Vegamap fotogrametrik uçak ile uçuş hizmeti veriyor.

harithaber.com olarak fotogrametri sektörünün içinde olan biri olarak Türkiye Genelinde Faaliyet gösteren Harita Firmalarından biri olan Vegamap fotogrametri şirketi sektörde en güzel hizmetlerden birini veriyor. Özelikle dron veya sabit kanat insansız hava aracı olmayan harita mühendisleri ve harita sektöründe faaliyet gösteren bürolar için çok güzel çözüm ortaklığı sunuyor.

Bazı harita firmaları fotogrametriye geçmemiş durumda insansız hava aracı olan firmalarda dahil büyük hektarlı veya ihaleli fotogrametrik işlerde kendi cihazları ile oldukça meşakkatli işler yapmaktadır... veya insansız hava aracı İller Bankası Halihazır Yönetmeliğine uygun değildir.  Böyle durumda almış olduğu fotogrametrik bir işin uçuşunu, hava nirengi dengelemesini, stereo kıymetlendirmesini, ortofoto ve sayısal yükseklik modeli gibi tüm işlemlerini Vegamap firmasına yaptırabilir. Firma uçuşun yanında aynı zamanda yazılım desteği de veriyor.

Firmanın sahibi Hasan Bey ile telefonda uzun bir konuşma yaptık, Faaliyet alanlarından bahsetti, fotogrametri üzerine ve hizmetleri üzerine konuştuk. Konuşmamın sonunda haritacılık sektöründeki meslektaşları bilgilendirmek için bu haberi derleme gereksini hissettim. Çünkü önemli bir haberdi benim için... sektörde insanlı hava araçları ile yapılan fotogrametrik uçuşların fiyat yönünden yüksek olduğunu biliyordum, Hasan Beyle konuştuktan sonra fikrim değişti. insanlı hava araçları ile çekilen fotogrametrik fotoğrafların ve yapılan işlemlerin çok büyük rakamlar olmadığını gördüm. Vegamap ile iletişim kurarak sizin de proje alanınız ile ilgili fiyat almanızı öneririm. Fotogrametrik haritalar yapmak için mutlaka bir drone veya sabitkanat hava aracına sahip olmanız gerekmiyor.

Peki fotogrametrik uçakla uçuş yaptırmak sizin ne işinize yarar? Öncelik fiyat uygun, daha önceki yıllarda insanlı hava aracı ile hava fotoğrafı çektirmenin maliyetleri çok büyüktü, artık durum değişti ve daha ucuz hale geldi.  drone veya sabit kanat hava aracınız olsa bile işin durumuna göre şartlar daha ekonomik olacağı için fotogrametrik insanlı uçak ile çekim yaptırmak isteyebilirsiniz. veya en önemlisi yazılım, bu gün fotogrametrik yazılımların maliyetleri çok yüksektir. firma sizi bu yüktende kurtarıyor. A daz Z ye proje aşamalarında müşterilerine yardımcı oluyor , böylelikle hizmetlerini fotogrametri sektöründe cazip hale getiriyor. VegaMap fotogrametri şirketinin göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederim

Vegamap harita firması Hakkında Derlemiş olduğum bilgileri sizleri sunuyorum

Vegamap Fotgrametri şirketinin kuruluş öyküsü ve hizmetleri şöyledir;

Vegamap, kamu ve özel sektöre katma değerli çözümler sunma amacıyla  2000li yılların başında Manisa Turgutlu'da kurulmuştur. 2019 yılında açılan Ankara şubesi ile yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Uzaktan algılama ve fotogrametrik temeller kullanarak her türlü mühendislik disiplinine ihtiyacı olan coğrafi veriyi üreten firmamız, istenen nitelikte coğrafi veriyi oluşturabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bünyesinde son teknoloji insanlı ve insansız sistemlerini bulundurmaktadır. Firmamız, zamanın ihtiyaçlarına en hızlı, ekonomik ve doğru çözümü sunmayı ilke edinmiştir.Alanında uzmanlaşmış kadrosu ve bünyesinde bulunan son teknoloji sistemler bütünü ile projelerinizde önemli bir çözüm ortağıdır.

