Çanakkale'de Ekolojik Köy Hayali Gerçek Oluyor! Jeolojik ve Jeoteknik Rapor Onaylandı

Çanakkale'de Ekolojik Köy Hayali Gerçek Oluyor! Jeolojik ve Jeoteknik Rapor Onaylandı
Sürdürülebilir inovatif eko köy projesi, Bayramiç'te 23 bin metrekarelik arazide hayat buluyor. Jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun onaylanmasıyla ekolojik köy projesi bir adım daha ilerledi.
Çanakkale'de Ekolojik Köy Hayali Gerçek Oluyor! Jeolojik ve Jeoteknik Rapor Onaylandı

Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Yanıklar Köyü'nde hayat geçirmeyi planladığımız ekolojik köy projemizin Eko Turizm imarına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporunu onaylattık. 

haber arası detay

Apiterapi, aroma terapi, gastronomi merkezi ve yöresel lezzet duraklarıyla ekolojik köy, turistlerin yeni gözdesi olacak.

Çanakkale'de Ekolojik Köy Projesi Jeolojik ve Jeoteknik Raporu Onaylandı!
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Yanıklar Köyü'nde sürdürülebilir bir inovatif eko köy projesi hayata geçiriliyor! 23 bin metrekarelik arazide yapılacak olan projede ekolojik köy evleri, butik oteller, gastronomi merkezi, apiterapi ve aroma terapi kafeleri, yöresel lezzet durakları ve hayvancılık üzerine çalışmalar yürütülecek.

Projenin jeolojik ve jeoteknik etüd raporu onaylandı. Rapor, 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olup, Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamaz. Zemin etüt raporu hazırlanması aşamasında o tarihte yürürlükte olan zemin etüt formatına uygun olarak hazırlanması gereklidir.

Raporun öne çıkan bulguları:

İnceleme alanı jeolojisi: Hacıbekirler Üyesi killi kum, killi çakıl ve andezit ve piroklastik kayaç birimleri.
İnceleme alanı Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır.
İnceleme alanı ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşların daha önceki plana esas yerbilimsel etüt çalışmaları ve bu çalışmalarına göre yapılan incelemelerde "yapı ve yerleşimi için yasaklanmış bölge" ve/veya "afete maruz bölge" kararlarına rastlanılmamıştır.
İnceleme alanında topoğrafik eğim miktarı %10-20 arasında değişmektedir.
Kaya birimleri az ayrışmış ve orta ayrışmış olarak; çok düşük, orta ve yüksek dayanımlı olarak sınıflandırılmıştır.
Sondaj çalışmaları sonucunda yer altı suyuna rastlanılmamıştır.
Sismik kırılma yöntemiyle hesaplanan Vs30 hızları 554-888 m/sn aralığındadır. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Yerel Zemin Sınıfı göre ZC ve ZB olarak saptanmıştır ve yönetmelikte geçen DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR hükümlerine aynen uyulmalıdır.
Oluşması beklenen etkin yer ivmesi katsayısı PGA=0.324 olarak AFAD’ın Türkiye Deprem Haritaları İnteraktif web uygulaması üzerinden temin edilmiştir.
30 mm’ye kadar temas basınçları ile oturma değerleri, toplam oturma izin verilebilir sınırlar içinde kalmaktadır. Kaya birimlerde oturma beklenmemektedir.
Sondajlarda yer altı suyu gözlenmemesi sebebiyle sıvılaşma riski beklenmemektedir.
Eğimin %10-20 arasında değişmekte olduğu ve bu alanlarda muhtemel stabilite sorunları gelişebileceği öngörülmüş ve mevcut mühendislik önlemleriyle ortadan kaldırabileceği kanaatine varılmış olup, bu alanlar "Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar-2.1 " olarak değerlendirilmiş ve rapor eki yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-2.1" simgesiyle gösterilmiştir.
Rapor, bu alanlarda yapılacak yapılaşmalarda alınması gereken mühendislik önlemlerini de detaylandırmaktadır.

Ekolojik köy projesi, sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunmayı amaçlıyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkıda bulunması bekleniyor.

