Tesislerinin Belgelendirmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”te belirtilen çiftlik evi-köy evi, yayla evi ve dağ evi türlerindeki kırsal turizm
tesis alanlarının desteklenmesi önerilmektedir.

Planlama Bölgesi Akdeniz fiziksel özelliklerine bağlı olarak önemli bir doğa ve yayla turizmi potansiyeli sunmaktadır. Bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla, Aydın, Muğla  ve Denizli İlleri’nde potansiyel sunan tüm yaylalarda eko-turizm ve kırsal turizm tesis alanları
desteklenmelidir. 

EKOTURİZM VEYA EKOLOJİK TURİZM İMAR PLANI ÇIKARTMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR.

Öncelikle Ekoturizm ile ilgili tüm sorularınız ve proje çalışmalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 ; Ekoturizm; Eko Turizm ülkemizde yatırımcıların kanunların gereklerini yerine yetirerek, doğal yaşam alanlarında, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yaparak bunu kazanca dönüştüren avantajlar topluluğu diyebiliriz. Girişimci iseniz ve Eko Turizm projelerine yatırım yapıp para kazanmak istiyorsanız. nereden başlamanız gerektiği konusunda sizlere araştırma makalesi hazırladım. yazmış olduğum aşamaları tek tek okuyarak, satın alacağınız Ekoturizm Parselinin projeye uyğunluğu hakkında sağlam bilgiye sahip olacaksınız. Gerçekten böyle bir yatırım girişiminde bulunmak istiyorsanız bizden teknik olarak destek alabilirsiniz.

Eğer Eko Turizm üzerine girişimci iseniz mutlaka bu aşamaları okuduktan sonra projeye başlangıç yapmanızda fayda görmekteyim.

Aydın, Denizli, Muğla planlama bölgesi Ekoturizm imar planı hazırlama rehberine ulaşmak için aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.

Link: https://www.haritahaber.com/aydin-denizli-mugla-ekoturizm-imar-plani-hangi-bolgelere-yapilabilir_328.html

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    ......................BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    ...................... BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.   ................ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.