Ekoturizm Haber Girişi : 02 Aralık 2021 09:45

Edremit Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır? Nereden Başlamalıyım?

Edremit'te ekoturizm yatırımları açısından önemli odak noktasıdır.
Edremit Ekoturizm Projesi Nasıl Hazırlanır? Nereden Başlamalıyım?

Covid-19 Pandemisi ile birlikte alternatif turizm kaynaklarına yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bunların başında Eko ve Agro Turizm gelmektedir. Edremit ve Havran Ekoturizm odakları açısından en önemli böglelerden biridir diyebiliriz. Özellikle Kırsal kesimlerde kalan araziler ekoturizm planma açısında oldukça olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Ekoturizm ülkemizde çok yeni alternatif turizm çeşidir diyebiliriz. 

haber arası detay

Ekoturizm Alanları : DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALARAK; YAYLA TURİZMİ, ORNİTOLOJİ (KUŞ GÖZLEME) TURİZMİ, FOTO SAFARİ, AKARSU SPORLARI (KANO-RAFTİNG), ÇİFTLİK TURİZMİ, BOTANİK (BİTKİ İNCELEME) TURİZMİ, BİSİKLET TURLARI, ATLI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ, KAMP-KARAVAN TURİZMİ, MAĞARA TURİZMİ VE DAĞ TURİZMİ GİBİ DOĞAL ÇEVREYİ VE BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUYAN, YÖRE HALKININ REFAHINI VE YÖRE KÜLTÜRÜNÜ GÖZETEN TURİZM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ALANLARDIR.

Edremit ve Havran Ekoturizm Haritası


PLANLAMA BÖLGESİNİN DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAK ZENGİNLİĞİ NEDENİYLE; AGRO (ÇİFTLİK) TURİZM, KLİMATİZM ETKİNLİĞİ, AT İLE GEZİNTİ ETKİNLİĞİ, DAĞ BİSİKLETİ ETKİNLİĞİ, DAĞCILIK ETKİNLİĞİ, DOĞADA SERBEST YÜRÜYÜŞ, KAMPİNG/ÇADIRLI KAMP, KAYAK, KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ, MAĞARACILIK, TREKKİNG, YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİKLERİ İÇİN UYGUN ALANLAR BİLİMSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENECEK VE ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİ YAPMAYACAK ŞEKİLDE PLANLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR.
BU ALANLARDA AİLE İŞLETMECİLİĞİ ŞEKLİNDE PANSİYONLAR, ÇİFTLİK EVLERİ, DAĞ EVLERİ VB. KONAKLAMA KULLANIMLARI, YEME-İÇME TESİSLERİ İLE YÖRESEL ÜRÜNLERİN SATIŞ ÜNİTELERİ YER ALABİLİR. GELENEKSEL MİMARİNİN VE DOĞAL YAPININ KORUNMASI ESASTIR. YEREL KAYNAKLARIN KULLANIMINI SAĞLANACAKTIR.
BU KAPSAMDAKİ UYGULAMALARDA TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULMASI ZORUNLUDUR. BU ALANLARDA YAPILANMA KOŞULLARI: MAKS. EMSAL=0,10 MAKS. BİNA YÜKSEKLİĞİ=7,50 M. (2 KAT) YAPI YAPILABİLECEK MİN. PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ=5.000 M2’DİR.

Planlama Bölgesi içerisindeki alternatif turizm (agro turizm, eko turizm, dağ turizmi, kıyı turizmi, vb.) olanaklarının ve mevcut yapı ile entegrasyonlu olarak değerlendirmeye olanak sağlayarak Planlama Bölgesi için turizm süresinin uzatılması ve bu sektöre ilişkin kalıcı istihdam alanlarının oluşturulması.
Kırsal, sektörel üretimin yerel ölçekten çıkarılarak bölgesel ölçeğe taşınması için organize yapının oluşturulmasıdır. Eko ve Agro Turizmindeki temel hedef ; Kırsal kalkınmayı sağlamak ve Turizm sezonunu yılın 12 ayına yaymaktır. 

TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK SENARYOLAR
 Turizm yatırımlarının öncelikli olarak mevcut tesis alanlarında niteliğin artırılması yönünde geliştirilmesi.
 İkincil konut alanlarının Turizmi destekler niteliğinin geliştirilmesi ve bu alanlarda uygulama görmüş alanlarının çeşitli politikalarla turizme veya kentsel alana dönüştürülmesi.
 Turizm sektörüne yönelik alternatif turizm (eko, agro, doğa vb.) anlayışının geliştirilmesi.

 Doğal, Kültürel ve Tarihi kimliği olan alanlarda Kültür ve Eko Turizme dayalı günübirlik veya geçici kullanımların desteklenmesi.
 Turizmin geliştirilmesine bağlı ticari faaliyetlerin geliştirilmesi çeşitlendirilmesi.
 Turizm çeşidi ve niteliği ölçütünde turizm gelişim akslarının belirlenmesi.