Yanıklar Köyünde sürdürülebilir inovatif eko köy projesi hayata geçirmeyi palanlıyoruz. Eko Köy Proje Sahamız 23 bin m2 alandan oluşmaktadır. Projemizde Ekolojik köy evleri, butik oteller, gastronomi merkezi, apiterapi ve aroma terapi kafeler, yöresel lezzet durakları, ve hayvancılık üzerine olacak
Yanıklar Eko Köy proje koordinatörü Beytullah Yılmaz ; " gelişen ve değişen teknolojik dünyamızda, teknoloji yöresel yaşamı harmanlayıp, sürdürülebilir bir yaşam tarzı ortaya çıkıyoruz. Jeoteknik raporlarımız da onaylandı projemizde sona geldik dedi.
1.    Bu çalışma ile Çanakkale İli, Bayramiç  İlçesi, Yanıklar Köyü hudutları dâhilinde bulunan, 1/1000 ölçekli I17B11A1C, I17B11A1D, I17B11A4A ve I17B11A4B  nolu halihazır harita paftaları sınırları içinde bulunan, 68 nolu parsel içerisinde toplam 23.000,00 m2 alanın imar planına esas jeolojik ve jeoteknik raporu ile yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 
2.    İnceleme alanı jeolojisi; 3 adet Sondaj çalışması, 3 adet MASW (Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi) çalışması, aynı hat üzerinde 3 adet sismik kırılma çalışması ve 2 adet mikrotremör çalışması; ayrıca çevre jeolojisinden yararlanılarak belirlenmiştir.  İnceleme alanında “Tedh” simgesi ile ifade edilen Hacıbekirler Üyesi ve rezidüeline ait orta plastisiteli kil (CIM), killi kum (clSa), killi çakıl (clGr) birimleri ile Andezit ve piroklastik kayaç birimleri saptanmıştır.
3.    İnceleme alanı Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Alanı” kullanımında kalmaktadır. İnceleme alanı ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşların daha önceki plana esas yerbilimsel etüt çalışmaları ve bu çalışmalarına göre yapılan incelemelerde "yapı ve yerleşimi için yasaklanmış bölge" ve/veya "afete maruz bölge" kararlarına rastlanılmamıştır. Çanakkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü'nün 25.12.2023 tarih ve 42150943-952.01.04.04-796281 sayılı görüşüne göre Afete Maruz Bölge Kararı bulunmamaktadır. 
4.    İnceleme alanında topoğrafik eğim miktarı %10-20 arasında değişmektedir.  
5.    İnceleme alanında gözlenen kaya birimler az  ayrışmış ve orta ayrışmış (W2 ve W3) olarak; çok düşük, orta ve yüksek dayanımlı olarak sınıflandırılmıştır.
6.    İnceleme alanında açılan sondaj çalışmaları sonucunda yer altı suyuna rastlanılmamıştır.
7.    İnceleme alanında 2 adet profilde 2.00 metre ofset ve 24 metre profil boylarına sahip ve 1 adet profilde 3.00 m ofset ve 36 metre profil boylarına sahip sismik serim; 2 noktada mikrotremör ölçüsü alarak zemine ait dinamik parametrelerin incelenmesi yapılmıştır. 
8.    Yapılan Sismik Çalışmalarda Vs30 değerleri 554-888 m/sn arasında saptanmıştır.  Mikrotremör ölçümde çalışma alanın hakim titreşim periyodu T0=0.10-0.18 sn  arasında bulunmuştur. Göreceli zemin büyültme ortalama 1.71-2.34 aralığındadır. 

9.    İnceleme alanında sismik kırılma yöntemiyle hesaplanan Vs30 hızları 554-888 m/sn aralığındadır. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Yerel Zemin Sınıfı göre ZC ve ZB  olarak saptanmıştır ve yönetmelikte geçen DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN ESASLAR hükümlerine aynen uyulmalıdır.
10.    Çalışma alanında oluşması beklenen etkin yer ivmesi katsayısı PGA=0.324 olarak AFAD’ın Türkiye Deprem Haritaları İnteraktif web uygulaması üzerinden temin edilmiştir.
11.    İnceleme alanında yapılan çalışmalar sonucunda 30 mm’ye  kadar temas basınçları ile  oturma değerleri, toplam oturma izin verilebilir sınırlar içinde kalmaktadır. Kaya birimlerde oturma beklenmemektedir.
12.    İnceleme alanınında yapılan sondajlarda yer altı suyu gözlenmemesi sebebiyle sıvılaşma riski beklenmemektedir.
13.    İnceleme alanında eğim %10-20 arasında değişmekte olduğu ve bu alanlarda muhtemel stabilite sorunları gelişebileceği öngörülmüş ve mevcut mühendislik önlemleriyle ortadan kaldırabileceği kanaatine varılmış olup, bu alanlar "Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar-2.1 " olarak değerlendirilmiş ve rapor eki yerleşime uygunluk haritalarında "ÖA-2.1" simgesiyle gösterilmiştir. Bu alanlarda,
    Temel tipi ve temel derinliği belirlenerek, yapılaşmayı etkileyecek şev ve yamaç duraysızlıklarını ortaya koyacak stabilite analizleri ile yapı yüklerinin taşıttırılacağı jeolojik birimlerin şişme, oturma ve taşıma gücü tahkikleri projeye esas zemin etütlerinde ayrıntılı yapılmalıdır. Bu kapsamda tespit edilecek sorunlara yönelik gerekli mühendislik önlemleri alınarak yapılaşmaya gidilmelidir. 
    Yapılacak yapılar ve planlanacak yapı yükleri de dikkate alınarak yamaç boyunca stabilite analizleri yapılmalı, stabiliteyi sağlayacak mühendislik önlemleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
    Yapı temelleri jeolojik birimlerin stabilite sorunu olmayan kesimlerine oturtulmalı veya taşıttırılmalıdır.
    İnceleme alanının etrafındaki yol, bina kendi ve komşu parsel güvenliği inşaat kazısı öncesi sağlanmalıdır. Stabilite sorununa neden olacak kazı şevleri uygun istinat yapılarıyla korunmalıdır.
    Kazılarda oluşacak şevler açıkta bırakılmamalıdır. Tekniğine uygun istinat yapıları ile desteklenmelidir.
    Kendi parselin, komşu parsellerin ve yolun güvenliği mutlaka sağlanmalıdır.
    Yüzey ve yeraltı sularının yapılaşmaya yönelik olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla uygun drenaj sistemleri yapılaşma öncesi yapılmalıdır.
    Eğimin yüksek olduğu yerlerde oluşabilecek stabilite problemlerine karşı gerekli önlemler mutlaka alınmalıdır.
    Yapılaşmalarda 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine titizlikle uyulmalıdır.      

14.    Her türlü yapılaşma için "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik ve  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" ile "Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar Genelgesi" şartlarına  uyulmalıdır.

15.    Bu rapor, 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olup, Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamaz. Zemin etüt raporu hazırlanması aşamasında o tarihte yürürlükte olan zemin etüt formatına uygun olarak hazırlanması gereklidir.
 

Yorum Yaz