Beytullah Yılmaz'dan Ekolojik ve Sürdürülebilir Çevre Reçetesi

Beytullah Yılmaz'dan Ekolojik ve Sürdürülebilir Çevre Reçetesi
Ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak için inovatif ve yenilikçi kavramlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekoturizm proje koordinatörü Beytullah Yılmaz, bu kavramların neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini anlattı.

Beytullah Yılmaz, ekoturizm proje koordinatörü olarak Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ekolojik ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için çalışmalar yürütmektedir. Yılmaz, geleneksel yapılaşma ile inovatif teknoloji ve yapay zekayı harmanlayarak yeni nesil projeler ortaya koymaktadır. Yılmaz’ın yaptığı projeler arasında İzmir Tire’de Cumhuriyet Köyü Ekoturizm Projesi, Çanakkale Yenice, Kalkım, Gökçeada ve Bozcaada’da Ekoturizm ve Sağlık Turizm Tesis Alanı Projeleri, Mersin Toroslar ve Erdemli’de Eko Turizm, Ekolojik Yaşam Köyü Projesi gibi örnekler bulunmaktadır. Yılmaz, ekoturizm gönüllüsü olarak organik tarım, doğal tarım, kent bostanları, endemik bitki seçimleri gibi konularda danışmanlık ve uygulama yapmaktadır. Yılmaz, ekoturizmin Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini korumak ve tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünmektedir.

haber arası detay

Ekoturizm proje koordinatörü Beytullah Yılmaz, ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak için inovatif ve yenilikçi kavramları anlattı. Yılmaz, projede Ekoturizm gönüllüsü  olarak organik tarım, doğal tarım, kent bostanları, endemik bitki seçimleri gibi konularda danışmanlık ve uygulama yapacağını söyledi.

Ekoturizm proje koordinatörü Beytullah Yılmaz, ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre için neler yapılması gerektiğini açıkladı. Yılmaz, ekosistem, permakültür, kompost, malç, habitat, sabit arıcılık, organik tarım, ekolojik tarım, doğal tarım, ekoturizm, agroturizm, kırsal turizm, karbon ayak izi, yeşil ayak izi gibi kavramların tanımlarını ve uygulama örneklerini verdi.

Ekolojik ve Sürdürülebilir Bir Çevre Nasıl Oluşturulur?
Ekoturizm proje koordinatörü Beytullah Yılmaz, ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre için inovatif ve yenilikçi kavramlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yılmaz, projede Ekoturizm gönüllüsü olarak yer alarak, çevreye, iklime, yaşam tarzına uygun, doğal kaynakları verimli ve tasarruflu kullanan, doğal ve kültürel değerleri koruyan, yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan uygulamalar yapacağını ifade etti.

Ekolojik ve sürdürülebilir bir çevre yaratmak için inovatif ve yenilikçi kavramlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ekoturizm proje koordinatörü Beytullah Yılmaz, bu kavramların neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceğini anlattı. Yılmaz, projede Ekoturizm Gönüllüsü  olarak yer alarak organik tarım, doğal tarım, kent bostanları, endemik bitki seçimleri gibi konularda danışmanlık ve uygulama yapacağını söyledi.

Yılmaz, ekolojik ve sürdürülebilir yaşam için tanımladığı kavramlardan bazılarını şöyle sıraladı:

