Agro Turizm Projesi Nasıl Yapılır? Nereden Başlamalıyım?

Agro Turizm Projesi Nasıl Yapılır? Nereden Başlamalıyım?
Agro Turizm ile Ekoturizm bir birinden ayrılmaktadır.
Agro Turizm Projesi Nasıl Yapılır? Nereden Başlamalıyım?

Ekoturizm ile Agro(Çiftlik) turizmi birbiri ile karıştırılan en önemli turizm dallarından biridir. Ekoturizm Kırsal kesimlerde, tarımsal ekibilir alanlarda yer almayan, kıraç, taşlık ve sulama imkanları olmayan arazilerde Kırsal Turizmi desteklemek, ve turizm sezonunu 12 aya yaymayı hedefleyen, konaklama tesislerine imkan sağlayan turizm faaliyetlerinden biridir. 

haber arası detay

Ülkemizde Agro ve Eko Turizm proje çalışması birleştirilmiş, Agro Turizm de yer alan konaklama sorunu Eko Turizm Projeleri ile çözülmüştür. Bundan sonra Agro Turizm Projesi değil, Eko Turizm projesi hazırlanıp, Agro Turizm faaliyetleri de Eko Turizm Projesi içinde yapılacaktır. 

Agro turizm, tarım kaynaklı turizm türüdür. Turizm, bulunduğu yerin dışına çıkarak, ekonomik, coğrafi, ekolojik ve gastronomi ortamlarını görebilmek, deneyimlemek isteyenlerin faaliyet alanıdır. Agro turizm, konaklamadan yeme içmeye, üretimden ticarete kadar geniş bir kapsama alanına sahiptir. Kırsal çevre, bölge coğrafi dokusu ve ürün çeşitliliğinin korunması amacıyla yürütülmektedir. Bir çeşit tarım gezisi denilen agro turizm, eğitim, kültür ve sanatsal faaliyetler içermektedir. Agro turizm, kırsal alanda yaşayan kişiler tarafından verilen turizm hizmeti olarak da tanımlanabilir. Agro turizm, kültürel farklılıkların ve yerel dokunun korunmasını sağlarken, şehirli konuklarına doğayla iç içe ve farklı kültürleri tanıyabilecekleri bir tatil imkanı sağlar. Agro turizm, sürdürülebilir bir turizm modeli olarak da görülebilir.

Planlama ilkeleri açısından Agro Turizm Tesisleri ile Ekoturizm Tesisleri benzerlik göstermesine rağmen arazı şartları bakımından birbirinden ayrılması ile dikkat çekmektedir.

Türkiye sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle potansiyel bir turizm cennetidir. Ancak, çoğunlukla yabancı ziyaretçi profili, gezi-eğlence (denizgüneş-kum) ağırlıklıdır. Yoğun ve stresli kent yaşamı insanların tatil gereksinimini daha da artırmaktadır. Bu nedenle son yıllarda, doğaya ve doğal yaşama özlem duyan insanlar için turizm seçeneklerine yenileri eklenmiştir. Kırsal turizm (Tarımsal Turizm, Çiftlik Turizmi, Kır ve Orman Turizmi, Yeşil Turizm, Yabani Hayvan Turizm, Eko Turizm, Kültürel Turizm, Macera Turizmi, Aktivite Turizmi, Doğa Kaynaklı Turizm) olarak adlandırılan bu yeni turizm seçeneklerinde Tarım turizmi (Agro Turizm), “kırsal turizm”in bir alt koludur. Kırsal turizm; kişi ve kişilerin yurt içi ve yurtdışı kırsal alana yaptığı seyahat anlamına gelmektedir. Dünya’da kırsal alanların ve kırsal yerleşimlerin turizm amaçlı kullanımı giderek yaygınlaşmakta, turizm sektörünün kırsal alanlara girmesi, turizmin bu çerçevede planlı-projeli yürütülmesini gerekli kılmaktadır  Tarım turizmi, son yıllarda kırsal alanlara yönelik gelişme gösteren en önemli turizm seçeneklerindendir.

