Ekoturizm Haber Girişi : 13 Aralık 2021 08:11

Çanakkale Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır? Nereden Başlamalıyım?

Çanakkale Ekoturizm Projesi Hazırlama Teknikleri
Çanakkale Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır? Nereden Başlamalıyım?

Covid-19 pandemesi ile birlikte Tüm dünya alternatif turizm kaynaklarına yöneldi. Alternatif turizm kaynaklarından en çok ilgi gören dalı olan Eko ve Agro Turizm planlama Çanakkale bölgesinde en iyi sonuç veren illerden biridir. Çanakkale Ekoturizm yatırımlarında ülkemizde lider konumda yeralması hedeflenmektedir. Alternatif turizm kollarından biri olan Eko ve Agro Turizm amacı , turizm sezonunu 12 aya yaymak, sürdürülebilir turizm faliyetleri ile ekonomik kalkınma sağlamaktır.

haber arası detay

Çanakkale Planlama Bölgesi içerisindeki alternatif turizm (agro turizm, eko turizm, dağ turizmi, kıyı turizmi, vb.) olanaklarının ve mevcut yapı ile entegrasyonlu olarak değerlendirmeye olanak sağlayarak Planlama Bölgesi için turizm süresinin uzatılması ve bu sektöre ilişkin kalıcı istihdam alanlarının oluşturulması.

TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SENARYOLAR
 Turizm yatırımlarının öncelikli olarak mevcut tesis alanlarında niteliğin artırılması yönünde geliştirilmesi.
 İkincil konut alanlarının Turizmi destekler niteliğinin geliştirilmesi ve bu alanlarda uygulama görmüş alanlarının çeşitli politikalarla turizme veya kentsel alana dönüştürülmesi.
 Turizm sektörüne yönelik alternatif turizm (eko, agro, doğa vb.) anlayışının geliştirilmesi
 Doğal, Kültürel ve Tarihi kimliği olan alanlarda Kültür ve Eko Turizme dayalı günübirlik veya
geçici kullanımların desteklenmesi.
 Turizmin geliştirilmesine bağlı ticari faaliyetlerin geliştirilmesi çeşitlendirilmesi.
 Turizm çeşidi ve niteliği ölçütünde turizm gelişim akslarının belirlenmesi.

Bu strateji planı kapsamında geliştirilen stratejileri sıralayacak olursak; Planlama, Yatırım, Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma ve Geliştirme, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama, Eğitim, Hizmet Kalitesi, Kentsel Ölçekte Markalaşma, Turizmin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu, Turizm Gelişim Bölgelerinin Belirlenmesi, Turizm Kentleri ve Eko Turizm Bölgeleri şeklindedir.

ÇANAKKALE (MERKEZ) SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Merkez İlçe; il sınırları içerisinde kamusal hizmetler ve diğer hizmetlerin yoğun olduğu yerleşimler bakımından ilk sırada yer almaktadır. Çanakkale Merkez İlçe bulunduğu konum itibariyle gelişmiş/ geliştirilebilecek ulaşım sistemleri (kara ulaşımı, hava ulaşımı, deniz ulaşımı ve entegre edilebilir ulaşım sistemleri) ve bölgeye yönelik kentsel hizmetlerin (eğitim, sağlık vb.) sunumu açısından Bölge Merkezi niteliğinde öngörüde bulunulmuştur. Çanakkale Merkez İlçe sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler sektörü yer almakta olup bu sektörü sırası ile sanayi ve tarım sektörü izlemektedir. Çanakkale Merkez İlçe sektörel yapıda temel belirleyiciler açısından; idari yapıdaki rolü ve çevre yerleşimlere ilişkin üretim biçimlerini destekler yaklaşımlar ortaya koyduğu ve yatırımlar için öncelikli şartların geliştiği/geliştirilebileceği bir yerleşimdir. 

