Planlama Haber Girişi : 25 Şubat 2023 17:15

HATAY ORTAK MESELEMİZ KONSEYİ 2. Basın Açıklaması

HATAY ORTAK MESELEMİZ KONSEYİ 2. Basın Açıklaması

İlimiz Hatay'ın da içinde bulunduğu deprem bölgesinde inşa çalışmalarına ivedilikle başlanacağı ve bir senede tamamlanacağı  söylemiyle karşı karşıyayız.

haber arası detay


Hatay’da yakınlarımızın cenazeleri hala enkaz altında iken, şehir beşik gibi sallanırken, 5 bin civarı artçı- belki de öncü- deprem yaşanırken, ilin tamamında zemin etüdü yapılmadan imara başlanmasının kesinlikle yanlış olacağı kanaatini taşıyoruz. İLİMİZDE KISA VADEDE GEÇİCİ KONUTLAR DIŞINDA BİR YAPILAŞMA OLMAMALIDIR. Şehrin dört başı mamur bir imar planı ortaya çıkmadan inşai faaliyetlere başlanmamalıdır. Bugünkü facianın boyutlarını ve yıkımını büyüten hataların tekrarlanmaması için yapılacak planlamada aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmak zorundadır.
Binlerce artçı depremin yaşandığı ve yaşanmakta olduğu bir ortamda DOKÜLMESİ HALİNDE BETON, MUKAVEMETİNİ KAZANAMAYACAK VE SONRAKİ FELAKETLERE ZEMİN HAZIRLANMIŞ OLACAKTIR. Sadece bu faktör bile aceleci davranılmaması gerektiğini gözler önüne sermektedir.

1. ilimiz Hatay ve deprem yaşamış diğer on ilde öncelikle mikro bölgeleme etütleri hızla yapılmalı, zemin yapısı doğru bir şekilde ortaya konulmalı ve bu veriler doğrultusunda 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planları afet tehlike değerlendirmelerini kapsayacak şekilde yeniden oluşturulmalıdır. İktidar, bunları gerçekleştirmeden asla inşaatlara başlamamalıdır. Bunlar gerçekleştirilmeden sağlıksız konut alanları ve  kentsel mekanlar yaratmak, yeni yıkımlar, kayıplar ve felaket sonuçlar doğuracaktır.
2.İnşaat proje denetimlerini yapma yetkisi, özel denetim şirketlerinden alınmalı, bir kamu görevi niteliği ile yeniden Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları’na (TMMOB)  bağlı odalara bırakılmalıdır.
3. Deprem ve afet güvenliği ile ilgili acil eylem planı, kamusal öncelikler temelinde ve  kamucu politikalarla, ilgili tüm alanları içine alacak çok yönlü  bir bakışla, buna uygun hazırlanacak bir hukuki içerik ve çerçeve ile hazırlanmalıdır.
4.Tarihsel miras, kültürel çeşitlilik, yapısal, mekânsal dokunun korunması ve onarılması temel alınmalıdır. Tarihi nitelik taşıyan ve yıkılmış olan mekanların basit bir enkaz kaldırma çalışmasıyla yok edilmemesi, yıkıntıların fotoğraf ve video kayıtlarıyla belgelendirilerek dikkatli bir şekilde kaldırılması ve sağlıklı bir ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.
5.Bu süreçler kamuoyu ile paylaşılmalı, ayrıca çalışmalarda üniversitelerden ve meslek odalarından teknik destek alınmalıdır.
6.Altyapısı yeniden yapılacak yerlerde atık su ve yağmur suyu ayrık sistemle ele alınmalı; atık su, içme suyu, yağmur suyu hatları ile fiber optik, elektrik, doğalgaz vb. hatlar bir bütünlük içinde projelendirilmelidir.
7.Depremin yol açacağı çevre sorunlarına karşı yıkılan binaların enkazlarının toplanması, nakliyesi ve depolanmasında, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine tam olarak uyulmalıdır.
8.Kamu taşınmazlarının satışı durdurulmalıdır. Terk edilen fabrika, işletme arazileri, hizmet dışı bırakılan askeri alan, köy malı iken belediyelere geçen taşınmazlar, kullanılamayan kamuya ait taşınmazlar vb. satılmamalı, imar planlarında “Kamu Hizmetleri Rezerv Alanı”, “Kentsel Dönüşüm - Sağlıklaştırma - Yenileme Yapı Rezerv Alanı” olarak işlenmeli gerektiğinde de yeni yerleşim için kullanılmalıdır.
7-İçinde, barındırdığı canlara mezar olmayacak binalar tasarlanmalıdır. Dikey inşaatlardan yatay inşaatlara geçilmelidir.
8-Enkaz ve göçük hafriyatının kontrollü bir şekilde, ekolojik dengeye daha fazla zarar vermeden yapılması gerekmektedir