Agro turizm projesi nasıl yapılır sorusuna cevap vermeden önce, agro turizmin ne olduğunu tanımlamak gerekir. Agro turizm, kırsal alanlarda tarımsal faaliyetleri ziyaret etmek, katılmak, öğrenmek ve deneyimlemek amacıyla yapılan bir turizm türüdür1. Agro turizm, hem çiftçilere ek gelir sağlamak, hem de turistlere doğal ve kültürel bir tatil imkanı sunmak açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Agro turizm projesi yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları takip edebilirler:

Fikir Meydana Getirme : Agro turizm projesi yapmak isteyenler, öncelikle kendi arazilerinin, ürünlerinin, hedef kitlelerinin ve rekabet avantajlarının farkında olmalıdırlar. Proje fikri, bölgenin coğrafi, ekolojik, kültürel ve gastronomik özelliklerine uygun olmalıdır3. Örneğin, zeytin üretimi yapan bir çiftlik, zeytin hasadı, zeytinyağı yapımı, zeytin sabunu yapımı gibi faaliyetleri sunabilir.
İş planı oluşturma: Agro turizm projesi yapmak isteyenler, iş planı hazırlamalıdırlar. İş planı, proje hedeflerini, faaliyetlerini, maliyetlerini, gelirlerini, pazarlama stratejilerini, risk analizlerini ve eylem planlarını içermelidir. İş planı, proje sahiplerine yol gösterici bir belge olmalı, aynı zamanda yatırımcı, kredi kuruluşu, destek programı gibi kaynaklara başvurmak için de kullanılmalıdır.
Arazi kaynaklarının değerlendirme: Agro turizm projesi yapmak isteyenler, arazi kaynaklarını iyi değerlendirmelidirler. Arazinin konumu, büyüklüğü, ulaşımı, altyapısı, iklimi, bitki örtüsü, toprak yapısı, su kaynakları, biyolojik çeşitliliği gibi faktörler, proje faaliyetlerini ve konaklama seçeneklerini belirlemede etkili olacaktır. Örneğin, orman içinde bir arazi, bungalov, kamp, karavan gibi konaklama seçenekleri sunabilir.


Risk yönetimine hazır olma: Agro turizm projesi yapmak isteyenler, risk yönetimine hazır olmalıdırlar. Risk yönetimi, proje faaliyetlerinin karşılaşabileceği olası tehlikeleri, bunların olasılıklarını, etkilerini ve önleme veya azaltma yollarını belirlemeyi içerir. Örneğin, yangın, sel, hastalık, zararlı, hırsızlık, kaza, yasal sorun, talep düşüklüğü gibi riskler, agro turizm projeleri için önemli olabilir.
Ürün geliştirme ve müşteri profilini oluşturma: Agro turizm projesi yapmak isteyenler, ürün geliştirme ve müşteri profilini oluşturmalıdırlar. Ürün geliştirme, proje faaliyetlerinin, konaklama seçeneklerinin, yeme-içme hizmetlerinin, hediyelik eşya satışlarının, eğitim programlarının, rehberlik hizmetlerinin, etkinliklerin, paket turların gibi unsurların belirlenmesi ve iyileştirilmesi sürecidir. Müşteri profili ise, proje hedef kitlesinin demografik, psikografik, davranışsal ve coğrafi özelliklerini tanımlayan bir belgedir. Ürün geliştirme ve müşteri profili, proje sahiplerine pazarlama stratejilerini belirlemede yardımcı olacaktır.
Agro turizm projesi yapmak isteyenler, bu adımları takip ederek, kendi arazilerini, ürünlerini, hedef kitlelerini ve rekabet avantajlarını göz önünde bulundurarak, başarılı bir proje hayata geçirebilirler. Agro turizm, hem çiftçilere hem de turistlere fayda sağlayan, hem de doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunan bir turizm türüdür.


Tarım turizmi (Agro Turizm) temel olarak küçük çiftlikler olmak üzere, çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla bağ, bahçe, tarla, ahır, ağıl, kümes vb tarımsal üretim alanları ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri gibi faaliyet alanlarını ziyaret etmek, günlükişlerine katılmak, çiftlik evinde gecelemek, gezinmek, eğlenmek, alış veriş yapmak ve bazen de eğitim almak gibi aktivitelerin bir veya birkaçını kapsayan bir turizm şeklidir

 Agro ve Eko Turizm üzerine Butik Otel, Apart Pansiyon, Bungolow konaklama tesisleri yapmak istiyorsanız bizden bu konuda teknik destek alabileceğinizi unutmayınız. 