EKOSİSTEM: Doğanın bitkisel ve hayvansal yaşamı denge içinde sürdürerek oluşturduğu yaşam döngüsü. Bu döngüyü korumak için doğaya zarar vermeden üretim yapmak gerekiyor.
PERMAKÜLTÜR: Tarım, doğal hayat ve insanın en az enerji tüketerek bir arada yaşama plan ve uygulamaları. Bu sayede doğal kaynaklar verimli ve tasarruflu kullanılıyor.
KOMPOST: Organik evsel atıkların, tarımsal üretimlerin bitkisel atıklarının organik gübreye dönüştürüldüğü uygulamalar. Bu uygulamalar toprağın verimliliğini arttırıyor ve atık sorununu azaltıyor.
MALÇ: Kuraklığa karşı toprak kurumasını engelleyen, toprağa organik madde katan, su tutumunu arttıran organik ve doğal malzemeler ile tarımsal uygulamalarda toprak örtüsü. Bu örtü hem bitkilerin gelişimine hem de toprağın sağlığına katkı sağlıyor.
HABİTAT: Çevreye, iklime, yaşam tarzına uygun, çevrede bulunan hammaddelerle çevre mimarisine uygun yaşam şekli ve mimari tarzın oluşturulması. Bu sayede doğal ve kültürel miras korunuyor ve yaşam kalitesi yükseliyor.
SABİT ARICILIK: Endemik bitki ve destek bitkilerin mevsime göre planlandığı, arı taşımacılığının yapılmadığı kombine arıcılık sistemi. Bu sistem arıların sağlığını koruyor ve balın kalitesini arttırıyor.
ORGANİK TARIM: İlaç ve kimyasal girdilerin olmadığı, pestisit artığı bırakmayan tarımsal uygulamalar. Bu uygulamalar hem insan sağlığına hem de doğaya faydalı.
EKOLOJİK TARIM: Ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar vermeyen, ekolojiye uyumlu tarımsal uygulamalar. Projede kendine yeten tarımsal üretim ve uygulamalar ile insani tüketimin çevreye ve doğaya zarar vermeyen dengesi ve tarımsal uygulamalar sağlanıyor.
DOĞAL TARIM: Organik üretime dayalı, geleneksel ata tohumlarının öne çıktığı tarımsal üretim. Bu üretim hem biyolojik çeşitliliği hem de yerel kültürü destekliyor.
EKOTURİZM: Hem planlamada teknik ve yasal uygulamalar hem uygulamada doğal ortamın cazibesinin turizmde kullanılması. Bu sayede doğal ve kültürel değerler korunurken, yerel halkın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanıyor.
AGRO TURİZM / TARIM TURİZMİ: Tarımsal üretimin ve ürünlerinin cazibesinin turizmde kullanılması. Bu sayede tarımsal faaliyetler tanıtılıyor, yerel ürünler pazarlanıyor ve kırsal kalkınma destekleniyor.
KIRSAL TURİZM: Tarımsal ve doğal yaşamın ortaya çıkardığı kır ortamının, doğal köy ortamının cazibesinin turizmde kullanılması. Bu sayede kırsal yaşamın güzellikleri ve zorlukları paylaşılıyor, doğal ve kültürel miras korunuyor ve kırsal nüfusun göçü önleniyor.
KARBON AYAK İZİ: İnsanın yaşamı boyunca tükettiği çevreye ve doğaya bıraktığı, doğanın dengesini bozan karbon yakıtların, fosil yakıtların ekosisteme bıraktığı karbon miktarı. Bu miktarı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak ve enerji verimliliği sağlamak gerekiyor.
YEŞİL AYAK İZİ: İnsanın bilinçlendiği, doğaya bıraktığı karbon ayak izini, ekolojik uygulamalar ve doğal yaşama uyumlanması ile doğayı, ekolojiyi tahrip etmeyen, besleyen uygulamalar bütünü. Bu uygulamalar hem insanın hem de doğanın refahını arttırıyor.

İzmir Tire İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Sürdürülebilir inovatif projemizin mihenk taşı olacaktır.

Cumhuriyetimizin 100.yılında bir kültürü ayağa kaldırıyoruz , İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'ni İzmir ilinin Tire ilçesinde 1 milyon 73 bin m2 alanda hayata geçiyoruz.

Projemizin ortaya çıkmaya sebebi; Gelişen ve değişen teknolojik dünyamızda, Küresel salgınların ve doğal afetlerin, küresel ısınmanın tahribatı ile doğal yaşama duyulan özlemdir. Bu ihtiyaçları karlışamak için  ideal cumhuriyet köyü projesinden ilham alarak, 100. yıl projesi olarak hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Ekoturizm kırsal turizm tesis alanı projesi  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'nden ilham alınarak yapılmaktadır. Projenin fütüristleri; Gürsel Atalay ve Beytullah Yılmaz'dır. Projemizin yasal izinleri ve ruhsat süreci uygulanabilirliliği %99 dır. %1 ihtimal Ekoturizm / Kırsal turizm tesis alanı yönetmeliğinde yapılacak herhangi bir değişiklik bizi etkileyebilir.