Bu strateji planı kapsamında geliştirilen stratejileri sıralayacak olursak; Planlama, Yatırım, Örgütlenme, İç Turizm, Araştırma ve Geliştirme, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi, Tanıtım ve Pazarlama, Eğitim, Hizmet Kalitesi, Kentsel Ölçekte Markalaşma, Turizmin Çeşitlendirilmesi, Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu, Turizm Gelişim Bölgelerinin Belirlenmesi, Turizm Kentleri ve Eko Turizm Bölgeleri şeklindedir.

Ekoturizm Odakları: Balıkesir Çanakkale Planlama Bölgesi Ekoturizm Yatırım odakları; Ayvacık’ın güneydoğusu ve kuzeybatısı, Bandırma-Edremit arasındaki Çevre Düzeni Planı ile önerilen karayolu etrafındaki uygun alanlar, Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar Kültür Tabiat Koruma Gelişim Bölgesi Planı’nda belirlenen Ekoturizm Alanları,  Planlama Bölgesi’nde eko turizm alanları, alternatif turizmin desteklenmesi açısından önemlidir.
Planlama Bölgesi içerisinde yer alan bu kapsamda değerlendirilen başlıca Ekoturizm Alanları; Yiğitler, Poyrazlı kuzeyi, Balıklı, Harmanlı, Tuzla, Havran, Fazlıca, Kocadağ, Kalkım, Yarış, Cambaz, Araovacık, Sebepli, Ocaklar, Narlı ve Ballıpınar’dır. 

Ekoturizm Projesi Hazırlama, Ekoturizm imarı nasıl alanır? Ekoturizm Tesisi Yapmak istiyorum? gibi soruların cevabı için aşağıdaki yazmış olduğumuz makeleyi okumanızı tavsiye ederim.

Öncelikle Ekoturizm ile ilgili tüm sorularınız ve proje çalışmalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.  Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 ; Ekoturizm; Eko Turizm ülkemizde yatırımcıların kanunların gereklerini yerine yetirerek, doğal yaşam alanlarında, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yaparak bunu kazanca dönüştüren avantajlar topluluğu diyebiliriz. Girişimci iseniz ve Eko Turizm projelerine yatırım yapıp para kazanmak istiyorsanız. nereden başlamanız gerektiği konusunda sizlere araştırma makalesi hazırladım. yazmış olduğum aşamaları tek tek okuyarak, satın alacağınız Ekoturizm Parselinin projeye uyğunluğu hakkında sağlam bilgiye sahip olacaksınız. Gerçekten böyle bir yatırım girişiminde bulunmak istiyorsanız bizden teknik olarak destek alabilirsiniz.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda turizm tesisi yapılamaz. Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır. Eğer Eko Turizm üzerine girişimci iseniz mutlaka bu aşamaları okuduktan sonra projeye başlangıç yapmanızda fayda görmekteyim.

Eko Turizm Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Ekoturizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


5. Ekoturizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.


9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanının 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.


17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.


21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Ekoturizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

Ekoturizm bölgelerine yatırım yapacaksanız bu makalemizi dikkatli okumalasınız. Destek almak için bizimle iletişime geçip, zaman kaybetmeden işe nasıl başlamanız gerektiği konusunda hızlı adım atarak direkt hedef ulaşacağınızı belirtiriz.

1/5000 ölçekli imar planı örneği

1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneği

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi ; Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Günü Birlik Tesis Turizmi, Kırsal Turizm ile kırsal kalkınmayı destekleme tesisleri yapılabilirliği ile yatırımlar açısından en güzel yerlerdir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-16 Paftası en son halidir. Son değişiklikle Ezine Gıda OSB eklenmiştir. Ayvacık ve Edremit Körfezine doğru Ekoturizm alanında yatırımlar yapılabilir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-17 Paftası en son halidir. Son değişiklik Tarıma Dayalı İhtisas ( SERA ) Organize sanayi bölgesi eklenmiştir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında,Günüberlik Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-18 Paftası en son halidir. Son değişiklik Kalkım bölgesi sağlık turizm lejantı eklenmiş, Havran bölgesi Eko Turizm alanı genişletilmiş, Kırsal Turizm alanları da eklenmiştir. Yatırımlar açısında geleceği en parlak bölgelerden biridir. Eko Turizm ve sağlık turizmi bu bölge için önemini her geçen gün artırmaktadır. Çanakkale iline bağlı Kalkım, Akçakoyun, Yenice Hıdırlar, Aşağıçavuş, Üçkabaağaç, Akköy bölgeleri jeotermal ve sağlık turizmi yatırımları için önemlidir. Çanakkale sınırlarında; Kovancı, Canbaz, Öğmen, Yarış, Çiftlik, Kıraçoba, Kırıklar, Bayatlar, Kayatepe, Kargacı, Hamdibey, pazarköy, umurlar, sameteli bu bölgeler Eko Turizm yatırımları için bire birdir. 

