Kooperatifler Tarım ve Gıda Sektörünün Kurtarıcısı Olabilir

Kooperatifler Tarım ve Gıda Sektörünün Kurtarıcısı Olabilir
Türkiye'nin tarım ve gıda sektörlerindeki yapısal sorunlar, kooperatifler aracılığıyla çözülebilir. Üretici örgütlerinin güçlü varlığı, tarımsal üretimden kopuşları önleyebilir ve kırsal kalkınmayı destekleyebilir. Kooperatifçiliğin yaygınlaşması, tarımda

Uluslararası Kooperatifler Günü, 1923'ten bu yana her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanıyor. Bu yılın teması, "Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder" olarak belirlendi. Türkiye'de de kooperatifçiliğin bilinç ve farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

haber arası detay

Türkiye'de Kooperatifçiliğin Rolü ve Geleceği:
Türkiye'de tarım ve gıda sektörleriyle doğrudan ilişkili 12.500'den fazla kooperatif bulunuyor. Ancak, kooperatiflerin sektörlerdeki etkisi henüz istenilen düzeye ulaşamadı. Kooperatifçilik, üreticilerin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm sağlayarak tarımın geleceği için büyük bir potansiyele sahip.

Uluslararası Kooperatifler Günü: Sosyal Temelli Ekonomik İşletmelerin Önemi

Uluslararası Kooperatifler Günü, 1923 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmakta ve kooperatifçilik bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yılın teması "Kooperatifler Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek İnşa Eder" olarak belirlenmiştir. Ülkemizde de 1995 yılından bu yana kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü, kooperatifçilik bilincinin artırılması ve farkındalığın sağlanması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Kooperatiflerin Küresel ve Yerel Rolü

Kooperatifler, dünya genelinde önemli işlevler görmektedir. İnsanların yaklaşık %12’si en az bir kooperatife ortaktır. Dünyanın en büyük 300 kooperatifinin yıllık toplam ciroları 2,1 trilyon doları aşmaktadır. Dünyanın 9. büyük ekonomisi kooperatiflere aittir. Ancak, ülkemizde kooperatifçilik henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır.

Türkiye'de tarım ve gıda sektörleriyle doğrudan ilişkili 12.500’den fazla kooperatif ve üst birlik bulunmaktadır. Ancak bu kooperatiflerin sektörlerdeki etkileri ve etkinliği oldukça düşüktür. AB ülkelerinde tarımsal üretim planlaması, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin üçte ikisinden fazlasını üretici örgütleri/kooperatifler yürütmektedir. Türkiye'de ise bu oran çok düşüktür.

Kooperatiflerin Tarım ve Gıda Sektöründeki Önemi

Türkiye tarımının yapısal sorunları, küçük ve parçalı işletmeler, üreticilerin yeterli gelir elde edememesi, girdi ve ürünler üzerinde söz söyleme hakkının zayıf olması gibi sorunlar, üreticilerin tek başına başa çıkmasının neredeyse imkansız olduğu zorluklardır. Bu noktada, kooperatifler üreticilerin/grupların üretim ve tüketim sorunları ile hedeflerine yönelik çalışmaları daha verimli ve etkili şekilde yapmalarına olanak sağlamaktadır.

Ancak, Türkiye'de kooperatifçiliğin başarılı örneklerine rastlamak oldukça zordur. Tarım ve gıda sektörlerindeki kooperatiflerin istenilen seviyede olmaması, tarımsal üretimden kopuşlar, göçler, emeğin karşılığını bulamaması, üretim planlamasının yapılamaması, katma değerli ürünlerin üretilmemesi gibi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, tarım ve gıda gibi stratejik bir alanı doğrudan etkilemekte ve tehdit etmektedir.

Kooperatifçiliğin Yaygınlaşması ve Gelecek Vizyonu

Tarım sektörünün GSMH içindeki oranı %5-5,5 seviyelerine inmiş olsa da Türkiye için tarım bir gelecek meselesidir. Yaşamsal öneme sahip olan tarım ve gıdada kapsayıcı bir gelişme, üretici örgütlerinin ve kooperatiflerin güçlü varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve kökleşmesi için politika yapıcılar, kamu otoriteleri, üreticiler, tüketiciler ve toplumun tüm kesimlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Sosyal ve ekonomik yönlerinin iyi dengelenmesi gereken kooperatiflerin gelişmesi, ülkemizin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. TARGET Yönetim Kurulu olarak, 2024 yılı Uluslararası Kooperatifler Günü'nde; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin kooperatifçilik hareketinin gelişmesinde payı olanları minnet ve şükranla anıyoruz.

Uluslararası Kooperatifler Günü, dünya genelinde kooperatifçiliği kutlamak ve bilinci artırmak amacıyla her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanıyor. Türkiye'de tarım ve gıda sektörlerinde kooperatifçiliğin önemi ve yaygınlaşması üzerine yapılan çalışmalar, stratejik öneme sahip bu alanlarda kapsayıcı bir gelişme hedefliyor.

Yorum Yaz