EKO TURİZM, Kırsal Turizm Hibeleri 81 ile yaygınlaştı

EKO TURİZM, Kırsal Turizm Hibeleri 81 ile yaygınlaştı
Eko Turizm hibeleri 42 ile veriliyordu. 39 il daha Ekoturizm hibe kapsamına alındı
EKO TURİZM, Kırsal Turizm Hibeleri 81 ile yaygınlaştı

IPARD III Kapsamında bundan sonra 81 ile Ekoturizm, Kırsal Turizm tesis amaçlı hibe desteği verilecek. 

haber arası detay

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ; ulusal program ve hedefler çerçevesinde , Avrupa Birlgi ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak kaynakaları da kapsayacak şelirde, Kırsal Kalkınma Programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun ile kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde özel hukuk hükümlerine tabi ve Tarım Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşudur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA ) Kapsamındaki mali yardımların Kırsal Kalkınma Bileşeni için ayrılan IPARD Fonlarını kullandırmak üzere 2007 yılında kurulmuş olup 42 ilde kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi faaliyetlerine devam etmektedir.

2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlayacak olan IPARD III Programı ile birlikte program kapsamının ülke geneline yaygınlaştırılması ve 39 ilimizde daha TKDK Temsilciliklerinin açılması öngürülmüştür. 

Bu itibarla TKDK temsilciliklerine kullanılmak üzere, valilik büynesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında görünürlük ve ulaşılabilirliği yüksek , proje dosyalarının da sığabileceği en az iki odadan müteşekkil yer ayrılması istenmiştir.

PARD III Kırsal Turizm hibe başvuruları 2024 yılı Ocak ayından itibaren 81 ilde kabul edilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, programın amacı kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve yeni istihdam alanları oluşturmaktır.

Konaklama tesisleri (bungalov, pansiyon, butik otel vb.)
Restoran ve kafeler
Eğlence ve dinlenme tesisleri
Kültürel ve tarihi değerlerin korunması ve turizme kazandırılması
Yerel ürünlerin pazarlanması
Başvuru Süreci:

Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı'nın il/ilçe müdürlüklerine veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yorum Yaz