Havran Eko Turizm Bölgeleri; Eko Turizmi Havran ilçemize kazandıran İstanbullu iş adamlarıdır. Bölgenin turizm yatırımları açısından yön vererek kalkınmasına ivme kazandırmışlardır. Havran eko turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından en önemli bölgedir. Havran ilçesine bağlı; Kocadağ, Küçükdere, Büyükdere, Köylüce, Karaoğlanlar, İnönü, Dereören, Sarnıç, Kocaseyit, Fazlıca, Tarlabaşı, Halilar, Kalabak, Tepeoba, Hanlar Bölgesi Eko Turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından oldukça önemli bir bölgedir.

İvrindi OSB ve Eko Turizm çalışmaları devam etmektedir. İvrindi ilçesi de sağlık, eko turizm, kırsal turizm ve günübirlik turizm faliyetleri açısından büyük atak yapması beklenmektedir.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinden Turizm atağı; Sındırgı Termal Sıcak Su kaynakları ile biliniyor. Son günlerde iyi tanıtımımın yapılması ile Türkiye gündeminde sağlık turizmi açısından en çok konuşulan bögelerden biri olmaya başlamıştır. Sındırgı ve Bigadiç sağlık ve eko turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerden biri olarak bilinmektedir. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J17 Paftasıdır. Ayvalık Turizim yatırımları açısından Balıkesir ilinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Pelitköy, Karaağaç sağlık turizmi, diğer bölgelerde günübirlik turizm tesis alanları olmakla birlikte; dağlık bölgelerde yer alan Üçkabaağaç, Kırcalar, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Kobaşlar, Hacıveliler, damlalı, Kumgedik bölgelerinde Ekoturizm ve Kırsal Turizm tesisleri yapılabilir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J18 Paftasıdır. İvrindi, Burhaniye, Havran sınırlarından oluşmaktadır. Bu paftada yer alan bölgeler Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Kırsal Turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye'de Kırtık, Sübeylidere, Kurucaoluk, Karadere, Çamtepe, Kuyucak, Çallı yer almaktadır. Havran ilçesi için Ekoturizm ve Kırsal Turizm alanlarına ise Çakırdere ve Çakmak girmektedir. İvirindi bölgesi en önemli bölgelerden biridir. Değirmen başı, Demirciler, Kıpıklar, Hacıahmetler, Kına, Çobanlar, Çelimlerler, Kışladere, Kuşdere, Gebeçınar, Küçükılıca, Büyükılıca, Kılcılar, Haydar, İkizce bu bölge zengin pınarlarla beslenen yeşil vadiyi andıran bölgedir. Sıcaksu kaynaklarının da olması bölgeyi hem Sağlık Turizmi hem de Eko Turizm bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, H19 Paftasıdır. Plan değişikliği yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık alanı eklenmiştir. Bölge Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Tarım ve Hayvancılık Bölgesi işaretli yerlerde yatırımlar ve projeler düşünülebilir. Gönen Korudeğirmen ve Gündoğan bölgelerinden Eko Turizm, Gönen Ekşidere, Kumköy, Balcı, Balcıdede, Güneşli, Muratlar, Ilıcaoba mevkileri sağlık turizm alanı, Manyas Dereköy, Çavuşköy, Kızık bölgesinde Sağlık Turizm alanı, Kıyı günü birlik turizm, sağlık turizmi ve eko turizm lejantı işaretlidir. Bölge Turizm yatırımları açısından büyük önem arzetmektedir.

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller
Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trakking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yeralabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

Eko Turizm: Eko turizm kırsal kesimde yaşayan vatandaşların turizm pastasından pay almasını sağlayacak en büyük devlet projelerinden biridir. Balıkesir'in çoğu kırsal bölgesinde Eko Turizm faliyetleri üzerine proje yapmak mümkündür. Alternatif turizm dallarından biri olan Eko Turizm trendi en yüksek olan turizm çeşitlerinden biridir diyebiliriz.

