ESİAD Dijitalleşme serisi başlattı

ESİAD Dijitalleşme serisi başlattı
ESİAD Dijitalleşme serisi başlattı

ESİAD, Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümünde İzmir’in öncü olmasına katkıda bulunmak amacıyla “ESİAD DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İş Dünyasının Geleceği” başlıklı bir dizi yeni etkinliği başlattı. Kasım 2022 – Şubat 2023 arasında, her ay bir etkinliğin gerçekleştirileceği dört serilik çevrim içi toplantıların ilki “Dijitalleşme Nedir” başlığı ile yapıldı

haber arası detay


 
Moderatörlüğünü ION Academy kurucusu Ali Rıza Ersoy’un yaptığı etkinliğe, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, keynote speaker olarak, Digitopia kurucusu Halil Aksu, ENOSAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başkanı Adem Kayar, TÜSİAD SD2 Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Görev Gücü Başkanı Onur Eren de konuşmacı olarak katıldı.


 
Açılış konuşması yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, kutuplaşmaya doğru evrilen dünya ticaretinden pay alabilmek, rekabet gücümüzü artırabilmek için dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti. Zorlu, sanayileşme sürecinde bir çok teknolojik gelişme ve yeni yönetim sistemlerinin ortaya çıktığını belirterek, “EFQM modeli Türkiye’de başarıyla uygulandı. VUCA kavramı ortaya çıkarken Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm de hayatımıza girdi. Üretim modelleri ve iş yapma süreçlerinin bu hızlı değişime ayak uydurması gerekiyor” dedi./Murat Şahin/murat.sahin
Sibel Zorlu, projeyi; Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası’nın katkısıyla geliştirdiklerini söyledi. Proje ile üretimde, iş yapma süreçlerinde dijitalleşmenin önemini ortaya koymayı amaçladıklarını belirten Zorlu, “firmaların dijital olgunluk seviyelerini ölçmelerine, dönüşüm yol haritalarını hazırlamalarına, gerekli altyapıyı oluşturmalarına, teknoloji tabanlı uygulamaları kullanmalarına ve beşeri kapasitelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Bir çok çalışma, dijital dönüşüm için firmaların öncelikle bunu strateji olarak benimsemeleri gerektiğini gösteriyor. Dijital dönüşümün başarılı olabilmesi ise firmaların insan kaynaklarına yatırım yapmalarını gerektiriyor” dedi. 


 
Zorlu: Etkinlik serisi sonunda Dijital Dönüşüm Zirvesi yapacağız

Her ay gerçekleştirecekleri dört serilik çevrim içi toplantıların ardından, paydaşlarıyla birlikte Dijital Dönüşüm Zirvesi düzenlenmeyi planladıklarını ifade eden Sibel Zorlu,”20 Aralık 2022 tarihinde, ‘Yönetim Kurulunu ve Takımı Nasıl Motive Ederim ?’, 17 Ocak 2023 tarihinde ‘Öz Değerlendirmeyi Nasıl Yaparım?’ 21 Şubat 2023 tarihinde de ‘Yol Haritamı Nasıl Hazırlarım’ soru başlıklı toplantı gerçekleştireceğiz.  Zirveye giden süreçte paydaşlarımızın da dahil olacağı projenin, farkındalığın artırılmasına ve dijital dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.


 
İnci: Dijitalleşmede geç kalan işletmeler geriliyor

ESİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sanayi, Kalkınma ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci, dijitalleşmeyi yakinen takip ettiklerini belirterek, “buradaki katılımcıların dikkatini bir konuya çekmek isterim, teknoloji dünyada çok büyük hızla ilerliyor. Buna uyum gösterebilen şirketler bu hızı yakalayarak aynı hızla ilerliyorlar. Onlar hızla ilerlerken uyum sağlayamayan şirketler ise geri kalmanın ötesinde gerilemeye başlıyorlar. Bu sebeple dijitalleşme artık son derece önemli” dedi.


 
Barut: Türkiye Yazılım Meclisi çalışıyor

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, sunumunda Yazılım Meclisi çalışmaları hakkında bilgil verdi. Üç temel hedefe odaklandıklarını söyleyen Barut, AB’nin 2030 yılında 20 milyon bilişimciye ulaşılması hedefi doğrultusunda Türkiye’nin de yazılımcı işgücü niteliklerinin ve istihdamının arttırılması çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin yazılımlarını üretmesi ve bu alandaki girişimlerin desteklenmesini de hedeflediklerini vurgulayan Barut, “üçüncü temel hedefimiz ise elbette ki ihracat. Büyük markalar üreterek yazılım ihracatımızı arttırmak istiyoruz ve paydaşlarımızla bunun için de çalışıyoruz” diye konuştu.

Bilişim toplumuna geçişi, dijital dönüşümün her alanda ve her sahada gerçekleşmesi noktalarında bir çok kez bir çok toplantıda ele aldıklarını ve sorunları analiz ederek çözüm önerileri geliştirdiklerini vurgulayan Barut, “işletmeler, yöneticiler, çalışanlar, eğitimciler, sivil toplum, tüm ülke olarak dijitalleşmenin ana sahalarında kendi rollerimizi çok iyi belirlememiz gerekiyor. İşletmelerde kurumsallaşmaya yönelik altyapılar ve iş süreçleri, dijitalleşmede çok önemli alanları oluşturuyor” dedi.


 
Aksu: Dijitalleşme araçtır, amaç sürdürülebilir başarı

Digitopia kurucusu Halil Aksu da dijital dönüşümün evrimleşme süreci olduğunu söyledi. Sanayicilerin hem fabrikalarında hem de evlerindeki cihaz sayısının, ekran sayısının katlanarak arttığını hatırlatan Aksu, “dijital dönüşüm araçtır, amaç sürdürülebilir başarıdır. Bu sebeple dijital yetkinlikleri azami derecede kullanarak hayatımızı yeniden dizayn etmek gerekiyor” dedi. Cep telefonunun hayatımızın vazgeçilmezi olduğunu Aksu, “cep telefonlarımız gazetemiz, fotoğraf makinemiz, alışveriş sepetimiz. Hayat hızla dijitalleşiyor, bundan uzak durmak mümkün değil” dedi.  


 
Kayar: Sanayide dijital dönüşüm uzman eliyle yürütülmeli

ENOSAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başkanı Adem Kayar, sanayide dijital dönüşüm dendiğinde konunun biraz daha farklılaştığını söyledi. Üretimin, makinelerin, proseslerin olduğu sanayide dijital dönüşümün altyapıda tüm sistemlerin değişmesi anlamına geldiğini ifade eden Kayar, “bu süreçlerin doğru kurgulanması, projelendirilmesi ve uygulamanın uzman kişiler tarafından yürütülmesi gerekiyor” dedi.


 
Eren: SD2 programına geniş kesimlere açılıyor

TÜSİAD SD2 Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Görev Gücü Başkanı Onur Eren de TÜSİAD SD2 Sanayide Dijital Dönüşüm Programı hakkında bilgi verdi. Kullanıcı firmaların ihtiyaçlarına yönelik değer önerileri sunduklarını söyleyen Eren, “program değerlendirme aşamasındaki firmalar, projelendirme aşamasında firmalar ve sürecin içindeki firmalar için büyük katkı sunuyor” dedi. 6. çağrı döneminde olduklarını hatırlatan Eren, “program çağrı açan teknoloji kullanıcı firmalar ve bunlara başvuranlara yönelikti. Artık daha geniş katılımlı bir sürece başlıyoruz” diye konuştu.
 

Yorum Yaz