Planlama Haber Girişi : 07 Ocak 2022 16:40

Argıl Kentsel Gelişim Alanı Ç.D.P onaylandı.

Argıl Kentsel Gelişim alanı , ÇDP onaylandı.

04.11.2020 tarihli ve 3179 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edildiği belirtilen 17 ha büyüklüğündeki alanın Adıyaman-ŞanlıurfaDiyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “Kentsel Gelişme Alanı” olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.

haber arası detay

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; Arğıl Mahallesinin fiziksel çevre kalitesinin yetersiz olduğu ve sosyal donatı ile yeşil alan kullanımlarının konut alanlarının ihtiyacını karşılamadığı, Verimli tarım arazilerinin yoğunluğu ve bölgenin büyük bir kısmının “büyük ova koruma alanı” sınırları içerisinde yer alması sebebiyle kentsel gelişme alanı ihtiyacının karşılanmasında sorun yaşandığı, Söz konusu alanın Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nında “Çayır-Mera Alanı” olarak tanımlı alanda kaldığı ancak fiilen tapulama harici olduğu, Şanlıurfa Valiliği’nin (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) 08.12.2021 tarihli ve 3682512 sayılı yazısında alanın ÇDP’de “Kensel Gelişme Alanı” olarak düzenlenmesinde sakınca görülmediği ancak imar planları hazırlanırken 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu Kapsamında tarım dışı izinlerin alınması gerektiği, İlgili diğer kurum ve kuruluşların planlama çalışmalarının yürütülmesine ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu hususları tespit edildiğinden; ÇDP’nin N39 nolu paftasında yer alan yaklaşık 17 ha’lık alanın “Kentsel Gelişme Alanı”, olarak düzenlendiği Adıyaman-ŞanlıurfaDiyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin hazırlanması uygun bulunmuştur.