Planlama Haber Girişi : 28 Eylül 2021 19:34

Çanakkale Balıkesir Bölgesi Yapılaşma Plan Hükümleri

Kırsal yerleşik alanlar; 8.2.1 kırsal yerleşmeler ile bunların mahalle ve bağlı mezralarını kapsayan alanlarda, bu planın koruma ve gelişme ilkelerine uygun, kırsal yapının korunmasına yönelik imar planlarının hazırlanması esastır. planlı kırsal yerleşme alanlarında mevzuata uygun onaylı imar planları geçerlidir. 8.2.2 planı bulunmayan yerleşmelerde köy tasarım rehberi ve/veya imar planı yapılıncaya kadar aşağıdaki koşullar uygulanır:

haber arası detay


8.2.3 kırsal yerleşik alanlarda, konut, tarımsal amaçlı yapılar, turizm tesisleri, ticaret üniteleri, kamu hizmetine yönelik yapılar, sosyal ve teknik altyapı alanları, açık ve yeşil alanlar yer alabilir.
8.2.4 bu alanlarda, konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara ilişkin uygulamalar, 3194 sayılı imar kanunu’na bağlı “plansız alanlar imar yönetmeliği”nin 5. bölümünde belirtilen esaslara göre yapılır.
8.2.5 kırsal yerleşme alanlarında imar planları yapılıncaya kadar konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılarda yapılanma koşulları plansız alanlar imar yönetmliği hükümlerine göre belirlenir. silo, samanlık, yem deposu, vb. yapılar için maksimum bina yüksekliği ihtiyaç doğrultusunda belirlenir.
köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, ptt, karakol, ticarethane, mezarlık vb.) için yapılaşma koşulları ilgili idaresince belirlenir.
sosyal ve ticari tesisler kullanımlar dışındaki her türlü faaliyet için (turizm, günübirlik veya bölgesel düzeyde ticaret kullanımlar vb.) imar planı yapılması zorunlu olup; emsal: 0,50’ dir. diğer yapılanma koşulları alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

 golf tesisi içinde 18 delikli en az bir golf sahası yapılması zorunlu olup golf sahasının parkur alanı 50 hektardan az olamaz. golf tesislerinin emsal hesabı, golf tesis alanının bütünü göz önüne alınarak hesaplanır. bu kapsamda, şahıs mülkiyetindeki bir golf tesisinde maksimum emsal=0.09; kamu mülkiyetindeki bir golf tesisinde maksimum emsal=0.06 olacaktır. golf klübü için yapılanma koşulu: maks. bina yüksekliği=8,50 m (2 kat) maks. inşaat alanı=6.000 m’dir. 

eko-turizm alanları
8.16.1 planlama bölgesinin doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle; agro (çiftlik) turizm, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği, dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar bilimsel yöntemlerle belirlenecek ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri, dağ evleri vb. konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri yer alabilir. geleneksel mimarinin ve doğal yapının korunması esastır. yerel kaynakların kullanımını sağlanacaktır. bu kapsamdaki uygulamalarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur. 8.16.2 bu alanlarda yapılanma koşulları: maks. emsal=0,10 maks. bina yüksekliği=7,50 m. (2 kat) yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir. kamping alanları 8.17.1 alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; konaklama ihtiyacını karşılamak üzere, çadır, karavan v.b. gibi taşınabilir üniteler ve emsaldahilinde kalmak koşulu ile sadece ortak kullanıma ayrılan; duş, tuvalet, çamaşır yıkama, mutfak, depo, servis üniteleri ve resepsiyon gibi yapılar yer alabilir.
8.17.2 bu alanlarda yapılanma koşulu: emsal (e) = 0.05, max. bina yüksekliği (h)= 4.50m. (1 kat), yapı yapılabilecek min. parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir.

