100.Yıl Projesi İzmir Tire'de yapılıyor

100.Yıl Projesi İzmir Tire'de yapılıyor
Cumhuriyetimizin 100.yılında bir kültürü ayağa kaldırıyoruz.
100.Yıl Projesi İzmir Tire'de yapılıyor

Cumhuriyetimizin 100.yılında bir kültürü ayağa kaldırıyoruz , İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'ni İzmir ilinin Tire ilçesinde 1 milyon 73 bin m2 alanda hayata geçiyoruz.

haber arası detay


Projemizin ortaya çıkmaya sebebi; Gelişen ve değişen teknolojik dünyamızda, Küresel salgınların ve doğal afetlerin, küresel ısınmanın tahribatı ile doğal yaşama duyulan özlemdir. Bu ihtiyaçları karlışamak için  ideal cumhuriyet köyü projesinden ilham alarak, 100. yıl projesi olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz.

 

Ekoturizm kırsal turizm tesis alanı projesi  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'nden ilham alınarak yapılmaktadır. Projenin fütüristleri; Gürsel Atalay ve Beytullah Yılmaz'dır. Projemizin yasal izinleri ve ruhsat süreci uygulanabilirliliği %99 dır. %1 ihtimal Ekoturizm / Kırsal turizm tesis alanı yönetmeliğinde yapılacak herhangi bir değişiklik bizi etkileyebilir.

İdeal Cumhuriyet Köyü projesi sürdürülebilir inovatif bilgi ve becerileri kullanarak, çevreye duyarlı ,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesinden esinlenerek  hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Projemiz hayata geçirilirken Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı imar yönetmeliğinden gidilmektedir. Projemizin ilk resmi aşaması olan 24 resmi kurum/kuruluş uygun görüşü yazıları yazılmış, 10 resmi kurumdan uygundur yazısı gelmiştir. 14 resmi kurum ve kuruluşlardan uygundur yazısı beklemekteyiz. Proje sürecimizin resmi herhangi bir engeli bulunmamaktadır.  Tüm resmi süreçlerimiz hızlı bir şekilde gitmektedir. Projemizin faaliyete geçmesi için öngörülen süre 12 aydır. 3 ay sonra imara esas jeoteknik sondaj çalışmaları ve 1/1000 ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita çalışmalarımız başlayacaktır.
İdeal Cumhuriyet Köyü Projemizi 1 milyon 73 bin m2 alanda yapıyoruz; Projemizin resmi uygunluk sürecini Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı yönetmeliğinden gidiyoruz. Projemizin 1/5000 ölçekli Turizm Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekli Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis alanı amaçlı uygulama imar planını Tire Belediyesi tarafından askıya çıkarılacaktır.

Projemizde Ekolojik Köy Evleri, organik tarım alanları, Taş Baskı Zeytinyağı Fabrikası, Mandıra, Yöresel Satış Üniteleri Köylü Pazarı,  Yöresel Lezzet Durakları Gastronomi Lokantası, Agro Turizm Etkinlikleri, At Çiftliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Organik Seralar, Amfi Tiyatro, Rekreasyon alanları, Helikopter pisti, Cami,Cemevi,Araç Şarj istasyonları, Büyük ve Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Hayvanat Bahçesi, Eğitim Kültür Tesis Alanları, Tıbbi Aromatitik Bitki Yetiştiriciliği, Apiterapi ve Aroma Terapi Merkezleri, Yöresel Arıcılık, Yöresel Ürün satış Dükkanları, Bungalow Apart Oteller, Yaşlı Bakım evi rehabilitasyon merkezi, Kütüphane, Sağlık Ocağı,Saat Kulesi, Jandarma Binası, Okul, spor tesisleri, trekking ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm tesisleri vb gibi birçok sosyal yaşam üniteleri yer alacaktır. Kendi kendini doyuran dışa bağımlı olmadan yaşayan örnek bir Ekolojik köy olarak projemizi inşaa etmeyi planlıyoruz, Sağlık Turizm Odaklı Köy olan Projemiz Kırsal Kalkınma da büyük hamle yaparak, bölgedeki yöresel halk ile harmanlama yaşanarak çevre köylere de ekonomik katkı sağlayacaktır,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi hakkında geniş bilgi almak için Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 nolu telefonu arayabilirsiniz. ifadelerini kullandı.

Ekoturizm Kırsal Turizm Projeleri hakkında bilgi

Ekoturizm ve kırsal turizm, doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, yerel halkın refahını artırmayı amaçlayan alternatif turizm türleridir. Bu tür turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olup, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayabilir.