AYVACIK SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Ayvacık İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Ayvacık İlçesi tarım sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında hayvancılık ve zeytin üretimi desteklenebilir niteliktedir. Hizmetler sektörü alt sektör faaliyetlerine yönelik olarak turizm niteliğinin geliştirilmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yerleşimin kıyı kesimi Behramkale Kadırga Koyu Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

BAYRAMİÇ SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Bayramiç İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dahilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Sanayi sektörü içerisinde küçük ve orta büyüklükte sanayi faaliyetleri bu yöndeki istihdamı oluşturmaktadır. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

BİGA SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Biga İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri dikkate alındığında sebze ve meyve üretimi hayvancılık desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Sanayi ve Depolamaya dayalı sektörel yaklaşımlarda tarımsal üretime dayalı alt sektöre faaliyetleri desteklenecektir.

BOZCAADA SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Bozcaada İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında balıkçılık, sebze, meyve üretimi, bağcılık ve hayvancılık desteklenebilir niteliktedir. Hizmetler sektörüne yönelik turizm faaliyetleri ve alternatif turizm nitelikleri geliştirilmelidir. Bu kapsamda deniz turizmi, su sporları, eko ve agro turizm gibi yatırımlar bu kapsamda öncelikli değerlendirilecektir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Yerleşim için uygun alanlarda yenilenebilir enerji (RES) üretimi desteklenebilir niteliktedir.

ÇAN SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Çan İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile sanayi ve tarım sektörü izlemektedir. Sanayi sektörü alt sektör faaliyetlerinde çıkarılan maden türüne bağlı sanayi istihdamları öne çıkmaktadır. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Bölgesel turizm sektörünü desteklenmesi ve alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Çan Etili Termal Turizm Merkezi yer almaktadır.

ECEABAT SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Eceabat İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında hayvancılık ve balıkçılık desteklenebilir niteliktedir. Çanakkale deniz ve kara savaşlarının cereyan ettiği bir alan dâhilinde yer alan Eceabat her yıl yerli ve yabancı turist bakımından önemli bir niceliğe ev sahipliği etmektedir. Turizmde turist potansiyeline yönelik turizm; niteliğinin geliştirilmesi için günübirlik kullanımlar başta olmak üzere turizm geliştirilebilir ve ekonomik girdisi artırılabilir bu yönde istihdama olanak sağlanabilir bir yapı sergilemektedir.

EZİNE SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Ezine İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Yerleşimin güneybatısında turizm niteliğinin geliştirilmesi ve alternatif turizm yaklaşımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Ezine Kestenbol Termal Turizm Merkezi yer almaktadır. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. 

GELİBOLU SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Gelibolu İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Hizmetler sektörü alt sektör faaliyetleri kapsamında turizm sektörü desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

GÖKÇEADA SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Gökçeada İlçesi sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada hizmetler yer almakta olup bu sektörü sırası ile tarım ve sanayi sektörü izlemektedir. Alt sektör faaliyetleri dikkate alındığında sebze, meyve üretimi, hayvancılık, balıkçılık, turizm desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır. Yerleşim yenilenebilir enerji üretimine dayalı faaliyetlerin uygun alanlarda desteklenmesi bakımından yeteri potansiyele sahiptir.

LÂPSEKİ SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Lâpseki İlçesi, ilçe sınırları esas alınarak sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Yerleşim Çanakkale Bölgesi için ulaşım ve Lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi niteliğinde geliştirilecektir. Yerleşim Edirne İzmir Karayolu bağlantısı ve Çevre Düzeni Planı kapsamında önerilen Bandırma Karayolu bağlantısı ile hizmetler sektörü gelişimi, bölgesel gelişim için desteklenecektir. Lâpseki yerleşimi bölgenin havayolu ulaşımı içinde orta ölçekte geliştirilecek bir yerleşim olacaktır. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