Firmamız içinde bulunduğu topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı , kaliteli ve dinamik yapısı ile sektörde öncü olmayı, sahip olduğu AR-GE-M(Araştırma Geliştirme Merkezi) birimi ile sahip olduğu işlerdeki gereksinimleri minimum zaman ve maliyetle maksimum fayda ve kalitede olacak şekilde yeni teknolojiler kullanarak belirleyip sürekli geliştirerek ülke ekonomisine ve becerilerine artı değerler kazandırmayı hedeflemektedir. Her gün değişen şartlarda müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için ekibimiz sürekli teknolojiyi takip edip gerektiği yerde kendi teknolojimizi geliştirerek müşterilerimizin taleplerine çözüm üretmekteyiz.

Firmamız Kamu Kurumları, Belediyeler İnşaat Kuruluşları ve bireysel olarak harita mühendislik hizmetine ihtiyaç duyan tüm müşterilere gerekli mühendislik faaliyetlerinde çözüm ortağı olup elinde bulundurduğu teknolojik imkanlar sayesinde zaman ve değer kazandırmayı hedeflemektedir.Firmamız dinamik yapısı, deneyimli personeli ve teknolojiye verdiği önem ile projelerinizde ilk tercihiniz olmayı ilke edinmiştir. Firmamız uygun maliyet, kaliteli hizmet ve zamanında teslim gibi özellikleri ile yüksek iş ahlakına sahip olduğunu kanıtlamış sağladığı güven ile sektördeki önemli iş ortaklarının tercihi olmuştur.

VegaMap Haritacılık ve Fotogrametri Şirketi Olarak; 

İller Bankası Halihazır Yönetmeliği Şartnamelere uygun

YKN Planlama, Tesis ve Ölçümü

Uçuş Planlama

Hava Fotoğrafı Alımı

Hava Fotoğrafı Radyometrik Dengeleme

GNSS/INS Veri İşleme

Havai Nirengi Dengeleme

Sayısal Yüzey Modeli Üretme

Sayısal Arazi Modeli Üretme

Ortofoto Üretme

True Ortofoto Üretme

Stereo Kıymetlendirme

Projeye uygun uydu tipi ve görüntüsü belirleme

Mono veya stereo uydu görüntüsü temini

Uydu görüntüsü işleme

Mekansal ve Spektral Analizler

Tüm bu işleri profesyonel kadromuz ile en uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz.

 

En iyisi medium format Phaseone marka fotogrametrik hava kameraları, yüksek teknoloji düzeyinde GPS/ IMU, Gyro Stablized Mount, Uçuş Yönetim Sistemleri (FMS), görüntü ve veri işleme yazılımları ile alanında en iyi firmalar ile çalışıp sistematik bir çözüm sunuruyorz.

Vegamap olarak ; Donımlar, yazılımlar ve uyguladığımız mühendi lik metodolojileri ile birlikte, işverenlerimize yaptığımız projeler ile fotogrametrinin temel- lerinin tartışıldığı kontrol süreçleri yerine hızlı, güvenilir ve hassas veri sağlıyoruz.

 Kadastro, kamulaştırma, yol, sulama ve gölet projelen- dirme, hali hazır harita üretimi ve mühendislik konula- rında ihtiyaç duyduğunuz her türlü coğrafi veri ve mühendislik projelerinizde hizmetinizdeyiz.

 Uydu görüntülerinden ortofoto, arazi modeli, değişim analizi (Change detection), arazi sınıflandırma, eğim, bakı ve görüş analizleri vb. her türlü coğrafi veri ve mü- hendislik projelerinizde hizmetinizdeyiz.

Çok geniş ölçekli veya havadan ölçüm yapıl- ması mümkün olmayan projelerinizde, uydu görüntüleri kullanılarak, uydu görüntülerinin vermiş olduğu kapasitede coğrafi veri üretimi hizmeti sağlıyoruz.

Oblik hava kamera sistemleri; fotogrametrik olarak kullanılan nadir kameralara bindirmeli (ileri, sağ, sol ve arka) olmak üzere 4 adet daha açılı kamera entegrasyonu yapılarak, yapılan fotogrametrik uçuş ile birlikte sadece yer yüzeyine dik görüntülerden ziyade 4 yönlü eğik görüntüler de elde edilerek görsel 3B modeller ve veriler üretilebilmektedir. Böylelikle özellikle meskun alanlarda ve kent merkezlerinde bina yan yüzeyleri de modellenebilmekte, ölçüm alınabilmekte ve istenildiğin- de CBS entegrasyonu ile 3B veri her görseli ile ayrı ayrı akıllandırılabilmektedir.