Agro-Turizm
Tarım kenti olan Balıkesir, tarım turizmi olarak da bilinen agro-turizm faaliyetleri için güçlü bir potansiyel oluşturmaktadır. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Edremit, kırsal yapıları, doğal güzellikleri, barındırdıkları alternatif turizm çeşitleri ile agro-turizm faaliyetlerinin geliştiği merkezlerdir.
Botanik Gezileri
Balıkesir, bulunduğu coğrafyanın sahip olduğu zengin flora ve barındırdığı endemik bitki türleri ile
botanik bilimine ilgisi olanlar için önemli bir cazibe merkezidir. Edremit, Erdek, Marmara, Susurluk,
Dursunbey ve Bigadiç botanik gezileri için önemli merkezlerdir.
Av Turizmi
Sportif olta balıkçılığı en çok Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Bandırma ve Marmara Adası’nda; kara
avcılığı ise Balıkesir’in iç bölgeleri ve Dursunbey’de gelişmiştir.
► Narlı Yaban Domuzu Örnek Avlağı- Edremit
► Karal Kınalı Keklik Örnek Avlağı- Bigadiç
► Çamucu Devlet Avlağı- İvrindi ve Balya
► Adaçalı Devlet Avlağı- Bigadiç ve Sındırgı
► Misakça Genel Avlağı- Bandırma ve Gönen

Geriatri Turizmi
İleri yaş turizmi olarak tanımlanan geriatri turizmi, yaşlı bakımı hizmetleri, meşguliyet turları,
engelliler için özel bakım ve gezi turlarını içermektedir.
Balıkesir geriatri turizminde, sahip olduğu şifalı termal kaynakları ile ön plana çıkmaktadır. Geriatri
turizminde, kaynakların uygun debi-sıcaklıkları ve iyileştirici fiziksel kimyasal bileşenleri ile Gönen,
Edremit, Sındırgı, Bigadiç ilçeleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Kaz Dağı etekleri, temiz havası ve
mikroklimatik özellikleriyle sağlık turizminde ideal merkezlerden biridir

Gastronomi Turizmi
Balıkesir, sahip olduğu tarımsal ürün çeşitliliği, yeme-içme alışkanlığı ve zengin mutfağı ile
gastronomi turizmi için güçlü bir potansiyel oluşturmaktadır.
İlde üretilen Ayvalık zeytinyağının coğrafi işareti bulunmakta olup, önemli bir turizm sembolü
olarak kullanılmaktadır.

Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler
► Kamu Taşınmazlarının ve Orman Arazilerinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi
Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma Bölgeleri ve Turizm Merkezlerindeki
araziler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, bedeli karşılığında yatırımcılara tahsis edilmektedir.
► Orman Fonuna Katkı Bedelinin Taksitlendirilmesi
Ormanlık alanlarda yapılan turizm yatırım belgeli tesislerin, Orman Kanunu hükümleri uyarınca
ödemek zorunda oldukları bedeli, yerin verilmesini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl
vade ve beş eşit taksitte ödemeleri sağlanmaktadır.
► Elektrik, Havagazı ve Su Ücretlerinde İndirim
Turizm yatırım veya işletme belgesi sahibi yatırımcılar elektrik, gaz ve su ücretlerini, o bölgedeki
sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerin en düşüğü üzerinden ödeyebilmektedir.
► Haberleşme Kolaylıkları
Turizm belgeli işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her bir başvuru, diğer başvurulara
göre önceliğe sahiptir.
► Yabancı Personel Çalıştırma İzni
Turizm işletmelerinde, işletme toplam personel sayısının %10’unu geçmeyecek şekilde Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilmektedir.
► Resmi Tatil, Hafta Sonu ve Öğle Tatili
Turizm işletmeleri resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde herhangi bir izne tabi olmaksızın
faaliyetlerine devam edebilmektedir.
► Turizm Kredileri
Türkiye Kalkınma Bankası, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde
yapılacak yatırımlara yabancı kaynaklardan kredi desteği sağlayabilmektedir. 

Yatırımlarınızı Tek Elden Takip Ediyoruz.
Ekoturizm, Agro Turizm, Gastronomi Turizmi, Sağlık Turizmi kapsamında Turizm teşviklerinden
faydalanmak istenen yatırımcıları tek elden takip ediyoruz

1. Yatırımcı için uygun arazi ve arsa seçimi ve satın aldırma işlemleri
2. Nazım İmar Planlanı Hazırlanması
3. Uygulamalı İmar Planı Hazırlanması
4.İşyeri Açma - Çalıştırma Ruhsat İlemleri
5. Turizm Yatırım Belgesi çıkarma işlemleri
6. Turizm İşletme Belgesi çıkarma işlemleri
7. Teşvik ve hibe fonlarından hak kazandırma işlemleri

EKOTURİZM, AGRO TURİZMİ, SAĞLIK TURİZMİ, GASTRONOMİ TURİZMİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27)
2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27)
3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM27)
4.    TAPU ÖRNEĞİ
5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE)
6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ)
7.    APLİKASYON KROKİSİ
8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

İLAVE İMAR PLANI BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK
9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA)
10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)
11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
7.    TEİAŞ
8.    UEDAŞ
9.    KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI
11.    BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU
15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
17.    BURSA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Ekoturizm yazılışları ; Ekoturizm, Eko-turizm, Eko Turizm

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.