Ahmet Akın: 'Balıkesir, 5 Yılın Sonunda Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Olacak

Ahmet Akın: 'Balıkesir, 5 Yılın Sonunda Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Olacak
Şehrin tüm bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde, Balıkesir’in yeni vizyonu ve geleceğe yönelik hedefleri belirlendi. Başkan Akın, Balıkesir’in kalkınma yolundaki kararlılığını vurguladı.
Ahmet Akın: 'Balıkesir, 5 Yılın Sonunda Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Olacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde düzenlenen ve geniş katılımla gerçekleşen Balıkesir Dönüşüm Kongresi, şehrin geleceğine yön verecek önemli adımlar atarak sona erdi.

haber arası detay

Başlık: "Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde Ortak Akıl ve Çözümler Üretildi"
Spot: 600’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen kongrede, kentsel sorunlar ele alındı ve Balıkesir’in geleceğine yönelik stratejik planlar oluşturuldu. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları da tecrübelerini paylaşarak destek sundu.

Balıkesir Dönüşüm Kongresi: "Yeni Bir Balıkesir Vizyonu" İçin İlk Adım Atıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde gerçekleştirilen ve şehrin tüm bileşenlerinin katılımıyla düzenlenen "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" sona erdi. Başkan Akın'ın, şehrin geleceğine yönelik vizyonunu belirlemek amacıyla düzenlediği kongre, 600’ün üzerinde katılımcıyla büyük bir ilgi gördü. Kongreye, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tecrübelerini paylaşarak katkıda bulundu.

"Balıkesir, 5 Yılın Sonunda Türkiye’nin Parlayan Yıldızı Olacak"

Başkan Ahmet Akın, kongrenin kapanışında yaptığı konuşmada, Balıkesir’i beş yıl içinde Türkiye’nin parlayan yıldızı yapma hedefini vurguladı. Kongrenin amacının, Kuvayı Milliye ruhuna ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının değerlerine uygun olarak şehre yeni bir vizyon kazandırmak olduğunu belirten Akın, aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iş birliği ilkelerine dayanan bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade etti.

Kongrede Kolektif Akıl ve Ortak Çözümler

Balıkesir Dönüşüm Kongresi, iki gün boyunca kentsel sorunların masaya yatırıldığı ve ortak çözümler üretilmesine katkı sağlanan bir platform oldu. Şehrin tüm yerel aktörleriyle birlikte oluşturulan “kent laboratuvarı” ile kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunuldu. Kongreye; meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, akademisyenler, STK’lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi pek çok farklı kesimden katılım sağlandı.

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Tecrübe Paylaşımları

Kongrenin son oturumuna konuşmacı olarak katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi şehirlerindeki tecrübelerini paylaştılar. Mansur Yavaş, Ankara’da yaşanan sel felaketlerinden dolayı toplantıya canlı bağlantı yoluyla katıldı ve kent planlamasında iklim değişikliği ve afet yönetiminin önemine değindi. Yavaş, şehirlerin gelecekte karşılaşabileceği sorunlara karşı bilim ve planlama ışığında hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ise dönüşüm kelimesinin önemine dikkat çekerek, milletin çok yönlü bir dönüşüm talimatı verdiğini söyledi. İmamoğlu, kentlerdeki dönüşüm hikayelerinin nitelikli şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti ve sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve kentsel dönüşüm gibi konularda yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Balıkesir’in Geleceği İçin Ortak Akıl

Başkan Ahmet Akın, kongrenin kapanış konuşmasında Balıkesir’in geleceğine ışık tutan tüm katılımcılara teşekkür etti. Balıkesir’in ekonomik ve sosyal durumunu hak etmediğini belirten Akın, şehrin zengin kaynakları ve konumuyla yeni bir kalkınma ve gelişme modeline ihtiyaç duyduğunu söyledi. Akın, Balıkesir’i Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek bir şehir haline getirme hedefini dile getirdi.

10 Başlıkta Balıkesir Vizyonu

Kongre kapsamında oluşturulan çalışma gruplarına 600’ün üzerinde kişi katılım sağladı. Bu çalışma gruplarının fikirleri doğrultusunda belirlenen Balıkesir vizyonu, 10 ana başlık altında toplandı:

Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm: Deprem riskini azaltmak, yapı stokunu incelemek ve güvenli bir şehir inşa etmek.
Afet Riskinin Azaltılması ve Afet Yönetimi: Afet master planı oluşturmak, su kaynaklarını korumak ve afet toplanma alanlarını belirlemek.
Adalet Eşitlik ve Sosyal Kalkınma: Engelli bireylerin ve ev hanımlarının toplumsal yaşama entegrasyonu, sosyal destekler ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması.
Sürdürülebilir Ulaşım: Akıllı ulaşım sistemleri, havalimanının kullanıma açılması ve raylı sistemlerin geliştirilmesi.
Eğitim, İstihdam ve Kariyer Planlama: Eğitimde fırsat eşitliği, dijital temelli istihdam ofisi kurulması.
Kültürel ve Sosyal Çalışmalar: Kent kültürünün zenginleştirilmesi ve göçün kente katkılarının değerlendirilmesi.
Kültürel Miras: Tarihi ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi.
Turizm: Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması.
Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma: Tarımda kooperatifleşme ve yüksek katma değerli tarımsal üretim.
Enerji ve İklim Değişikliği: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliği eylem planı.
Balıkesir Planlama Ajansı Kuruluyor

Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Planlama Ajansı’nın kurulacağını ve Balıkesir’in ne yapacağını bilen, nereye gideceğini bilen bir şehir olacağını söyledi. Bu ajans ile şehrin planlı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişeceğini belirtti.

Öncü Bir Kent Olma Hedefi

Balıkesir’in beş yıl sonunda demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen, yüksek yaşam kalitesine sahip, dünya ile rekabet eden, yenilikçi bir kent olma hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Akın, tüm Balıkesirlilere bu hedef doğrultusunda çalışacaklarının sözünü verdi.

Sonuç
Balıkesir Dönüşüm Kongresi, şehrin geleceğine yönelik önemli adımların atıldığı, katılımcıların fikirleriyle şekillenen bir platform oldu. Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde düzenlenen bu kongre, Balıkesir’in önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yorum Yaz