Doğa ile Uyum İçinde: Çömlekçi Eko Köy'de Yeni Nesil Sürdürülebilirlik

Doğa ile Uyum İçinde: Çömlekçi Eko Köy'de Yeni Nesil Sürdürülebilirlik
Atatürk'ün ideal Cumhuriyet köyü projesinden ilham alınarak tasarlanan Çömlekçi Eko Köy, yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan ekoturizm uygulamalarıyla dikkat çekiyor.
Doğa ile Uyum İçinde: Çömlekçi Eko Köy'de Yeni Nesil Sürdürülebilirlik Doğa ile Uyum İçinde: Çömlekçi Eko Köy'de Yeni Nesil Sürdürülebilirlik

Ekoturizm Proje Koordinatörü Beytullah Yılmaz'ın liderliğinde, Biga Çömlekçi Eko Köy Projesi, doğaya saygılı ve ekosistemi koruyan yenilikçi yaklaşımlarla sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.

haber arası detay

Ekolojik Yaşam ve İnnovasyon: Biga Çömlekçi Eko Köy Projesi
Doğal kaynakları verimli kullanan, permakültürden komposta, organik tarımdan ekoturizme kadar birçok yenilikçi uygulama ile Çömlekçi Eko Köy Projesi, sürdürülebilir bir geleceğe öncülük ediyor.

Ekoturizmin Geleceği: Çömlekçi Eko Köy Projesi
Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin önemli bir alt dalıdır. Doğal ve kültürel mirası koruma, çevre bilincini artırma ve yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimini destekleme amaçlarını taşır. Bu bağlamda, Türkiye'de ekoturizm projeleri hızla yaygınlaşmaktadır. Ekoturizm Proje Koordinatörü Beytullah Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan Biga Çömlekçi Eko Köy Projesi, bu alanda önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Proje, sürdürülebilir ve inovatif yaklaşımlarla ekolojik bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflemektedir.

Çömlekçi Eko Köy Projesi
Biga Çömlekçi Eko Köy Projesi, Çanakkale'nin Biga ilçesi Çömlekçi Köyü yakınlarında, 17 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilmektedir. Projede, 30 adet eko ev, yöresel lezzet durakları, gastronomi lokantası, aroma kafe, apiterapi kafe ve organik tarım alanları gibi çeşitli sistemler düşünülmüştür. Proje, Atatürk'ün ideal Cumhuriyet köyü projesinden ilham alınarak ekoturizm ile harmanlanmıştır.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon
Beytullah Yılmaz, sürdürülebilirliğin sadece tekrarlanan bir kavram olmadığını, kendi kaynaklarını kullanarak dışa bağımlı olmadan yaşayan eko köy projelerini ifade ettiğini belirtmiştir. Projelerde doğaya saygılı, ekosistemi koruyan, permakültür, kompost, malç, habitat, organik tarım, ekoturizm, karbon ayak izi ve yeşil ayak izi gibi kavramlara dikkat edilmektedir.

Ekosistem ve Permakültür
Ekosistem, doğanın bitkisel ve hayvansal yaşamı denge içinde sürdürerek oluşturduğu yaşam döngüsüdür. Bu döngüyü korumak için doğaya zarar vermeden üretim yapmak gerekmektedir. Permakültür ise tarım, doğal hayat ve insanın en az enerji tüketerek bir arada yaşama plan ve uygulamalarını içerir. Bu sayede doğal kaynaklar verimli ve tasarruflu kullanılmaktadır.

Kompost ve Malç
Kompost, organik evsel atıkların ve tarımsal üretimlerin bitkisel atıklarının organik gübreye dönüştürüldüğü uygulamalardır. Bu uygulamalar toprağın verimliliğini artırır ve atık sorununu azaltır. Malç ise kuraklığa karşı toprak kurumasını engelleyen, toprağa organik madde katan, su tutumunu artıran organik ve doğal malzemeler ile tarımsal uygulamalarda toprak örtüsüdür. Bu örtü hem bitkilerin gelişimine hem de toprağın sağlığına katkı sağlar.

Habitat ve Sabit Arıcılık
Habitat, çevreye, iklime, yaşam tarzına uygun, çevrede bulunan hammaddelerle çevre mimarisine uygun yaşam şekli ve mimari tarzın oluşturulmasını ifade eder. Bu sayede doğal ve kültürel miras korunur ve yaşam kalitesi yükselir. Sabit arıcılık ise endemik bitki ve destek bitkilerin mevsime göre planlandığı, arı taşımacılığının yapılmadığı kombine arıcılık sistemidir. Bu sistem arıların sağlığını korur ve balın kalitesini artırır.

Organik ve Ekolojik Tarım
Organik tarım, ilaç ve kimyasal girdilerin olmadığı, pestisit artığı bırakmayan tarımsal uygulamalardır. Bu uygulamalar hem insan sağlığına hem de doğaya faydalıdır. Ekolojik tarım ise ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar vermeyen, ekolojiye uyumlu tarımsal uygulamalardır. Projede kendine yeten tarımsal üretim ve uygulamalar ile insani tüketimin çevreye ve doğaya zarar vermeyen dengesi sağlanmaktadır.

Doğal Tarım ve Ekoturizm
Doğal tarım, organik üretime dayalı, geleneksel ata tohumlarının öne çıktığı tarımsal üretimi ifade eder. Bu üretim hem biyolojik çeşitliliği hem de yerel kültürü destekler. Ekoturizm ise hem planlamada teknik ve yasal uygulamalar hem de uygulamada doğal ortamın cazibesinin turizmde kullanılması anlamına gelir. Bu sayede doğal ve kültürel değerler korunurken, yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Agro Turizm ve Kırsal Turizm
Agro turizm, tarımsal üretimin ve ürünlerinin cazibesinin turizmde kullanılmasıdır. Bu sayede tarımsal faaliyetler tanıtılır, yerel ürünler pazarlanır ve kırsal kalkınma desteklenir. Kırsal turizm ise tarımsal ve doğal yaşamın ortaya çıkardığı kır ortamının, doğal köy ortamının cazibesinin turizmde kullanılmasıdır. Bu sayede kırsal yaşamın güzellikleri ve zorlukları paylaşılır, doğal ve kültürel miras korunur ve kırsal nüfusun göçü önlenir.

Karbon ve Yeşil Ayak İzi
Karbon ayak izi, insanın yaşamı boyunca tükettiği çevreye ve doğaya bıraktığı, doğanın dengesini bozan karbon yakıtların, fosil yakıtların ekosisteme bıraktığı karbon miktarıdır. Bu miktarı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak ve enerji verimliliği sağlamak gerekmektedir. Yeşil ayak izi ise insanın bilinçlendiği, doğaya bıraktığı karbon ayak izini, ekolojik uygulamalar ve doğal yaşama uyumlanması ile doğayı, ekolojiyi tahrip etmeyen, besleyen uygulamalar bütünüdür. Bu uygulamalar hem insanın hem de doğanın refahını artırmaktadır.

Biga Çömlekçi Eko Köy Projesi, sürdürülebilir ve ekolojik bir yaşam alanı oluşturma konusunda önemli bir örnektir. Proje, doğaya saygılı, ekosistemi koruyan ve yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan uygulamalarla dikkat çekmektedir. Beytullah Yılmaz'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu proje, ekoturizmin geleceği için umut verici bir model sunmaktadır. Bu tür projelerin yaygınlaşması, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de toplumsal refah için büyük önem taşımaktadır.

Yorum Yaz