YENİCE SEKTÖREL KARARLAR
Çanakkale Yenice İlçesi, sektörel yapılanma içerisinde 2040 yılı plan projeksiyonu dâhilinde sektörel faaliyetlerinde ilk sırada tarım yer almakta olup bu sektörü sırası ile hizmetler ve sanayi sektörü izlemektedir. Tarım sektörü alt sektör faaliyetleri dikkate alındığında sebze ve meyve üretimi ile hayvancılık desteklenebilir niteliktedir. Yerleşimin güneybatısı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yenice Turizm Merkezi olarak ilan edilmiş olup bu sektöre yönelik yaklaşımlar bu alan içerisinde desteklenecektir. Yerleşim ilçe statüsü itibariyle eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetlerinde kırsal ihtiyacın karşılanmasına yönelik gereksinimlerde dikkate alınmalıdır.

KÜÇÜKKUYU SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörüne yönelik alt sektör faaliyetlerinde zeytin üretimi ve balıkçılık desteklenebilir niteliktedir. Hizmetler sektörü faaliyetlerine dayalı olarak turizm yapılanmalarında ekolojik yapıya uygun tesis anlayışına bağlı alternatif turizm geliştirilebilir. Yerleşim için bulunduğu bölge itibariyle kamping kullanımına dayalı yaklaşımlar organize bir yapı ile mekânsal ve stratejik alt ölçekli plan kararları ile desteklenmelidir.

GÜMÜŞÇAY SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin mevcut planlı alanların dışında neredeyse tamamı Sulama Alanları içerisinde yer almakta olup yapılan/yapılacak tarımsal faaliyetlerde toprak ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik plan kararlarına öncelik verilmelidir.

KARABİGA SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi, balıkçılık desteklenebilir niteliktedir. Sanayi ve Depolamaya dayalı yaklaşımlarda tarımsal üretime dayalı sanayi ve depolama faaliyetleri desteklenmelidir. Yerleşim ulaşım açısından entegre ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi yönünde çeşitli potansiyellere sahiptir. Özellikle deniz ve karayolu taşımacılığı kısa vadede öncelikli desteklenecek faaliyetler olup, uzun vadede bu amaca yönelik yaklaşımlar çerçevesinde demiryolu ulaşımı bu entegre ulaşım sistemlerine dahil edilmelidir

TERZİALAN SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, bağcılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Bölgesel turizm sektörünün desteklenmesi ve alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik, yerleşimin batısında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Çan Etili Termal Turizm Merkezi yer almaktadır.

KEPEZ SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör hizmetler sektörüdür. Bu sektöre yönelik eğitim hizmetleri ve ticari faaliyetler desteklenebilir niteliktedir.
ÇEVRESEL KARARLAR
Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, kıyı alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşim güneybatısında yer alan Sulama Alanı içerisinde yer alacak tarımsal faaliyetlerde toprak ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik plan kararlarına öncelik verilmelidir 

GEYİKLİ SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Yerleşimin kıyı kesiminde turizm sektörünün geliştirilmesi ve nitelikli turizmin geliştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Geyikli Turizm Merkezi yer almaktadır.

KAVAKKÖY SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. 
ÇEVRESEL KARARLAR
Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin tamamı Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi Alanı dâhilinde yer almakta olup geliştirilecek sektörel ve diğer faaliyetler kapsamında doğal çevrenin korunmasına yönelik plan kararları alt ölçekli planlar kapsamında öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

ÇARDAK SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Çardak hizmet sektörü bakımından Lâpseki için destek birimi olarak gelişim gösterecektir. 
Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin kuzeybatı yönü Sulama Alanı olarak belirlenmiş olup bu alan içerisindeki tarımsal faaliyetlerde toprak ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik alt ölçekli imar planlarında plan kararlarına öncelik verilecektir. Ayrıca su ürünleri potansiyeli bakımından önemli bir bölge olup bu kapsamda geliştirilmesi öngörülmektedir

