Planlama Haber Girişi : 30 Eylül 2021 11:48

Meram Kentsel Servis Alanı üst ölçek planlarda onaylandı.

Üst ölçek planda onaylandı.
Meram Kentsel Servis Alanı üst ölçek planlarda onaylandı.

Kentsel Servis Alanı Nedir? : "Alt ölçekli planlarda küçük sanayi sitesi, konut dışı kentsel çalışma alanı, büyük alan kullanımı gerektiren kamu kuruluş alanı, belediye hizmet alanı, toplu işyerleri vb. kullanımların yer alabileceği kentsel ölçekte çalışma alanlarıdır. Bu alanlara ilişkin imar planları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda ilgili idarece onaylanmadan uygulamaya geçilemez. Yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir."

haber arası detay

 

Meram Belediye Başkanlığı’nın 12.03.2021 tarihli ve 5156 sayılı yazısı ile Konya İli, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 Ada, 126, 127, 128 ve 131 Parsellerde (2.831.630,66 m2 ) kayıtlı mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hazineye ait taşınmazlar 6306 sayılı Afeti Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş olup KonyaKaraman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) M29 nolu plan paftasında “Sanayi ve Depolama Alanı ile Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak tanımlı bahse konu alanın “Kentsel Servis Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.


Yapılan inceleme sonrasında 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin ÇDP'nin 7. Genel Hükümler başlığı altında "7.11. Bu planda kentsel yerleşme alanları içinde kalan ve …, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna tabi alanlara ilişkin uygulamalara ve ... ilişkin başvurular, bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri ve nüfus kabulleri ve çevre imar bütünlüğü çerçevesinde ilgili idaresince alt ölçekli planlarda değerlendirilir. Bu doğrultuda hazırlanacak alt ölçekli planlar sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir." plan hükmü düzenlenmiştir.
Bu kapsamda söz konusu alanın çevresinde sanayi ve depolama alanı ile kentsel servis alanı olarak tanımlanmış toplu işyerleri/küçük sanayi sitesi alanlarının yer aldığı bununla birlikte söz konusu alana ilişkin tapu kayıtlarında yapılan incelemede mülkiyetlerin Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hazineye ait arsa vasfında olduğu anlaşılmış olup var olan küçük sanayi tesislerinde olabilecek kapasite artışlarının ve mevcut planla bütünleşen benzer kullanım taleplerinin alt ölçekli planlar vasıtasıyla karşılanabilmesi amacıyla talep konusu alanın ÇDP’de “Kentsel Servis Alanı” olarak düzenlenmiştir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.