Agro ( Çiftlik ) Turizmi veya Tarımsal Turizm Nedir?

İnsanların kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda yöre halkının ürettikleri mal ve hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekanlarda talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür.
Kırsal alanlarda konaklama ve etkinlikler köy yerinde yapılıyorsa bu turizm türü çiftlik turizmi olarak adlandırılmaktadır. Herhangi bir kırsal yerleşimde ekonomik etkinlik tarım ise ve turistik uygulamalar da ağırlıklı olarak tarıma dayalı olarak yapılıyorsa, bu tür turizme tarım turizmi denilmektedir. İlimizin kırsal alanları tarım ve çiftlik turizm için uygundur.
 Agroturizm, insanlara ve çevreye saygılı ve duyarlı, çevreye ve yerel hakla en az etkide bulunan ama gelir ve iş yaratan ve çevre korumasına yardımcı olan alternatif bir turizm şeklidir. Yerel halkın ve bölgenin coğrafi, kültürel, geleneksel özelliklerine dayanır, modern fakat bir o kadar da gelenekseldir.  

Çevreyi koruyan ve yerel halkın durumunu iyileştiren ve geliştiren sorumluluk sahibi bir seyahat şekli olan agroturizm, turistleri özel evlerde (daha çok çiftliklerde) veya küçük pansiyon veya otellerde ağırlamaya yönelik bir iş etkinliğidir.

Turizm Yatırımcı Belgesi alarak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Turizm Yatırımlarından %50 hibe desteğinden de faydalanabilirsiniz.

Agro ( Çiftlik ) Turizmi ve Ekoturizm Alanları Planlama Nasıl Yapılır? Ekoturizm imar yoğunlu emsal kaçtır?

Ekoturizm ile Agro Turizm Planlama ilkeleri açısından parsel cinsi ve konum açısından farklılık göstersede, İmar Planları uygulama ilkeleri aynıdır.

Ekoturizm planlama bölgesinin doğal ve kültürel kaynak zenginliği nedeniyle; agro (çiftlik) turizm, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisikleti etkinliği, Dağcılık etkinliği, doğada serbest yürüyüş, kamping/çadırlı kamp, kayak, kuş Gözlemciliği, mağaracılık, trekking, yamaç paraşütü etkinlikleri için uygun alanlar Bilimsel yöntemlerle belirlenecek ve çevreye olumsuz etki yapmayacak şekilde Planlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu alanlarda aile işletmeciliği şeklinde pansiyonlar, çiftlik evleri, dağ evleri vb. Konaklama kullanımları, yeme-içme tesisleri ile yöresel ürünlerin satış üniteleri yer Alabilir. Geleneksel mimarinin ve doğal yapının korunması esastır. Yerel kaynakların Kullanımını sağlanacaktır. Bu kapsamdaki uygulamalarda turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve Niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Bu alanlarda yapılanma koşulları: maks. Emsal=0,10 maks. Bina yüksekliği=7,50 M. (2 kat) yapı yapılabilecek min. Parsel büyüklüğü=5.000 m2’dir.

Ekolojik Tarım Turizmi: İlgili mevzuata uygun olarak Ekolojik (Organik) Tarım faaliyeti gerçekleştirdiğini belgelemek koşuluyla, bu planda tarım alanı olarak belirlenen alanlarda, yöreye uygun mimari özelliklere sahip, bölgeye ekonomik ve ekolojik anlamda katkı sağlayacak, tarımsal üretim ile birlikte konaklama olanağı sunan, gelen müşterilerin isterlerse tarımsal üretime katkı sağlayabileceği, tarımsal üretim alanları, satış üniteleri ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’e tabii olmayan küçük işletmelerin yer alabileceği alanlardır.
Bu alanlarda; plan uygulama hükümlerinin 7.7.2.14.2. maddesinde belirlenen  yapılaşma haklarının %10'unu geçmemek koşuluyla konaklama ve satış üniteleri yer alabilir. Bu tesisler kat mülkiyetine konu edilemez. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.

Bu alanlarda yapılacak konaklama ve satış üniteleri için; Minimum parsel cephesi: 10 metre, Minimum Parsel Büyüklüğü: 5.000 m2 olmak üzere; Yençok: 7,50 m. (2 kat) Maksimum Yapı İnşaat Alanı (Brüt İnşaat Alanı): 400 m2 ’dir.
Bu alanlarda tarım alanlarının korunması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla otopark, teras, havuz, yapılara ulaşım için yol gibi açık alan düzenlemeleri ile bu yapılar parselin belirlenen % 10’luk bölgesinde tasarlanacaktır.

