Ekoturizm Haber Girişi : 17 Nisan 2022 13:52

İzmir Büyükşehir Ekoturizm planlama çalışmalarını hızlandırdı.

İzmir, Ekoturizm, Agro Turizm
İzmir Büyükşehir Ekoturizm planlama çalışmalarını hızlandırdı.

Kırsal alanlara yönelik planlama modeli tasarısı İzmir Büyükşehir belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde Ekoturizm ve Agro turizm amaçlı yapılan üst ölçek plan çalışmaları hakkında bilgi verildi. İzmir imar ve şehircilik dairesi başkanı Yağmur Han Şenel Eko ve Agro turizm üzerine yapılan üst ölçek planlar çalışmalarını masaya yatırdı.

haber arası detay

 

KIRSAL ALANA YÖNELİK ETKİN BİR PLANLAMA YAPIYORUZ.

Kırsal alanlara yönelik planlama modeli tasarısı Yağmur Han Şenel; " Kırısal alanlara yönelik etkin bir planlamaya yönelik çalışmayı daire başkanlığı olarak üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz. izmir'de metropol merkezlerinden ilçe çeperlerine doğru bir büyüme baskısı, kent çeperinde yükselen kent talepleri, aynı zamanda bu çeperlerdeki ekosistemin kırılganlığını artıran pek çok arazi kullanımın yer alması, bunlar özelikle yol boyu gelişen kentsel gelişme alanları tarımdışı arizi kullanımları, hobi bahçeleri , büyük ölçekli otoyol projeleri gibi aslında doğa ve kent karşıtını yaratan etmenler mevcut. izmir metropol merkezinin çeperine doğru, iki ayrı katmandan bahsedebiliriyoruz. bu bizim 2021 yılında oluşturduğumuz izmir doğayla uyum stratejisinden elde ettiğimiz kaynaktan veriler, 3. ve 4 katmanlarda aslında kent merkezinin 50 km uzağında kalan büyük bölgesel parklardan, ve havzalardan  bahsedeceğiz. 4. katman dediğimiz Bakırçay-Gediz-K.Menderes nehirlerin oluşturduğu büyük havazalar, delta ovalarından bahsedebiliriz. bunlara karşı tehlike olarak görebileceğimiz noktalar; yerleşimin bu yönlere doğru kayma halindeki isteği, toprak ve su kirliliği, kuraklık, habitatın bozulması, kırsal yerleşimlerdeki özgünlük kayıpları,tehlike altındaki endemik türler gibi tehlikelerden bahsedebiliriz.

GIDA GÜVENLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖZARDI EDİLMEKTEDİR.

Bizim burada temel stratejimiz şudur; Kentsel ve kırsal alanların aslında birbirleri ile kavga halinde değilde, uyumlu bir şekilde nasıl yaşayabileceği, doğanın şehre nüfusunun nasıl sağlanabileği, insanların kırsal alanlarda bütünlüğünün nasıl eldeedilebiliceği, kendi içinde nasıl bir döngüsel ekonomiyi teşvik edebilieceğimiz  aslında bizim stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, bir çok projemiz yapıldı ve devam ediyor.  kırsal alanlara baktığımızda mevcutta gri bir tablo görüyoruz. Gri tablo dediğimiz şu, özellikle planlama anlamında kentsel gereksinimler ne ise;  kırsal anlanların gereksinimlerinin de buymuş gibi, bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. litaratürde de aslında tam olarak kırsal yerleşik alanlara ilişkin açıklayıcı ve doyurucu bilgilerde yok, bu kapsamda baktığımızda aslında kırsal alanların herbiri kendi içerisinde güçlü yönleri barındırıyor. aynı zamanda zayıflıklarını da barındırıyor. biraz önce bahsettiğim gri tabloda ,  kırsalda genellemeci yaklaşımlara, kıra dair karakteristik özelliklerin gözardı edilmesine, yani her kırın biricik kendi halinin dışında kentsel bir parça gibi görünmesine neden olmakta, ayrıca bu sürdürülebilirlilik meselesi gıda güvenliği ve iklim değişikliği gibi sorunlar da göz ardı edilmektedir.

EKOTURİZM VE AGRO TURİZM ALANLARINA İLİŞKİN GELİŞTİRİLMİŞ PLAN NOTLARI VAR

Planlama anlamında baktığımızda 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planında aslında kırsal anlarda yapılaşmalara ilişkin hususların tanımlandığından sözedebiliriz. Ayrıca kırsal anlanlarda Ekoturizm alanları  ve Agro Turizm alanlarına ilişkin, getirilmiş plan notları var. bu plan notlarında da altölçek herhangi bir imar planı yapılmaksızın, uygulamalar doğrudan üst ölçek plan notlarından yürümektedir. bu kapsamda da aslında belirli alanlarda, ekolojik tarım turizmi için planda tarım alanı olarak görülen alanlarda, Agro Turizmi alanrında da kırsal yerleşim alanları ile bütünlük oluşturan alanlarda, tarım ve hayvanlıcık amaçlı yapılar için verilmiş belirli bir yüzdesi bu alanlar için kullanılabiliyor.  bu kapsamda uygulamar şu an devam ediyor. Bu uygulamalar kendi içerisinde parçacık bir şekilde devam etmekte, biraz önce size bahsettiğim o kırsalın doğa ile uyumundan olan kendi içerisinde kopuk bir vaziyette yeralmaktadır. şimdi biz bunun üzerinde çalışırken, şunu düşündük ve şunun olması gerektiği kanısına vardık; aslında biz tarım alanları  ile birlikte kırsal yerleşik alanların   kendi içerisinde bir eko hava öbgesi oluşturduğunu, şekilde görülen arı peteği gibi olan her bir halkanın kırsal yerleşim alanını temsil ediyor ve kırsal yerleşim alanları birleştiği anda, eko havza bölgesini oluşturuyor.