İdeal Cumhuriyet Köyü projesi sürdürülebilir inovatif bilgi ve becerileri kullanarak, çevreye duyarlı ,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesinden esinlenerek  hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Projemiz hayata geçirilirken Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı imar yönetmeliğinden gidilmektedir. Projemizin ilk resmi aşaması olan 24 resmi kurum/kuruluş uygun görüşü yazıları yazılmış, 10 resmi kurumdan uygundur yazısı gelmiştir. 14 resmi kurum ve kuruluşlardan uygundur yazısı beklemekteyiz. Proje sürecimizin resmi herhangi bir engeli bulunmamaktadır.  Tüm resmi süreçlerimiz hızlı bir şekilde gitmektedir. Projemizin faaliyete geçmesi için öngörülen süre 12 aydır. 3 ay sonra imara esas jeoteknik sondaj çalışmaları ve 1/1000 ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita çalışmalarımız başlayacaktır.
İdeal Cumhuriyet Köyü Projemizi 1 milyon 73 bin m2 alanda yapıyoruz; Projemizin resmi uygunluk sürecini Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı yönetmeliğinden gidiyoruz. Projemizin 1/5000 ölçekli Turizm Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekli Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis alanı amaçlı uygulama imar planını Tire Belediyesi tarafından askıya çıkarılacaktır.

Projemizde Ekolojik Köy Evleri, organik tarım alanları, Taş Baskı Zeytinyağı Fabrikası, Mandıra, Yöresel Satış Üniteleri Köylü Pazarı,  Yöresel Lezzet Durakları Gastronomi Lokantası, Agro Turizm Etkinlikleri, At Çiftliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Organik Seralar, Amfi Tiyatro, Rekreasyon alanları, Helikopter pisti, Cami,Cemevi,Araç Şarj istasyonları, Büyük ve Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Hayvanat Bahçesi, Eğitim Kültür Tesis Alanları, Tıbbi Aromatitik Bitki Yetiştiriciliği, Apiterapi ve Aroma Terapi Merkezleri, Yöresel Arıcılık, Yöresel Ürün satış Dükkanları, Bungalow Apart Oteller, Yaşlı Bakım evi rehabilitasyon merkezi, Kütüphane, Sağlık Ocağı,Saat Kulesi, Jandarma Binası, Okul, spor tesisleri, trekking ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm tesisleri vb gibi birçok sosyal yaşam üniteleri yer alacaktır. Kendi kendini doyuran dışa bağımlı olmadan yaşayan örnek bir Ekolojik köy olarak projemizi inşaa etmeyi planlıyoruz, Sağlık Turizm Odaklı Köy olan Projemiz Kırsal Kalkınma da büyük hamle yaparak, bölgedeki yöresel halk ile harmanlama yaşanarak çevre köylere de ekonomik katkı sağlayacaktır,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi hakkında geniş bilgi almak için Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 nolu telefonu arayabilirsiniz. ifadelerini kullandı.

Ekoturizm Kırsal Turizm Projeleri hakkında bilgi

Ekoturizm ve kırsal turizm, doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, yerel halkın refahını artırmayı amaçlayan alternatif turizm türleridir. Bu tür turizm faaliyetleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu olup, çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlayabilir.

Ekoturizm ve kırsal turizm için proje hazırlamak isteyenler, öncelikle aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

