Denizli'ye Dev Güneş Enerjisi Santrali: 61 Hektarlık Alana Kurulacak

Denizli'ye Dev Güneş Enerjisi Santrali: 61 Hektarlık Alana Kurulacak
Sarayköy'e 54 MW Güç Kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali Geliyor; Yatırım 250 milyon TL'yi bulacak. Proje ile bölgenin enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanırken, tarım arazilerine de zarar verilmeyecek.
Denizli'ye Dev Güneş Enerjisi Santrali: 61 Hektarlık Alana Kurulacak

Enerjide Yeşil Dönüşüm: Denizli'de Güneş Enerjisi Santrali YatırımıTürkiye'nin güneş enerjisi potansiyeline katkı sağlayacak dev proje, bölgenin kalkınmasına da katkıda bulunacak.

haber arası detay

Gerekçe:

Arı-Es Mühendislik Enerji Yatırımları ve Danışmanlık Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Sazak Mahallesi'nde yaklaşık 61 hektar büyüklüğünde bir alanda lisanssız güneş enerjisi santrali (GES) kurulması için Çevre Düzeni Planı değişikliği talep edilmektedir.
Proje alanı tarım arazisi, orman alanı, çayır-mera ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi/turizm merkezi olarak farklı kullanım türlerinde kalmaktadır.
Proje alanı Büyük Ova Koruma Alanları içerisinde yer almadığından, tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirtilmiştir.
Proje ile ilgili gerekli görüşler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli Valiliği, DSİ, MTA, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü gibi ilgili kurumlardan alınmıştır.
Değişiklik Gerektiren Hususlar:

ÇDP'de 10 MW ve üzeri kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri için plan değişikliği zorunluluğu bulunmaktadır. Bu projede kurulu güç 54.054 MW olduğundan plan değişikliği gerekmektedir.
ÇDP'de kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi/turizm merkezi olarak belirlenmiş alanlarda güneş enerjisi santrali kurulumu için planlama alt ölçekli planlarda yapılmalıdır. Bu proje alanı turizm merkezi sınırları dışında kalmaktadır.
Proje alanı 3. Derece Kaynak Koruma Alanı zon sınırında yer almaktadır. MTA görüşüne göre 3. Derece için belirtilen tedbir ve öneriler ile 5686 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği Ek-8 hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Proje alanı IV.grup işletme ruhsat sahaları ile girişimli olduğundan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden görüş alınmıştır.
Sonuç:

Gerekli görüşler ve belgeler doğrultusunda, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda güneş enerjisi santrali (GES) alanı olarak gerekli değişikliklerin yapılması uygun görülmektedir.

Yorum Yaz