Ekos bölge havzası ismine de, geleneksel tarım geliştirme ve koruma bölgesi şeklinde isim lendirdik. Çepere merkeze indiğimizde mevcut yerleşik alanın oluştuğu , ekonomik ve nüfus değerlerinin olduğu, hemen çevresinde de şu an gelişim alanı olarak tariflediğimiz  bir bölge bulunmakta, Şimdi burada aslında öneri olarak belirlediğimiz yöntem şudur; Bütün kırsal yerleşim alanlarını bir bütün olarak ele alıp, gerekli olan analizler yapıldıktan sonra ,  bu analizler bir ekiptarafından yapılması gerekiyor. ve bizi bir amaca ulaştırmalıdır. Bu amacın en üst noktasında da, bizim 1/25 bin ölçekli çevre düzeni planı ve nazım imar plarımıza yönelik bir üst ölçek plan notlarına götürüyor, ve üst ölçek plan notlarından sonra da, belirlenecek olan havzaya ilişkin stratejik planlar, ve bu stratejik planların altında da şayet  gerekli görülürse köy tasarım rehberliğinin yapılabileceğine ilişkin genel bir kurgumuz var.

TARIM VE HAYVANCILIK, EKOTURİZM, AGRO TURİZM BİRLİKTE YAPILMASINI SAVUNUYORUZ.

Şu an gündemde olan buradaki en üst madde olan, kırsal dokunun korunmasına ve geliştirmesine ilişkin, üst ölçekli plan notları burdaki modele baktığımızda bu kırsal mahalelerin ayrı bir, kendi içerisinde noktasal olarak aldığımızda  köy tasarım rehberlerini oluşturabileceğini, havza bölge ölçeğinde bir stratejik plan oluşturacağını, sonra da üst ölçekli plan notları üzerinden, kırsal dokunun korunmasına yönelik, belli ilkelerin gerçekleşebileceğini düşünüp bunun üzerine çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda bu komisyonlardan gelen 1/25 bin ölçekli plan notu değişiklik önerimize kısaca bahsetmek gerekirse, biz burada az önce bahsettiğimiz gibi geleneksel tarım ekoturizm koruma geliştirme bölgelerinin tarifine , bu bölgelere nasıl ulaşılacağını, bu bölgeler elde edildikten sonra, altına nasıl çalışmalar yapılabileceğini, açıklayan kapsamlı bir not Tanım olarak bahsedersek; Tarım ve Hayvancılık ile ekoturizm faaliyetlerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla belirlenen alanlardır şeklinde tanımladık. Tabi bu alanın oluşabilmesi için, özellikle kırmızı ile  boyadığımız noktaların, biri veya hepsinin yeralması gerektiğini söylüyoruz.  öncelikle bölgede yerel bir tohum veya yerel bir hayvan ırkının olup olmadığı, bölgeye özgün üretim yöntemlerinin olup olmadığı, bölgeden kuşaktan kuşağa aktarılan örütük bir bilginin varlığından söz edilip edilemeyeceğine ilişkin, bir veya bir kaçının içermesinin esas olduğunu, bu esaslardan sonra bölgeye ilişkin üniversitelerle, kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgüteleriyle, meslek odalarıyla, esnaf odalarıyla, ticaret odalarıyla beraber çalışarak stratejik bir raporun hazırlanması ve bu rapor doğrultusunda bu geleneksel tarım ve ekoturizm geliştirme bölgesinin sınırının 1/25 bin ölçekli planlara işlenmesini ön gördük, bu işleme işleminden sonra  bu bölge içerisinde yine yapılacak olan çalışmalar doğrultusunda hem tarım hayvancılık, hemde ekoturizm - Agro turizm ile birlikte gelişmesi ve kalkınması  alt ölçekli 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması, nazım imar planları hazırlanması sırasında bu tarz yapılaşma koşullarının belirlenebileceğini hükme bağladık, kırsal alanlarda özellikle köy yerleşik alanlarında köy tasarım rehberlerinin de oluşturulabiliceğini bunların 3 lü saçayağı gibi ekonomik ve sosyal döngüsel olarak  beslenmesini ön gördük, bu alanlarda yapılacak yapı ve tesislerin de,  tabii zeminden kodlandırılmasını ve bu alanlarda hiçbir şekilde arazinin yapısını bozacak bir şekilde kazı ve harfiyat yapılamayacağını hükme bağladık. bizim bu getirdiğimiz ilk not bir ilave not şeklindedir.

Gündem olan notta mevcutta bizim tarım alanları, makilik fundalık alanlar, ağaçlandırılacak alanlar, ormanlık alanlar gibi kentsel kulanım kararı getirilmemiş, alanlarda kalan kullanım alanlarının plan notuna son bir değişiklik ekleyerekten bu yapı ve tesislerin tabii zeminden kotlandırılması esastır, bu alanlarda hiçbir suretle  arazinin doğal yapısını bozacak şekilde hafriyat yapılamaz şeklinde bir plan notu ekleyip kırsal yerleşim alanlarında  arazinin korunması, bölgenin tarım hayvancılık ve ekoturizm ile güçlendirilmesi ve kalkındırılmasını amaçladık. ve bu şekilde  çalışmalarımızı nihai sonuca erdirdik. diyerek sözlerini tamamladı.    

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.