Proje alanının uygunluğu: Ekoturizm ve kırsal turizm tesisleri, plansız alanlarda yapılabilir. Ancak, bu alanların ekolojik, coğrafi, iklimsel ve kültürel özellikleri, turizm potansiyeli, ulaşılabilirliği ve altyapısı dikkate alınmalıdır. Ayrıca, proje alanının doğal ve kültürel miras değerlerine zarar vermemesi, yerel halkın katılımını ve desteğini sağlaması, çevresel etki değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.
Proje bütçesi ve finansmanı: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, genellikle yüksek maliyetli ve uzun vadeli yatırımlardır. Bu nedenle, proje bütçesinin gerçekçi ve detaylı olması, gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesi, finansman kaynaklarının araştırılması ve sağlanması önemlidir. Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri için, devlet destekleri, hibe programları, kredi imkanları, sponsorluklar, ortaklıklar gibi farklı finansman seçenekleri bulunmaktadır.
Proje tasarımı ve uygulaması: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, mimari, peyzaj, iç mekan, teknik, yasal ve idari açılardan tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Proje tasarımında, yöresel mimariye, malzemeye, renge ve dokuya uyum, yapılaşma koşullarına riayet, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevreci yaklaşımlar benimsenmelidir. Proje uygulamasında ise, ruhsat, izin, denetim, güvenlik, kalite, zamanlama, personel, ekipman, lojistik gibi konularda planlama ve koordinasyon yapılmalıdır.
Proje tanıtımı ve pazarlaması: Ekoturizm ve kırsal turizm projeleri, hedef kitleye ulaşmak, talep yaratmak, rekabet avantajı sağlamak için tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütmelidir. Proje tanıtımı ve pazarlamasında, web sitesi, sosyal medya, broşür, afiş, video, reklam, basın bülteni, röportaj, etkinlik, fuar, acente, seyahat yazarı, blog yazarı, influencer gibi farklı araç ve yöntemler kullanılabilir. Proje tanıtımı ve pazarlamasında, proje vizyonu, misyonu, değerleri, farklılıkları, hizmetleri, aktiviteleri, fiyatları, indirimleri, kampanyaları, müşteri memnuniyeti, geri bildirimleri gibi unsurlar ön plana çıkarılmalıdır.
Ekoturizm ve kırsal turizm için proje hazırlamak, hem zorlu hem de keyifli bir süreçtir. Bu süreçte, proje sahiplerinin araştırma, analiz, planlama, yaratıcılık, işbirliği, sabır, azim gibi beceri ve niteliklere sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, proje sahiplerinin, ekoturizm ve kırsal turizm konusunda uzman kişi ve kuruluşlardan danışmanlık ve destek alması da faydalı olacaktır.

CUMHURİYET KÖYÜ PROJEMİZİ ÖZETLEMEK GEREKİRSE;

100 yıl projesi, İzmir’in Tire ilçesinde hayata geçirilmek istenen bir ekoturizm ve kırsal turizm projesidir. Bu proje, Cumhuriyetin 100. yılında, Atatürk’ün ideal Cumhuriyet köyü projesinden ilham alarak, doğal ve kültürel kaynakları koruyan, yerel halkın refahını artıran, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Projenin fütüristleri Gürsel Atalay ve Beytullah Yılmaz, gelişen ve değişen teknolojik dünyada, küresel salgınların, doğal afetlerin ve küresel ısınmanın tahribatı ile doğal yaşama duyulan özlemi karşılamak için bu projeyi tasarlamışlardır. Proje, 1 milyon 73 bin m2 alanda, ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Projenin yasal izinleri ve ruhsat süreci %99 tamamlanmış olup, %1 ihtimalle yönetmelikte yapılacak herhangi bir değişiklik projeyi etkileyebilir.

Proje kapsamında, ekolojik köy evleri, organik tarım alanları, taş baskı zeytinyağı fabrikası, mandıra, yöresel satış üniteleri, köylü pazarı, yöresel lezzet durakları, gastronomi lokantası, agro turizm etkinlikleri, at çiftliği, kümes hayvanları yetiştiriciliği, organik seralar, amfi tiyatro, rekreasyon alanları, helikopter pisti, cami, cemevi, araç şarj istasyonları, büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, hayvanat bahçesi, eğitim kültür tesis alanları, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, apiterapi ve aroma terapi merkezleri, yöresel arıcılık, yöresel ürün satış dükkanları, bungalov apart oteller, yaşlı bakım evi rehabilitasyon merkezi, kütüphane, sağlık ocağı, jandarma binası, okul, spor tesisleri, trekking ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm tesisleri gibi birçok sosyal yaşam ünitesi bulunmaktadır.

