Afetlere Karşı Dirençli Kentler İçin Uluslararası İşbirliği Önerildi

Afetlere Karşı Dirençli Kentler İçin Uluslararası İşbirliği Önerildi
Bursa'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek için uluslararası standartlara ihtiyaç duyulduğu ve bu alandaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.
Afetlere Karşı Dirençli Kentler İçin Uluslararası İşbirliği Önerildi

GİSP ve BEMO, Bursa'da düzenledikleri yuvarlak masa toplantısında afetlere karşı dirençli kentler için çözüm yolları aradı. Rant Odaklı Kentsel Dönüşüm Tehlikesine Dikkat!

haber arası detay

Uzmanlar, Bursa'da yapılan yuvarlak masa toplantısında kentsel dönüşüm projelerinin rant odaklı bir yapılaşmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

 Afetlere Dirençli Kentler: GİSP ve BEMO Bursa'da Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi
Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi Programı Başkanı Prof. Dr. Elif KarakurtTosun, kentsel dönüşüm projelerinin rant odaklı bir yapılaşmayı beraberinde getirmesini ve bu süreçte müteahhitlerin, yapı sahiplerinin ve yerel yönetimlerin sorumluluklarını ele aldı. KarakurtTosun, "Kentsel dönüşüm süreci ile yenilenen kentlerimizin geleceği; vatandaşların para açıklamadan konutlarını yenileme isteği ile inşaat firmalarının daha çok kâr elde etme isteğine bırakılamayacak kadar önemli bir konudur" dedi.

Yüksek Şehir Plancısı Uluay Koçak Güvener ise afetlere karşı direncin sağlanması için uluslararası standartlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Güvener, "Afetlere karşı direncin sağlanması çok disiplinli bir yaklaşımı ve işbirliğini gerektirmektedir. Bu çalışmaların belirli bir sistematikte ve standartta olması için; uluslararası yol haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de kentsel direnç kavramının daha çok doğal afetler ve iklim değişikliği temelinde ele alındığı görülmüştür" dedi.

Avukat Dr. Kazım Çınar, afetlerde can ve mal kayıplarının sorumluluğunun kamu idaresine ait olduğunu vurguladı. Çınar, "Temel hak ve hürriyetlerin korunmasında devlet yani idare sorumludur. Yani afet olması durumunda aslında sorumluluk idarenin sorumluluğudur. Bir afet olduğu zaman yapıların çökmesi ya da can ve mal kayıpları olduğu zaman kusurlu ve hukuka ayrkırı bir fiille başkasına kasten zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür" dedi.

Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) Yönetim Kurulu Üyesi Meral Türkeş, satın alınacak binanın hangi yıl yapıldığının, kat mülkiyetinin olup olmadığının ve binanın planının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkeş, kentsel dönüşümle ilgili riskli yapıların Bakanlığın sitesinden kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi.

GİSP Bursa Grubu Başkanı Erkan Erdem, iklim krizinin doğayı iyileştirmek, doğayı koruyarak geliştirmek için bir fırsat olduğuna vurgu yaparak ekosistem tabanlı çözümlerin hayata geçirilerek kentlerin de doğayla birlikte iyileşebileceğini sözlerine ekledi. Erdem, "Ekosistem Tabanlı Yönetim-Doğayla Bütünleşik Bir Yaklaşım" başlıklı sunumunda, afetlere karşı dirençli ve sürdürülebilir kentler inşa etmek için doğayla uyumlu çözümlerin önemini vurguladı.

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası (BEMO) Başkanı Erdal Çelebi ise toplantının kapanış konuşmasında, afetlere karşı en önemli çözümün halkın bilinçlendirilmesi olduğunu vurguladı. Çelebi, "Geleceği kurtaracak olan şey güvenli yapı almaktır. İnsan eliyle bozulan doğada kurtarılması gereken şeyin insanın canı olduğunu biliyoruz. En önemli konu halkın bilinçlenmesidir" dedi.

Toplantıya katılan uzmanlar, afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek için şu adımların atılması gerektiğini vurguladılar:

Binaların sağlamlaştırılması: Binaların depreme ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı olması için gerekli yönetmeliklere uygun şekilde inşa edilmesi ve düzenli olarak denetlenmesi gerekir.
Kentleşme ve arazi kullanımı planlaması: Kentlerin afet riskini azaltacak şekilde planlanması ve arazi kullanımının buna göre düzenlenmesi önemlidir.
Halkın bilinçlendirilmesi: Afetlere karşı korunma yolları ve bilinçli davranışlar hakkında halkın bilgilendirilmesi gerekir.
Uluslararası işbirliği: Afetlere karşı dirençli kentler inşa etmek için uluslararası standartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, bu alandaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için uluslararası işbirliği önemlidir.


Yorum Yaz