Emlak Haber Girişi : 15 Eylül 2022 16:42

Çanakkale Yenice Namazgah ekolojik köy projeleri yapabilirsiniz

Yenice Namazgah Köyü Eko Köy projeleri için en ideal köydür.
Çanakkale Yenice Namazgah ekolojik köy projeleri yapabilirsiniz Çanakkale Yenice Namazgah ekolojik köy projeleri yapabilirsiniz

Son zamanlarda yaşanan salgın, yangınlar gibi afetlerden sonra doğa bilincinin biraz daha artması ile insanlar eko turizme yönelmiştir. Ekoturizm, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini ve yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türüdür. Eko turizm, doğa dostu yatırımlar ve araştırmalar yaparak, tüm tarımsal ve kırsal arazileri koruyarak, yerel halkın faaliyetler İle İlgili bilgi düzeyini yükselterek eko turizmin sürdürülebilirliğini artırmak temel hedeftir. 

haber arası detay

 

Namazgah Köyü Çanakkale ilinin Yenice ilçesinin şirin köyüdür. Namazgah Yenice'ye 8 km, Çanakkale merkeze 107 km. Kalkım ilçesine 15 km, Kocaseyit Havalimanı'na 45 km, Deniz seviyesinden yüksekliği 550 m, oksijeni bol, kazdağları lokasyonunda yeralmaktadır. Köyün nüfusu 32 kişidir. Köyün büyük bir bölümü göç vermiştir. Elektirik, Telefon, su sorunu yoktur. Hava ölçümleri en iyi yerlerden biridir diyebiliriz. Havası bol oksijenli ve ağır metaller barındırmamaktadır. Ekolojik köy projelerinin uygulabilir olması avantajdır.  bu bölgedeki arazielere en güzel Ekoturizm / Kırsal Turizm projeleri uygulayabilirsiniz. Ekoturizm projelerinizi uzman kadromuz olarak bize yaptırabilirsiniz. 

EKOTURİZM YÖNETMELİĞİ

Ekoturizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel büyüklüğü=15.000 m2’dir. Bu alanların % 45’lik kısmının Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.

8.15 TURİZM ALANLARI
8.15.1 Turizm Tesis Alanları
8.15.1.1 Bu alanlarda yapılacak tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği”ne uygunluğu zorunludur.
8.15.1.2 Turizm tesis alanlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmadan ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idarece onanmadan inşaat uygulaması yapılamaz.
8.15.1.3 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ve tesislerin mimari projelerinde topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir.
8.15.1.4 Turizm tesis alanları olarak planlanmış ve ilgili idarece imar planları onanmış alanlarda yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka amaç için kullanılamazlar. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinin toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ayrıca tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.
8.15.2 Kamping Alanları
8.15.2.1 Planlama alnında kamping alanları öngörüldüğü taktirde konaklamanın gereksinmesini sağlayan taşınabilir yapılarla oluşturulan tesisler yer alabilir. Bu alanlar için geçerli olacak yoğunluk birimi çadır/hektar olarak belirlenmiştir.
2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ile “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği”nde tanımlanan ortak kullanıma dönük sabit tesisler için, Emsal(E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50m., 1 kattır.
8.15.3 Günübirlik Kullanım Alanları
8.15.3.1 Bu alanlarda konaklama tesisleri yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma dönük lokanta, gazino, çay bahçesi, bar-kafe vb. gibi tesisler yapılabilir. Emsal (E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50 m., 1 kat olacaktır.
8.15.4 Termal Turizm Tesisleri Termal turizm tesis alanlarında 8.15.1 Turizm Alanları maddesi geçerlidir ve termal kaynakların korunması esastır.
8.15.5 Eko-Turizm Alanı
8.15.5.1 Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.
8.15.5.2 Eko-turizm alanları için öncelikle yetkili idareye başvurulur. Yetkili idarenin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığa başvuru öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması zorunludur.
8.15.5.3Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
8.15.5.4 Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel büyüklüğü=15.000 m2 ’dir. Bu alanların % 45’lik kısmının Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.
8.15.5.5 Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.
 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.