Hatay'ın Yeniden İmar ve İnşası için oluşturulacak Danışma Kurulunda ;
1-Tarihsel yapının korunmasını sağlayacak TARİHÇİLER
2-Binlerce yıldır barış içinde yaşayan kadim şehrimizin demografik yapısının korunmasını sağlayacak kent sosyoloji uzmanlarından oluşan SOSYOLOGLAR
3-Bu hususların temini için bölgenin  özelliklerini bilen, yöre halkını tanıyan MESLEK ODALARI, STK’lar ve sanayiciler
4-Bölgenin doğasının, ekolojik yapısının, bitki örtüsünün, kuş göç yolunun vs. korunmasını sağlayacak DOĞA BİLİMCİLER
5-Tarihi yapıları yeniden Hatay’a kazandırma çabalarında önemli rol üstlenecek olan KÜLTÜREL MİRAS UZMANLARI ve ARKEOLOGLAR
Her şeyden önemlisi ulusal-uluslararası çapta ŞEHİR PLANCILARI
6-Süreci hukuki açıdan denetleyebilecek ve yönlendirebilecek HUKUKÇULAR
yer almalıdır.

HATAY ORTAK MESELEMİZ KONSEYİ

ÜYE LİSTESİ
 
1. Abud ABDO – Sanayici, Hatay Tekstil İşletmeleri Sanayii Hateks Yönetim Kurulu Başkanı
2. Aksel BUTROS – Gemi Acentesi
3. Şahin Yatkın – Hatay Akademi Orkestrası Sanatçıları adına
4. Ayhan KARA - Has Turizm Yönetim Kurulu üyesi, Ayhan Kara Vakfı Başkanı, Otobüs İşletme Sahipleri Derneği Başkanı, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, İmece Tarım Kooperatifi Başkanı
5. Aykut Özbuğday – Endüstri Mühendisi, Tarımsal Sanayii ve tohumculuk alanlarında uluslararası faaliyet gösteren işletmelerde yönetici, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi
6. Aylin SAYEK BEYAZIT – Tasarım, iletişim ve etkinlik uzmanı, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği üyesi
7. Beşir Kemal USTAOĞLU – Boğaziçi ekonomi, Ustaoğlu Madencilik, gayrimenkul ve eğitim danışmanlığı
8. Binnur HATAYLI – Ekonomist, Borsa Malları İthalatçısı, Turizmci
9. Celal CİVELEK - Yüksek İnşaat Mühendisi, Çiftçi, Opet bayii, Ziraat Odası Eski Başkanı, Çukobirlik Hatay Başkanı
10. Celal YAHYAOĞLU – Harita Mühendisi, Eski Antakya üzerine dia, fotoğraf ve kitap arşivi sahibi
11. Cem MERTAYAK – İnşaat Yüksek Mühendisi, Toptan gıda dağıtımı, BP akaryakıt istasyonu, Oyak Beton
12. Deniz TAVŞANCIL - Avukat
13. Ebru AYGÜN KOHEN – Satış, pazarlama, strateji, medya ve online şirket alanında profesyonel yönetici
14. Destekçi 1
15. Prof. Dr. Emre HURİ – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Üroloji Anabilim Dalı üyesi, Hatay Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
16. Prof. Dr. Ertuğrul OKUYAN – Kardiyolog, Türk Kardiyoloji Derneği Genel Sekreteri, Hatay Eski Milli Eğitim ve Kültür Müdürü Mehmet Okuyan’ın oğlu
17. Ferhan KUSEYRİOĞLU – Çiftçi, Kuseyrioğlu Çiftliği Hanım ağası
18. Figen ERBEK - Avukat
19. Gazi Osman OVALI – Ford ve Fiat Hatay Bayisi