Şehir Planlama

Tapu Kadastro

Belediye Uygulamaları

Sel Taşkın Afet Planlama vb. alanlarda müşterilemize en doğru çözüm ve metot ile hizmet vermekteyiz.

Coğrafi veriye artan ihtiyaç, istenilen hizmetin en doğru çözüm ile yapılabilmesi amacıyla, uçak sistemlerimize entegre hava lazer tarayıcı ve oblik kamera sistemlerimiz bulunmaktadır. Lidar sistemlerinin sağladığı çoklu dönüş tek- nolojisi ve GNSS /IMU entegrasyonu ile, güneş ışığına ve arazi yapısına bağlı olmaksızın çok doğru ve hassas X,Y,Z verisi nokta bulutu top- lamaktadır. Çıplak arazi yüzeyi dışında, çoklu dönüş teknolojisi ve sınıflandırma mantığı ile hassas (Ground points, DTM) verileri üretiletilmektedir.

Ormancılık, Madencilik, Enerji (iletim hatları), Belediye & Kent Planlama, Ulaşım & Etüt Proje vb. alanlarda özellik- le yükseklik bilgisinin ihtiyaç duyulduğu işler- de lidar teknolojisi ölçüm metotları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

 Termal Haritalama

Güneş Panellerinin Arıza Tespiti

Isı Haritası Üretimi

Termal görüntü ve termal video alımı

Güneş panelleri arıza tespiti ve raporlama

Gece görüşü ve varlık tespiti

Yapı ısı kaybı ve enerji verimliliği analizi

Stok ısı analizleri

Toprak su stresi analizi

vb. konularda hizmetinizdeyiz.

Sahip olduğumuz fotogrametri bilgisi ve deneyimlerimiz ışığında yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonrasında termal kameralar ve drone entegrasyonu ile ısı ve ısı değişimi bilgisine ihtiyaç duyulan işler ve analizler ile; 

Maden sahaları arazi tipi, coğrafi koşulları ve iş sağlığı güvenliği alanında tehlikeli alanlar olduğu için ve maden sahası çalışmalar neticesinde sürekli hareketli olduğu için, fotogrametri yöntemi maden haritalama konusunda en doğru çözümü ve sonucu sağlamaktadır. Saha büyüklüğüne bağlı olarak bünyemizde bulunan insanlı ve insansız çözümler ile birlikte madencilik alanında hizmet sağlamaktayız.

İşletme sınırları aplikasyonu - imalat öncesi ilk durum plankotesi

İmalat öncesi imalat planı tasarımı, imalat takibi

Kazı / dolgu kübaj miktarı hakediş ölçümleri ve hesabı

Yıllık imalat planları hazırlanması

İşletme planı projelendirilmesi, imalat planı hazırlanması

Palyeli kazı tasarımı

Kübaj ölçümleri - enkesit - boykesit ve hesapları

MAPEG standartlarında fotogrametrik maden haritaları üretimi gerçekleştiriyoruz.

Gelişen teknoloji ve artan nüfus ile birlikte tarımda mevcut üretimi artırmak, sorunları belirlemek ve acil önlem planları uygulamak adına yaptığımız Ar-Ge sonuçları sonrasında, görünür band (R,G,B) dışında Red Edge, Near Infrared ve Infrared bandlarında bitki sağlığı ile ilgili analizler yaparak çiftçiler ve büyük üreticilere üretimlerinin sekteye uğramaması adına çözümler ve analizler sağlıyoruz.

Multispektral uydu görüntüsü temini

İnsansız hava aracımız ile Multispektral hava fotoğrafı alımı

Bitki indis hesaplamaları (NDVI, NDRE, MCARI, LCI, vb...)

Bitki sağlığı ve stres analizleri

Rekolte tahmini

Ürün deseni belirleme

vegamap Fotogrametri firmasına uçuş yaptırmak isterseniz aşağıdaki iletişim numaraları ile bağlantı kurabilirsiniz.

www.vegamap.com.tr

ANKARA OFİSİ

Cevizlidere Mah. 1246/1 sk. No:3/22 Paradise Residence Çankaya / ANKARA

Tel : 0555 708 79 28

 TURGUTLU OFİSİ

Yılmazlar Mah. Leylak Sk. No:6/1 Turgutlu / MANİSA Tel : 0236 314 32 44

 

 

  • 5 / 1

  • 5 / 2

  • 5 / 3

  • 5 / 4

  • 5 / 5

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.