fiilen sulanan ya da sulama projesi kapsamı dışında kalan marjinal tarım arazilerinde, yerel kalkınmanın sağlanması için planlama bölgesinde yer alan sadece bölgeye özgü özel ürünlerin (zeytin, meyve gibi) işlenmesine yönelik küçük ölçekli tarımsal amaçlı entegre yapılar ile ürün kalitesini korumaya yönelik soğuk hava depoları tarım, gıda ve hayvancılık bakanlığı’nın vereceği izinler ve ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak görüşler doğrultusunda bu planda değişikliğe gerek olmaksızın yapılabilir.
küçük ölçekli tarımsal amaçlı entegre yapı yapılacak parsellerin en az 20.000 m2 büyüklüğe sahip olmaları gerekmekte olup maks. emsal= 0.10’dur. parselin tamamı için toplam inşaat alanı 5.000 m2’yi geçemez. soğuk hava depoları yapılacak parsellerde maks. emsal= 0.20 olup parselin büyüklüğü ve toplam inşaat alanı projesine göre gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü tarafından belirlenir.

fiilen sulanan veya sulama projesi kapsamında kalan tarım arazilerinde bu plan hükümlerinin 8.20.1.7 numaralı maddesinde tanımlanan emsal artışı yapılamaz.  tarım arazilerinde örtü altı tarım yapılması durumunda seralar emsale dahil değildir.

mutlak tarım arazileri
bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. tarımsal amaçlı yapılar için maks. emsal = 0,05’dir. parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez.
8.20.1.20 özel ürün arazileri
bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75 m2’yi geçemez. tarımsal amaçlı yapılar için maks. emsal = 0,05’dir. parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez. 
dikili tarım arazileri
bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 100 m2’yi geçemez. tarımsal amaçlı yapılar için maks. emsal = 0,05’dir. parselin tamamı için maksimum inşaat alanı 2000 m2’yi geçemez.
 marjinal tarım arazileri
bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2‘ye kadar büyüklüğe sahip olanları için maks. emsal: 0,30’dur. 5.000 m2 den büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. emsal: 0,10’dur. parselin tamamı için toplam inşaat alanı 5000 m2’yi geçemez.

marjinal tarım arazileri
bu alanlarda; tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir. çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 150 m2’yi geçemez. tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2‘ye kadar büyüklüğe sahip olanları için maks. emsal: 0,30’dur. 5.000 m2 den büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. emsal: 0,10’dur. parselin tamamı için toplam inşaat alanı 5000 m2’yi geçemez. 8.20.2. 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanununa tabi araziler
bu arazilerde; tarımsal amaçlı yapı ile çiftçinin barınabileceği yapı ve müştemilatları dışında yapı yapılamaz. çiftçinin barınabileceği yapı emsale dahil olup inşaat alanı 75 m2’yi geçemez. tarımsal amaçlı yapı yapılacak parsellerin 5.000 m2’ye kadar büyüklüğe sahip olanları için maks. emsal: 0,10’dur. 5.000 m2 den büyük parsellerde ise geri kalan parsel alanı için maks. emsal: 0,05’dir. parselin tamamı için toplam inşaat alanı 2.500 m2’yi geçemez.
8.20.2.5 tarımsal faaliyetin gerektirdiği (hayvancılık, seracılık..vb.) çiftçinin barınabileceği yapı haricinde barınma amaçlı yapı yapılamaz.
8.20.2.6 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu kanunu kapsamı dışına çıkarılması durumunda, bu arazilerde, 8.20.1. başlıklı planhükümlerine uyulacaktır. 

t.c. karayolları genel müdürlüğü’nün sorumluluğundakı güzergâhlarda akaryakıt ve lpg ıstasyonları ıle bunlara bütünleşık olan, konaklama tesısı, yeme ıçme tesısı, v.b. karayoluna hizmet verecek tesisler ile teşhire ve ticarete yönelik tesısler yer alabılır. bu alanlarda yapılacak ımar planları ılgılı kurum ve kuruluş
görüşlerı doğrultusunda, bu planda değışıklık yapılmaksızın ılgılı ıdaresınce onaylanabılır. bu alanlarda yapılanma koşulları: maks. emsal= 0.40 yapı yapılabılecek mın. parsel büyüklüğü= 5.000 m2.olacaktır.

Ekoturizm Bilgi Hattı: Beytullah Yılmaz ( 0 544 608 84 80 )

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.