20. Gökhan ALKAN – Gümrük Müşavirliği
21. Hakan BOYACI – Reklam ajansı sahibi, yönetmen, fotoğrafçı, hatay.com’un sahibi, Hatay Turizm Derneği Başkanı, Hatay Fotoğraf Sinema Derneği Başkanı
22. Harun TAVŞANCIL - Avukat
23. Hikmet ÇİNÇİN – Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
24. Destekçi 2
25. Hüseyin PEHLİVAN – Turizm Otelcilik, Liwan Otel sahibi
26. Jozef Naseh – Arkeolog, Ortodoks Kilisesi Vakfı Eski Başkanı, Antakya Felsefe Akademisi Kurucusu
27. Kenan YURTTAGÜL – Hatay Müzeler Eski Genel Müdürü
28. Kerem MERTAYAK
29. Mehmet BULANIK
30. Mehmet KALAYCIOĞLU – Çelik yapı uzmanı
31. Mert EŞBERK – Eşberk Medya Reklam Ajansı sahibi, Adana Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Danışmanı
32. Destekçi 3
33. Mete AKÇAY – Toptan perakende satış, Banvit Antakya Bayii
34. Mişel ATİK – Samandağ Çevre Koruma Derneği Başkanı
35. Doç. Dr. Neval OĞAN BALKIZ – Akademisyen Hukukçu, Anayasa Hukuku, Devletler Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku uzmanı
36. Osman MISTIKOĞLU – İnşaat Mühendisi, mimar, çevre ve doğa dostu
37. Özgür Deniz EMİR – Yüksek Mimar, Eski Antakya Evleri restorasyonu
38. Perran MELEK ERNER – Mimar, Antakya’da çiftçi, Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek’in ve Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen’in torunu
39. Rahel BUTROS – Miss Arsuz Yardım Gönülleri Başkanı
40. Rezzan BENARDETE – RB Living’in sahibi, mekan tasarımcısı, sanat eseri koleksiyoneri
41. Sabit ÇOŞKUN - Elektrik Elektronik Mühendisi
42. Selahattin ESKİOCAK – İhracatçı, Antakya Ticaretve Sanayi Odası Meclis Başkanı
43. Şahizar REŞA SEBER – Halkla İlişkiler uzmanı, Hatay Devleti Milletvekili Sait Reşa’nın kızı, Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Derneği üyesi, TEV ve Miss Arsuz Yardım Gönüllüleri üyesi
44. Doç. Dr. Şerif KURTULUŞ - Harran Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
45. Ufuk CAVLI – Gazeteci, yazar, yapımcı, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Denetleme Kurulu Başkanı
46. Uğur ASLAN – Sinema Oyuncusu
47. Ümit GÜÇ- Eğitimci, yönetmen
48. Yeşim ÖTKEN – Kurumsal İletişim Uzmanı
49. Yılmaz ÖZFIRAT – Antakya Medeniyetler Korosu Kurucu Şefi
50. Yusuf BOLAT
51. Yusuf Ziya Kuzu – Avukat
52. Aslı Kuseyrioğlu
53. Lale Kuseyrioğlu
 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.
  • Mehmet Salmanoğlu tlf 0537 403 14 34 26 Şubat 2023 07:27

    Hatay ortak meselemiz girişimi kurucularına teşekkür ediyorum. Girişime destek vermek ve pratikte nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Ben yaşı 80'ne dayanmış Soyoloji eğitimi görmüş biriyim..