Planlama Haber Girişi : 10 Kasım 2021 16:05

Güzelbahçe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Onaylandı.

17 Hektar alan TGB alanına kazandırıldı.
Güzelbahçe Teknoloji Geliştirme Bölgesi Onaylandı.

İzmir ili Urla ilçesi Güzelbahçe Teknoloji Gelişim Bölgesi 1/100 bin çevre düzeni planı onaylandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü) 08.09.2021 tarih ve 2862986 sayılı yazısı ile İzmir İli, Urla İlçesi sınırları içerisinde Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanının 10.07.2021 tarih ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09.07.2021 tarih ve 4255 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edildiği belirtilerek söz konusu alanın Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında düzenlenmesi talep edilmiştir.

haber arası detay


Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanına ilişkin yapılan incelemelerde;
-İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında genel arazi kullanım kararları itibariyle “üniversite alanı” ve “doğal sit alanı” olarak tanımlanan bölge içerisinde yer aldığı,
-1/25.000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında “üniversite yerleşke alanı” ve “doğal sit alanı” olarak planlandığı,
-Sit statüsünün sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildiği,
-Alanın yaklaşık 17,9 hektar büyüklüğünde olduğu,
-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsü içerisinde yer aldığı,
-Urla İlçe Merkezine yaklaşık 12 km, İçmeler Mahallesine 4 km uzaklıkta olduğu,
-İzmir-Çeşme Karayoluna cepheli olduğu hususları tespit edilmiştir.İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 4.38 maddesinde teknoloji geliştirme bölgeleri; “4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca kuruluşu gerçekleştirilen, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek
için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip teknopark alanlarıdır.”
şeklinde tanımlanmış ve bu kullanımlara ilişkin 8.2.9. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri başlığı altında “8.2.9.1. Yapılaşma koşulları, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca hazırlanacak alt ölçekli planlarda belirlenecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 10. Maddesinin 2. Fıkrasında “Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bölge alanı sınırları ya da Bölge alanının iptaline ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, mevcut planında işlemek veya yapılacak plan değişikliğinde dikkate alınmak üzere ilgili kurum ve
kuruluşlara gönderilir.” hükmü düzenlenmiştir. İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın amaç, ilke ve stratejileri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin çevre düzeni planlarında değişiklikleri düzenleyen 20. Maddesinin 2. Fıkrasının “(a) Kamu Yatırımları”, ve “(d) Değişen verilere bağlı olarak planın güncellenmesi” hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda; 10.07.2021 tarih ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 09.07.2021 tarih ve 4255 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanının İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “teknoloji geliştirme bölgesi” olarak düzenlendiği İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre
Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

TGB ( Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ) Yapılaşma şartları: 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu uyarınca kuruluşu gerçekleştirilen, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da ar-ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteler veya bu özelliklere sahip teknopark alanlarıdır.
Teknopark Alanları: yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik küçük ya da orta ölçekli firmaların, belirli bir üniversite ya da araştırma kurumunun olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem ya da hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları) aynı üniversite ya da araştırma kurumu yakınında kurulmuş sitelerdir.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.