Mersin’de Ekoturizm ve Kırsal Turizm Rüzgarı

Mersin’de Ekoturizm ve Kırsal Turizm Rüzgarı
Mersin ilinde, ekoturizm ve kırsal turizm projeleri için önemli bir potansiyele sahip olan Bozyazı, Gülnar ve Gülek ilçelerinde, doğal ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.

Mersin, sahil kesimlerinin yanı sıra, dağlık ve yaylalık alanları ile de ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bozyazı, Gülnar ve Gülek ilçelerinde, ekoturizm ve kırsal turizm projeleri ile doğal ve kültürel mirasın tanıtılması ve yerel halkın kalkınması hedefleniyor.
Mersin, Akdeniz’in incisi olarak bilinen, deniz, kum ve güneş turizminin yanında, doğa, kültür ve macera turizminin de merkezi olmaya hazırlanıyor. Bozyazı, Gülnar ve Gülek ilçelerinde, ekoturizm ve kırsal turizm projeleri ile Mersin’in doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, yöresel mimarisi ve ekolojik yapısı korunarak turizme açılıyor.

haber arası detay

Mersin’de Ekoturizm ve Kırsal Turizm Projeleri Hayata Geçiyor
Mersin, Akdeniz’in incisi olarak bilinen, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri, denizi, kumu ve güneşi ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Ancak Mersin’in turizm potansiyeli sadece sahil kesimleri ile sınırlı değildir. Mersin, aynı zamanda dağlık ve yaylalık alanları ile de önemli bir ekoturizm ve kırsal turizm destinasyonudur.

Ekoturizm ve kırsal turizm, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir ilgi gören, doğal ve kültürel çevreye saygılı, yerel halkın katılımını ve gelirini sağlayan, sürdürülebilir ve inovatif turizm türleridir. Ekoturizm ve kırsal turizm, turizm mevsiminin 12 aya yayılmasına, kırsal kesimin kalkınmasına, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve çeşitliliğin artmasına katkı sağlar.

Mersin ilinde, ekoturizm ve kırsal turizm projeleri için önemli bir potansiyele sahip olan Bozyazı, Gülnar ve Gülek ilçelerinde, önemli çalışmalar yapılabilir.

Bu çalışmalar kapsamında, Bozyazı ilçesinde, deniz ve dağ manzarasına sahip, zengin bir bitki örtüsü ve yaban hayatı barındıran yaylalar, eko-turizm ve günübirlik turizm amaçlı olarak turizme kazandırılması planlanmaktadır. Bu yaylalar arasında, Anamur ve Bozyazı ilçeleri arasında yer alan, 1500 metre yükseklikteki Bolyaran Yaylası, özellikle dikkat çekmektedir. Bolyaran Yaylası, doğal güzelliği, temiz havası, serin iklimi, tarihi ve kültürel değerleri ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bolyaran Yaylası’nda, kırsal turizm tesisleri, spor tesisleri, satış üniteleri ve sosyal donatı alanları yer alacak, yöresel mimari ve ekolojik yapı korunacaktır.

Gülnar ilçesinde ise, denize sahili olmakla beraber, ilçe merkezinin deniz kenarında olmadığı, yüksek rakımlı bir ilçe olan Gülnar, önemli bir yayla ve doğa turizmi potansiyeline sahiptir. İlçe genelinde, Bardat, Söğüt, Bolyaran, Perçem, Köseçobanlı, Gezende ve Akça Yaylaları başta olmak üzere pek çok yaylalık alan bulunmaktadır. Bu alanların günübirlik ve eko-turizm kapsamında değerlendirilmesi önerilmektedir. Gülnar ilçesinde, ayrıca, Türkiye’nin en büyük yeraltı mağarası olan ve 2019 yılında turizme açılan Cennet-Cehennem Mağarası da bulunmaktadır. Cennet-Cehennem Mağarası, doğal güzelliği, jeolojik yapısı, tarihi ve mitolojik öyküleri ile ziyaretçilerini büyülemektedir.

Gülek beldesinde de, Tarsus ilçesinin dağlık alanlarında yer alan, yaylalık bir yerleşim olan Gülek, halen önemli bir yayla yerleşmesi olan Büyüktekir Yaylası ve civarının korunması önerilmektedir. Gülek Belde Merkezi’nde ise eko-turizm ve günübirlik turizm yatırımlarının desteklenmesi belde ekonomisi açısından önemlidir. Gülek beldesinde, ayrıca, tarihi ve kültürel bir değer olan Gülek Kalesi de bulunmaktadır. Gülek Kalesi, Orta Çağ’da önemli bir savunma ve ticaret merkezi olan, doğal bir geçit olan Gülek Boğazı’nın girişinde yer almaktadır. Gülek Kalesi, tarihi dokusu, mimari özellikleri, manzarası ve efsaneleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Mersin ilinde, ekoturizm ve kırsal turizm projeleri için önemli bir potansiyele sahip olan Bozyazı, Gülnar ve Gülek ilçelerinde başlatılan çalışmalar, Mersin’in turizm çeşitliliğini ve rekabet gücünü artıracak, yerel halkın gelirini ve yaşam kalitesini yükseltecek, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlayacaktır. Bu projeler, Mersin’in sadece deniz, kum ve güneş değil, aynı zamanda doğa, kültür ve macera turizminin de adresi olduğunu gösterecektir.

Yorum Yaz