EVREŞE SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. 
Yerleşim için kültürel ve çevresel değerlerin korunması kapsamında tarım alanları, sit alanları, kıyı alanları, orman alanları ve ağaçlık alanların nitelikleri doğrultusunda korunması / geliştirilmesi gerekmektedir. Yerleşimin Yürürlükteki İmar Planları ile öngörülmüş plan kararları dışında tamamı Sulama Alanı dâhilinde yer almaktadır. Yerleşimin kıyı kesimi 1.Derece Doğal Sit Alanı olup bu alanda geliştirilecek faaliyetler plaj ve kumsal kullanımlarına ayrılmıştır. Yerleşimin güneyi kıyı kesimi planlı alanların büyük çoğunluğu Saroz Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi dâhilinde yer almakta olup geliştirilecek sektörel ve diğer faaliyetler kapsamında doğal çevrenin korunmasına yönelik plan kararları alt ölçekli planlar kapsamında öncelikli olarak dikkate alınmalıdır

UMURBEY SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir

KALKIM SEKTÖREL KARARLAR
2040 yılı projeksiyon dönemi için temel birincil sektör tarım sektörüdür. Tarım sektörü alt sektör faaliyetlerinde hayvancılık, sebze ve meyve üretimi desteklenebilir niteliktedir. Yerleşim etrafında turizm faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilmiş Yenice Hıdırlar Termal Turizm Merkezi yer almaktadır

EKOTURİZM, AGRO ( TARIMSAL TURİZM ) , BUTİK OTEL, TERMAL OTEL, BUNGOLOW EVLER, APART OTELLER YAPABİLMEK İÇİN MUTLAKA BU AŞAMALARDAN GEÇMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Çanakkale Ekoturizm Planlama Nasıl Yapılır? Nereden Başlamalıyım?

Covid-19 Pandemİsi Ekoturizm yatırımlarını artırdı. Küresel salgın Covid-19 pandemisinin uzun sürmesi, alternatif turizm faaliyetlerine olan ilgiyi artırdı. Ekoturizm arazileri ve yatırımları üzerine büyük talep olması Ekoturizm arazilerinin  artışını beraberinde getirdi. Türkiye'de yeniden tanımlanan alternatif turizm faaliyetleri ; Eko, Agro, Tarımsal Turizm, Gastronomi Turizmi, Yöresel Lezzet Durakları, Bungolow konaklama merkezi, butik oteller apart oteller vs gibi doğa ile içi içe olan yerler tercih sebebi oldu. 

Ekoturizm yatırımları için nerelere dikkat edilmeledir? Aceleci davranmak size hangi hataları yaptırır?
Ekoturizm yatırımlarına ilk defa başlayacak yatırımcılar için dikkat edilmesi gereken maddeleri tecrübeme dayanarak bu yazıyı hazırlama gereksinimi hissettim. Bu yazıyı okuyarak alternatif turizm faaliyetlerine güvenli bir şekilde yatırım yaparak, iyi bir kazanca ulaşmanız mümkün olacaktır.

Öncelikle Ekoturizm ile ilgili tüm sorularınız ve proje çalışmalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 Tüm Türkiye genelindeki Ekoturizm amaçlı planmaya uygun arazilerinizi planlama aşamasından, Turizm Bakanlığı Turizim Teşvik Belgesi alımına kadar anahtar teslim projeler hazırlıyoruz. Bakanlık kurum görüşlerini hızlı bir şekilde çıkarıp, projeyi en kısa sürede teslimini sağlıyoruz.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda turizm tesisi ( Bungolow evler, Apart Oteller, Butik Oteller, Sağlık Yaşam Merkezleri, Ekolojik Köyler, Termal Oteller )yapılamaz. Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır.