Ekoturizm ve kırsal turizm için proje hazırlamak isteyenler, öncelikle aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

Proje alanının uygunluğu: Ekoturizm ve kırsal turizm tesisleri, plansız alanlarda yapılabilir. Ancak, bu alanların ekolojik, coğrafi, iklimsel ve kültürel özellikleri, turizm potansiyeli, ulaşılabilirliği ve altyapısı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, proje alanının doğal ve kültürel miras değerlerine zarar vermemesi, yerel halkın katılımını ve desteğini sağlaması, çevresel etki değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.
Proje bütçesi ve finansmanı: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, genellikle yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırımlardır. Bu nedenle, proje bütçesinin gerçekçi ve detaylı olması, gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesi, finansman kaynaklarının araştırılması ve sağlanması önemlidir. Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri için, devlet destekleri, hibe programları, kredi imkanları, sponsorluklar, ortaklıklar gibi farklı finansman seçenekleri bulunmaktadır.
Proje tasarımı ve uygulaması: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, mimari, peyzaj, iç mekan, teknik, yasal ve idari açılardan tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Proje tasarımında, yöresel mimariye, malzemeye, renge ve dokuya uyum, yapılaşma koşullarına riayet, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevreci yaklaşımlar benimsenmelidir. Proje uygulamasında ise, ruhsat, izin, denetim, güvenlik, kalite, zamanlama, personel, ekipman, lojistik gibi konularda planlama ve koordinasyon yapılmalıdır.
Proje tanıtımı ve pazarlaması: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, hedef kitleye ulaşmak, talep yaratmak, rekabet avantajı sağlamak için tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmelidir. Proje tanıtımı ve pazarlamasında, web sitesi, sosyal medya, broşür, afiş, video, reklam, basın bülteni, röportaj, etkinlik, fuar, acente, seyahat yazarı, blog yazarı, influencer gibi farklı araç ve yöntemler kullanılabilir. Proje tanıtımı ve pazarlamasında, proje vizyonu, misyonu, değerleri, farklılıkları, hizmetleri, aktiviteleri, fiyatları, indirimleri, kampanyaları, müşteri memnuniyeti, geri bildirimleri gibi unsurlar ön plana çıkarılmalıdır.
Ekoturizm ve kırsal turizm için proje hazırlamak, hem zorlu hem de keyifli bir süreçtir. Bu süreçte, proje sahiplerinin araştırma, analiz, planlama, yaratıcılık, işbirliği, sabır, azim gibi beceri ve niteliklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, proje sahiplerinin, ekoturizm ve kırsal turizm konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve destek alması da faydalı olacaktır.

CUMHURİYET KÖYÜ PROJEMİZİ ÖZETLEMEK GEREKİRSE;

100 yıl projesi, İzmir’in Tire ilçesinde hayata geçirilmek istenen bir ekoturizm ve kırsal turizm projesidir. Bu proje, Cumhuriyetin 100. yılında, Atatürk’ün ideal Cumhuriyet köyü projesinden ilham alarak, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, yerel halkın refahını artıran, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Projenin fütüristleri Gürsel Atalay ve Beytullah Yılmaz, gelişen ve değişen teknolojik dünyada, küresel salgınların, doğal afetlerin ve küresel ısınmanın tahribatı ile doğal yaşama duyulan özlemi karşılamak için bu projeyi tasarlamışlardır. Proje, 1 milyon 73 bin m2 alanda, ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir12. Projenin yasal izinleri ve ruhsat süreci %99 tamamlanmış olup, %1 ihtimalle yönetmelikte yapılacak herhangi bir değişiklik projeyi etkileyebilir.

Proje kapsamında, ekolojik köy evleri, organik tarım alanları, taş baskı zeytinyağı fabrikası, mandıra, yöresel satış üniteleri, köylü pazarı, yöresel lezzet durakları, gastronomi lokantası, agro turizm etkinlikleri, at çiftliği, kümes hayvanları yetiştiriciliği, organik seralar, amfi tiyatro, rekreasyon alanları, helikopter pisti, cami, cemevi, araç şarj istasyonları, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvanat bahçesi, eğitim kültür tesis alanları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, apiterapi ve aroma terapi merkezleri, yöresel arıcılık, yöresel ürün satış dükkanları, bungalov apart oteller, yaşlı bakım evi rehabilitasyon merkezi, kütüphane, sağlık ocağı, jandarma binası, okul, spor tesisleri, trekking ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm tesisleri gibi birçok sosyal yaşam ünitesi bulunmaktadır.

Proje, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon olmayı hedeflemektedir. Proje, aynı zamanda, Tire’nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak, yöresel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını desteklemek, istihdam ve gelir yaratmak, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak gibi faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin faaliyete geçmesi için öngörülen süre 12 aydır. Projenin ilk resmi aşaması olan 24 resmi kurum/kuruluş uygun görüşü yazıları yazılmış, 10 resmi kurumdan uygundur yazısı gelmiştir. 14 resmi kurum ve kuruluşlardan uygundur yazısı beklenmektedir12. Projenin 1/5000 ölçekli turizm alanı amaçlı nazım imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekli ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planı Tire Belediyesi tarafından askıya çıkarılacaktır
 


Yorum Yaz