Krizlerin Altından Kurumsal Yönetim Eksikliği Çıkıyor

Krizlerin Altından Kurumsal Yönetim Eksikliği Çıkıyor
TKYD ve TİSK İş Birliğine İmza Attı
Krizlerin Altından Kurumsal Yönetim Eksikliği Çıkıyor

Kurumsal yönetimin yaygınlaştırılması misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği ile kurumsal yönetim alanında farkındalığın daha da artırılması için çalışılarak ortak proje başvuruları yapılacak, araştırma, rapor, yayın çalışmaları yapılıp ilgili sektörlere yönelik eğitim programları düzenlenecek.

haber arası detay


Kurumsal Yönetim anlayışının en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesini hedefleyen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) arasına yeni katılan üyeleri ve geliştirdiği iş birlikleriyle büyümeye devam ediyor. TKYD ve TİSK, kurumsal yönetim temasında yeni bir iş birliği gerçekleştirdi.
İlgili Sektörlere Eğitim Programları Düzenlenecek
Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluş olan TİSK ve TİSK’in eğitim platformu olan TİSK Akademi, TKYD ve TKYD Enstitü’nün iş birliğinde ilgili sektörlere yönelik ortak eğitim programları düzenleyecek.

Raporlama ve Yayın Çalışmaları da Yürütülecek
İş birliği kapsamında; ortak proje başvuruları gerçekleştirilmesi, ortak araştırma, raporlama ve yayın çalışmaları yürütülmesi, TİSK Akademi ile TKYD Enstitü iş birliğinde ilgili sektörlere yönelik ortak eğitim programları düzenlenmesi sağlanacak.

Günümüz dünyasında belirsizlik ve risklerden korunmanın yolunun kurumsal yönetimden geçtiğine yönelik farkındalığın özellikle son dönemde hızla arttığına dikkat çeken TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Kurumsal yönetimin yalnızca şirketlere değil tüm Türkiye’ye büyük fayda sağlayacağı fikrinden hareketle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. TKYD’nin üyeleriyle birlikte kurumsal yönetimin ülkemizdeki gelişimine hep birlikte katkı sunuyor. Bu kapsamda şirketlerin kurumsal yönetim kapasitelerinin artırılması, yönetim süreçlerinin çağın gereklerine uygun olarak meydana getirilmesi, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemlerdeki TİSK ve TİSK Akademi ile TKYD ve TKYD Enstitü’nün iş birliğinde ilgili yürüteceğimiz çalışmaların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını dilerim.


Başarılı Bir Kurumsal Yönetim Yapısı Şart
Türkiye’nin kalkınması için bu yönde faaliyet gösteren bütün kurumlarımızın sağlam temellere oturması, ‘başarılı bir kurumsal yönetim yapısı’ oluşturabilmelerinden geçiyor. TKYD olarak, kurumsal yönetimin; karar alma mekanizmalarında, yönetim kurulu toplantılarında ve kurumların tüm kademelerinde sağlıklı bir biçimde uygulanmasını kapsayan davranışsal yönetim alanında henüz kat etmemiz gereken uzun bir yolumuz olduğuna inanıyoruz. TİSK ile çok başarılı işlere imza atacağımıza inancımız tam.” dedi.

Krizlerin Altından Kurumsal Yönetim Eksikliği Çıkıyor
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, “Biliyorsunuz işletmelerimizin son dönemdeki önemli önceliklerinden biri kuşkusuz sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik aslında iş hayatında uzun süredir olan bir kavram. Ancak tanımı ve içeriği ciddi bir şekilde değişti. Eskiden sürdürülebilirlik denince odak, mali sürdürülebilirlik, ortaklıkların devamlılığı gibi konulardı. Şu anda ise odak daha fazla, dünyamızın, çevremizin, teknolojinin, insan kaynağının sürdürülebilirliği olmuş durumda. Son birkaç yıl içerisinde, duran işletmelere, işlere kötüye giden yapılara baktığımızda, iş gücünün hızlı turnoverı, yetenek eksikliği, teknolojik yetkinsizlik, ya da siber saldırılar gibi konular gündeme geliyor.
Şirketlerimiz olası risklerle mücadele için sürdürülebilirlikle ilgili ciddi adımlar atıyor. Günümüz dünyasında da yeni yeni riskler ve belirsizliklerle sınandığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl yaşadığımız deprem felaketiyle de bunu hissettik. Yaşadığımız acı olay maalesef hepimizi derinden etkiledi. İlk gün itibariyle tek yürek olarak kenetlendik, hala hep birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Depremin ilk gününden bu yana Konfederasyonumuzun bölgeye desteği sürüyor. TİSK olarak üye sendika ve işletmelerimiz ile beraber vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına koşmaya devam ediyoruz. Bu, son dönemde yaşadığımız somut risk örneklerinden sadece bir tanesi. Çok geriye gitmeye gerek yok. Yine bundan çok kısa bir süre önce, neredeyse 2 yıl kadar uzun süren salgın ile savaştık. Dünyada yaşanılan bu tarz örnekler artırılabilir. 2008 mali krizi, iklim krizleri, doğal afetler, ekonomik savaşlar, özellikle hizmet sektörünün sıkça karşılaştığı siber saldırılar, kurumların karşılaştığı veri ihlalleri gibi birçok risk altındayız. Hele ki küresel pazarda rekabet artarken, beklenmedik böylesi olayların karşımıza çıkması çok muhtemel. Kurumsal yönetim anlayışı da bu noktada büyük önem kazanıyor. 
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, bu konu özelinde kurumları geliştirmek ve olgunluk seviyesini artırmak için çalışıyor. Ülkemizin rekabetçiliğinin artması için işletmelere ve ülkemize dokunan bu önemli konu, TİSK ve TKYD’yi bugün ortak paydada buluşturdu. Yaptığımız iş birliğinin ve imzalarını atacağımız protokolümüzün çalışma hayatına büyük katkı sunacağına inancım tamdır.” dedi.


TKYD Hakkında: Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir. TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.

Yorum Yaz