Ekoturizm; Ekoturizm ülkemizde yatırımcıların kanunların gereklerini yerine yetirerek, doğal yaşam alanlarında, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yaparak bunu kazanca dönüştüren avantajlar topluluğu diyebiliriz. Ekoturizm proje alanlarına ; Pansiyon, butik otel, Apart Otel, Yöresel ürünlerin tanıtımı Lezzet Durakları, Bungolow evler, Taş evler vs. gibi tesislerin yapılması için imar planlarını hazırlıyoruz. Ekoturizmde %10 - Ekolojik Turizm de %30 imar yoğunuluğu yanında Tinyhouse ile imar yoğunluğunu artırıyoruz. Özel Girişimci iseniz ve Ekoturizm projelerine yatırım yapıp para kazanmak istiyorsanız. nereden başlamanız gerektiği konusunda sizlere tüm aşamaları anlatacağım. yazmış olduğum aşamaları tek tek okuyarak, satın alacağınız Ekoturizm Parselinin projeye uyğunluğu hakkında sağlam bilgiye sahip olacaksınız. Gerçekten böyle bir yatırım girişiminde bulunmak istiyorsanız bizden teknik olarak destek alabilir , Ekoturizm amaçlı uygulamalı imar planı aşamasına kadar tüm projelerinizi zamanında teslim ediyoruz.

Eğer Ekoturizm üzerine girişimci iseniz mutlaka bu aşamaları okuduktan sonra projeye başlangıç yapmanızda fayda görmekteyim.

Ekoturizm'in temel felsefesini bilirseniz nerelere ekoturizm projesi yapabileceğiniz otomatik olarak anlamış olacaksınız. Ekoturizm temeli turizm sezonunu 12 aya yaymak  ve aynı zamanda kırsal kesimin turizm pastasından pay almasını sağlamaktır. 

Not: Ekoturizm, Ekolojik Turizm, Tarımsal Turizm ( Agro Turizm ) , Sağlık Turizmi, Gastro Turizm, Yöresel Ürünler, Dağ Turizmi, Bungolow Evler Projesi, Taş Evler Projesi, vb. gibi tüm yatırımlarınız için mutlaka bu aşamalardan geçmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.

Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Eko Turizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


 

5. Eko Turizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  


6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.


9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanının 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.

17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.


21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


 

28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Eko Turizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

Ekoturizm bölgelerine yatırım yapacaksanız bu makalemizi dikkatli okumalasınız. Destek almak için bizimle iletişime geçip, zaman kaybetmeden işe nasıl başlamanız gerektiği konusunda hızlı adım atarak direkt hedef ulaşacağınızı belirtiriz.

 

1/5000 ölçekli imar planı örneği

1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneği

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi ; Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Günü Birlik Tesis Turizmi, Kırsal Turizm ile kırsal kalkınmayı destekleme tesisleri yapılabilirliği ile yatırımlar açısından en güzel yerlerdir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-16 Paftası en son halidir. Son değişiklikle Ezine Gıda OSB eklenmiştir. Ayvacık ve Edremit Körfezine doğru Ekoturizm alanında yatırımlar yapılabilir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-17 Paftası en son halidir. Son değişiklik Tarıma Dayalı İhtisas ( SERA ) Organize sanayi bölgesi eklenmiştir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında,Günüberlik Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-18 Paftası en son halidir. Son değişiklik Kalkım bölgesi sağlık turizm lejantı eklenmiş, Havran bölgesi Eko Turizm alanı genişletilmiş, Kırsal Turizm alanları da eklenmiştir. Yatırımlar açısında geleceği en parlak bölgelerden biridir. Eko Turizm ve sağlık turizmi bu bölge için önemini her geçen gün artırmaktadır. Çanakkale iline bağlı Kalkım, Akçakoyun, Yenice Hıdırlar, Aşağıçavuş, Üçkabaağaç, Akköy bölgeleri jeotermal ve sağlık turizmi yatırımları için önemlidir. Çanakkale sınırlarında; Kovancı, Canbaz, Öğmen, Yarış, Çiftlik, Kıraçoba, Kırıklar, Bayatlar, Kayatepe, Kargacı, Hamdibey, pazarköy, umurlar, sameteli bu bölgeler Eko Turizm yatırımları için bire birdir. 

