Planlama Haber Girişi : 18 Kasım 2021 16:41

Tekirdağ PAKOP OSB Cevre Düzeni planına işlendi

Tekirdağ PAKOP OSB Cevre Düzeni planına işlendi
Tekirdağ PAKOP OSB Cevre Düzeni planına işlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)’nın 21.09.2021 tarihli ve 2906043/59 sayılı yazısı ile Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş OSB Mahallesi sınırları içinde yer alan ve sayısal verileri iletilen yaklaşık 254 hektar büyüklüğündeki alanın, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yer Seçimi Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi gereği Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB yeri olarak sınırlarının kesinleştirildiği bildirilmiştir. 

haber arası detay


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü)’nın 01.11.2021 tarihli ve 3018137/59 sayılı yazısı ile Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB yeri olarak sınırları kesinleştirilen ve ekte sınırları iletilen (harita, sayısal koordinatları, uydu görüntüsü) alanın Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planına (ÇDP) ve Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına (ÇDP) işlenmesi talep edilmektedir. 

Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB alanının yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP’de büyük bir kısmının “Tarım Alanı”nda kaldığı, bir kısmının ise “Serbest Bölge Alanı”nda kaldığı, “Aşırı Yer Altı Suyu Çekim Alanı” ve “Yeraltısuyu Besleme Alanı” sınırları içerinde yer aldığı anlaşılmaktadır.

6360 sayılı Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırı İl mülki sınırı olan Tekirdağ İli'nde yürürlükteki Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli ÇDP'ye yönelik iş ve işlemler, 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmekle birlikte, Bakanlığımız arşivinde yer alan güncel olmayan sayısal verilere bakıldığında, 5302 sayılı Kanun uyarınca onaylanmış Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli ÇDP'de Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB alanının, hakim fonksiyon olarak "Tarımsal Açıdan Birinci Derece (Mutlak)Koruma Alanı" ile "Aşırı Yeraltı Suyu Çekim Alanı" ve "Yer Altı Suyu Besleme Alanı"nda kaldığı anlaşılmaktadır.14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP, Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli ÇDP ile ilgi (a) ve (b) yazılar ile iletilen bilgi/belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde; 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP-Plan Hükümlerinin "2.11.3.8. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)" başlığı altında yer alan

"a. Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.

b. Mevcut dağınık ve düzensiz sanayi alanlarının ortak denetim ve yönetim mekanizmasına kavuşturulması ve çevreye olumsuz etkilerinin minimize edilmesi amacıyla OSB alanları oluşturulabilir.

c. Bu alanların yapılanma koşulları ve konumları alt ölçekli planlarda belirlenecektir." hükümleri ile 1/25.000 ölçekli ÇDP- Plan Hükümlerinin “3.3.2.5. Organize Sanayi Bölgesi” başlığı altında yer alan   Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.” hükmü kapsamında; Organize Sanayi Bölgeleri yer seçiminin 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri uyarınca yapılmakta olduğu göz önünde tutularak ve anılan Kanunda belirtildiği üzere organize sanayi bölgelerinin bir tüzel kişilik olduğu da dikkate alınarak, kamu yararı açısından planlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla, Tekirdağ PAKOP Plastik İhtisas OSB Alanına ilişkin Yer Seçimi Komisyonlarınca uygun görülen yaklaşık 254 hektar büyüklüğündeki alanın, 1/100.000 ölçekli Revizyon ÇDP ve 1/25.000 ölçekli ÇDP’de (F19, F19-b4 plan paftalarında plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan kısım) “Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” olarak gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.