Proje, hem yerli hem de yabancı turistler için cazip bir destinasyon olmayı hedeflemektedir. Proje, aynı zamanda, Tire’nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tanıtmak, yöresel ürünlerin üretimini ve pazarlanmasını desteklemek, istihdam ve gelir yaratmak, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak gibi faydalar sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin faaliyete geçmesi için öngörülen süre 12 aydır. Projenin ilk resmi aşaması olan 24 resmi kurum/kuruluş uygun görüşü yazıları yazılmış, 10 resmi kurumdan uygundur yazısı gelmiştir. 14 resmi kurum ve kuruluşlardan uygundur yazısı beklenmektedir12. Projenin 1/5000 ölçekli turizm alanı amaçlı nazım imar planı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekli ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planı Tire Belediyesi tarafından askıya çıkarılacaktır

İNOVATİF YENİLİKÇİ PROJELERİ HAYATA GEÇİYORUZ.

Yılmaz; " Ekoturizm Proje Çalışmalarımız Tüm Türkiye'de hız kesmeden devam ediyor. Eko Turizm yatırımlarının en önemli etkenlerinden biri de Eko Turizme uygun doğru ariziyi satın almaktır. . Eko Turizme uygun arazi nasıl alınır. Ekoturizm Projesi hazırlamadan önce nelere dikkat etmeliyim bu konu bizden teknik destek alabilirsiniz.

Gelişen ve değişen Teknolojik dünyamızda inovatif teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Yılmaz; Yapay zekayı iyi takip eden biri olarak, online ortamda istediğiniz projelerinizi hayata geçireceğiz. Teknoloji ve doğal yaşamı birbirinden ayırmak imkansız hale hale geldi. Akıllı doğal yaşam evleri, organik tarım ürünleri üretmek bizim elimizde, Eko Turizm / Kırsal Turizm sektöründe rüştünü ıspat emtiş biri olarak, insanların hayali olan doğal yaşamı ve yapay zekanın nimetlerini karmalayarak sizlere güzel bir hayat sunacağım ifadelerini kullandı.

Drone ve Yapay Zeka Teknolojisini harmanlıyoruz.

EKOTURİZM  proje koordinatörü Yılmaz; Eko Turizm Arazilerimizi drone ile stereo çekimleri yapıp, yapay zeka mimari ile harmanlayarak arazi modelini cm hassasiyetinde haritalamasını yapıyoruz. Eko Turizm arazilerinde Ağaç ve Endemik bitki türlerini koruyup, aynı zamanda ekolojik çevreye duyarlı evler inşaa ediyoruz. Doğa ile barışık projeler yaparsak her zaman geleceğimize yatırım yapmış oluruz. dedi.

Depreme Karşı Dayanıklı, Yer Bilimleri analizlerini hassasiyet ile yapıyoruz.

Ekolojik ev projelerimiz olmazsa olmazı bulunduğumuz arazinin yer yapısını iyi bilmemiz gerekiyor. 24 kurumdan almış olduğumuz Eko Turizm yapılabilir kurum görüşlerinden sonra ,Belirli aralıklar ile jeofizik ölçümleri, imara esas jeoteknik raporu hazırlayıp yapılaşma modellerimizi ona uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Kırklareli'nden Mersin Toroslara kadar 35 proje yönetiyorum.

Türkiye Genelinde Kırklareli'nden Mersin Toros Dağlarına kadar toplamda 35 Ekoturizm Projesini yönettiğini söyleyen Yılmaz; Toplum olarak Doğada nasıl bilinçi yaşamız gerektiğini öğreceğiz. Doğanın hatayı affetmediğini söyleyen Yılmaz , tüm projelerini iğneyle kuyu kazar gibi titizlikle yaptığını söyledi.

Eko Turizm / Kırsal Turizm Projelerine 500 bin Euro Hibe Desteği Çıkıyoruz.

 Yılmaz; Avrupa Birliği Gelişmete Olan Ülkeler Hibe Desteği ( IPARD III ) üzerinden 500 bin Euro hibe desteği çıkarıyoruz. Hibe projelerini hazırlarken bizzat projeye koordinatörlüğünü ben yapıyorum. Hibe başvurularımız  %99 çıkıyor. Referans müşterilirimiz ile görüşüp, müşteri memnuniyetini kendiniz görebilirsiniz . dedi. 

Proje saha çalışmalarımızda YKN noktaları oluştururken doğadan elde edilen toz boya ve toz kreç kullanıyoruz.