Agro Turizm Alanları: Kırsal yerleşme alanları ile bütünleşik alanlarda(kentsel kullanım kararı getirilmemiş) yöreye uygun mimari özelliklere sahip, bölgeye ekonomik ve ekolojik anlamda katkı sağlayacak, tarımsal üretim ile birlikte konaklama olanağı sunan, gelen müşterilerin isterlerse tarımsal üretime katkı sağlayabileceği, tarımsal üretim alanları, satış üniteleri ile küçük ölçekli ve geleneksel gıda işleme tesisleri ve kırsal yaşantının sahnelenmesine imkan veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’e tabii olmayan küçük işletmelerin yer alabileceği alanlardır.
Bu alanlarda; plan uygulama hükümlerinin 7.7.2.14.2. maddesinde belirlenen yapılaşma haklarının %20'sini geçmemek koşuluyla konaklama ve satış üniteleri yer alabilir. Bu tesisler kat mülkiyetine konu edilemez. Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır.
Bu alanlarda yapılacak konaklama ve satış üniteleri için; Minimum parsel cephesi: 10 metre, Minimum Parsel Büyüklüğü: 5.000 m2 olmak üzere; Yençok: 7,50 m. (2 kat) Maksimum Yapı İnşaat Alanı (Brüt İnşaat Alanı): 400 m2 ’dir.
Bu alanlarda tarım alanlarının korunması, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla otopark, teras, havuz, yapılara ulaşım için yol gibi açık alan  düzenlemeleri ile bu yapılar parselin belirlenen % 10’luk bölgesinde tasarlanacaktır.

Agro ( Çiftlik ) Turizmi ve Ekoturizm Apart, Butik ve Bungolow ev Konaklama Projesi Nasıl Hazırlanır?
1Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir.
2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Eko Turizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu mutlaka belirtilmelidir.
3. 1/5000 lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir.
4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Drumu; Eko Turizm planmala yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapılmaktıdır.


5. Agro ve Ekoturizm imar izini alıncak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fayhattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır.Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka zemin etüdü yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelesiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir.

7. Kurum Görüşleri; Agro ve Ekoturizm'e konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmaladır. Söz konusu planmlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımındın sakınca bulunmaması gerekmektidir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içesirinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir.
8. Agro ve Ekoturizm'e söz konusu taşınmazın Türk Telekomisyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmetedir.


9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir rapor hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı rapor alınması gerekmektedir.
11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine uyduğunu belirtir yazısı olmalıdır.
12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir yazısı olmalıdır.


13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir.
14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır.
15. Elektirik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün eko turizm planlama bölgesinde plan yada proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır.
16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmaladır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanmaması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tepit halinde ise kanının 20 ve 21. maddesine göre işllem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.


17. Devlet su işleri genel müdrülüğü'nün söz konusu eko turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 8 metre genişiğinde devammlılığı olan işletme bakım yolu ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlma dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınmısı, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faliyetlerde bulunulmaması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır.
18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirtik resmi yazı alınmalıdır.
19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğü'nün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir.
20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlğınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.


21. Söz konusu eko turizm planlama bölgesinin Elektirik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmaladır.
22Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmaladır.
23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlağının Eko Turizm bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir.
24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı balğı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır.
25. valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatarımı olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir.
26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede imar planı açısında sakınca olup olmağdı yazısı alınması gerekmetderi.
27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm parselinin hava seyrü sefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır.


28. Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu eko turizm planlama parsellerinin her hangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır.
29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır.
30 Agro ve Eko Turizm planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Eko Turizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinilği, dağ bisiklet etkinilği, doğa yürüyüşü, yamaş paraşütü, trekking, mağracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.


31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir.
32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır.
33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir.
34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLEŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

Tüm Ekoturizm Haberlerini okumak ve Tüm Türkiye nerelerde ekoturizm projesi yapılabilir öğrenmek için bu linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Link; haritahaber.com/ekoturizmhaberleri

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

Yorum Yaz