Havran Eko Turizm Bölgeleri; Eko Turizmi Havran ilçemize kazandıran İstanbullu iş adamlarıdır. Bölgenin turizm yatırımları açısından yön vererek kalkınmasına ivme kazandırmışlardır. Havran eko turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından en önemli bölgedir. Havran ilçesine bağlı; Kocadağ, Küçükdere, Büyükdere, Köylüce, Karaoğlanlar, İnönü, Dereören, Sarnıç, Kocaseyit, Fazlıca, Tarlabaşı, Halilar, Kalabak, Tepeoba, Hanlar Bölgesi Eko Turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından oldukça önemli bir bölgedir.

İvrindi OSB ve Eko Turizm çalışmaları devam etmektedir. İvrindi ilçesi de sağlık, eko turizm, kırsal turizm ve günübirlik turizm faliyetleri açısından büyük atak yapması beklenmektedir.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinden Turizm atağı; Sındırgı Termal Sıcak Su kaynakları ile biliniyor. Son günlerde iyi tanıtımımın yapılması ile Türkiye gündeminde sağlık turizmi açısından en çok konuşulan bögelerden biri olmaya başlamıştır. Sındırgı ve Bigadiç sağlık ve eko turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerden biri olarak bilinmektedir. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J17 Paftasıdır. Ayvalık Turizim yatırımları açısından Balıkesir ilinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Pelitköy, Karaağaç sağlık turizmi, diğer bölgelerde günübirlik turizm tesis alanları olmakla birlikte; dağlık bölgelerde yer alan Üçkabaağaç, Kırcalar, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Kobaşlar, Hacıveliler, damlalı, Kumgedik bölgelerinde Ekoturizm ve Kırsal Turizm tesisleri yapılabilir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J18 Paftasıdır. İvrindi, Burhaniye, Havran sınırlarından oluşmaktadır. Bu paftada yer alan bölgeler Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Kırsal Turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye'de Kırtık, Sübeylidere, Kurucaoluk, Karadere, Çamtepe, Kuyucak, Çallı yer almaktadır. Havran ilçesi için Eko Turizm ve Kırsal Turizm alanlarına ise Çakırdere ve Çakmak girmektedir. İvirindi bölgesi en önemli bölgelerden biridir. Değirmen başı, Demirciler, Kıpıklar, Hacıahmetler, Kına, Çobanlar, Çelimlerler, Kışladere, Kuşdere, Gebeçınar, Küçükılıca, Büyükılıca, Kılcılar, Haydar, İkizce bu bölge zengin pınarlarla beslenen yeşil vadiyi andıran bölgedir. Sıcaksu kaynaklarının da olması bölgeyi hem Sağlık Turizmi hem de Eko Turizm bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, H19 Paftasıdır. Plan değişikliği yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık alanı eklenmiştir. Bölge Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Tarım ve Hayvancılık Bölgesi işaretli yerlerde yatırımlar ve projeler düşünülebilir. Gönen Korudeğirmen ve Gündoğan bölgelerinden Eko Turizm, Gönen Ekşidere, Kumköy, Balcı, Balcıdede, Güneşli, Muratlar, Ilıcaoba mevkileri sağlık turizm alanı, Manyas Dereköy, Çavuşköy, Kızık bölgesinde Sağlık Turizm alanı, Kıyı günü birlik turizm, sağlık turizmi ve eko turizm lejantı işaretlidir. Bölge Turizm yatırımları açısından büyük önem arzetmektedir.

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller
Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trakking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yeralabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

EKOTURİZM PLANLAMA

Turizm alanları Üst ölçek planlarda, Yayla turizmi, Mesire alanı, Agro Turizm, Ekoturizm, Doğa turizmi, Kültür Turizmi, inanç turizmi, termal turizm, golf alanları açık bir şekilde işaretlendirme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    ......................BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    ...................... BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.   ................ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

8. Termal Turizm amaçlı imar planlarının hazırlanması

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.