 

Beytullah Yılmaz’ın yaptığı veya yapacağı bazı ekoturizm projeleri şöyle sıralanıyor:

İzmir Tire’de 1 milyon 73 bin m2 alanda İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi: Türkiye’nin en büyük ölçekli ekoturizm projesi olacak olan bu proje, çevreye duyarlı, inovatif teknoloji ile geleneksel yapılaşma harmanlanmış, kendi kendini doyuran örnek bir köy olarak planlanmıştır. Projenin resmi süreci devam etmektedir.
Çanakkale Gökçeada’da 60 bin m2 alanda Ekoturizm Projesi: Bu proje, Gökçeada’nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliğini yansıtan, ekolojik ve kırsal turizm imkanları sunan bir proje olarak tasarlanmıştır.
Çanakkale Bozcaada’da 150 bin m2 alanda Sağlık Turizm Tesis Alanı Projesi: Bu proje, Bozcaada’nın eşsiz iklimi, denizi ve doğası ile sağlık turizmine uygun bir destinasyon olduğunu gösteren, sağlık odaklı tatil köyü, rehabilitasyon merkezi, spa ve wellness merkezi gibi tesisleri içeren bir proje olarak planlanmıştır.
Çanakkale Ezine’de 120 bin m2 alanda Ekoturizm Projesi: Bu proje, Ezine’nin tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan, yerel halkın katılımını sağlayan, ekolojik ve kırsal turizm faaliyetleri sunan bir proje olarak geliştirilmiştir.
Çanakkale Bayramiç’te 60 bin m2 alanda Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı Projesi: Bu proje, Bayramiç’in doğal ve kültürel değerlerini yansıtan, ekolojik ve kırsal turizm tesisleri, konaklama birimleri, restoranlar, spor alanları, atölyeler, seralar, hayvan çiftlikleri gibi unsurları içeren bir proje olarak hazırlanmıştır.
Çanakkale Çan’da 60 bin m2 alanda Ekoturizm Projesi: Bu proje, Çan’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtan, ekolojik ve kırsal turizm imkanları sağlayan, yerel halkın gelirini artıran, çevreye duyarlı bir proje olarak düşünülmüştür.
Çanakkale Yenice’de 30 bin m2 alanda Sağlık Odaklı Tatil Köyü Projesi: Bu proje, Yenice’nin sağlık turizmine uygun iklimi, doğası ve kaynakları ile sağlık odaklı bir tatil köyü oluşturmayı amaçlayan, sağlık hastanesi, rehabilitasyon merkezi, sağlıklı yaşam evleri gibi tesisleri barındıran bir proje olarak tasarlanmıştır.
Çanakkale Yenice’de 120 bin m2 alanda Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı Projesi: Bu proje, Yenice’nin doğal ve kültürel güzelliklerini koruyan, ekolojik ve kırsal turizm tesisleri, konaklama birimleri, restoranlar, spor alanları, atölyeler, seralar, hayvan çiftlikleri gibi unsurları içeren bir proje olarak planlanmıştır.
Çanakkale Biga’da 25 bin m2 alanda Ekoturizm Projesi: Bu proje, Biga’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yansıtan, ekolojik ve kırsal turizm imkanları sunan, yerel halkın katılımını sağlayan, çevreye duyarlı bir proje olarak geliştirilmiştir.
Mersin Toroslar ve Erdemli’de 150 bin m2 alanda Ekoturizm, Ekolojik Yaşam Köyü Projesi: Bu proje, Toros Dağları’nın eşsiz doğasında, ekolojik ve kırsal turizm faaliyetleri sunan, ekolojik yaşam köyü olarak tasarlanan, doğal malzemelerle inşa edilen, kendi kendine yeten, çevreye duyarlı bir proje olarak düşünülmüştür.
Ankara Polatlı’da 200 bin m2 alanda Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı Projesi: Bu proje, Polatlı’nın tarihi, kültürel ve doğal mirasını koruyan, ekolojik ve kırsal turizm tesisleri, konaklama birimleri, restoranlar, spor alanları, atölyeler, seralar, hayvan çiftlikleri gibi unsurları içeren bir proje olarak hazırlanmıştır.

 

Yorum Yaz