Gerçekçi yaklaşımların yer alması umut verici

Gerçekçi yaklaşımların yer alması umut verici
Gerçekçi yaklaşımların yer alması umut verici

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Açıklanan Orta Vadeli Programda tüm ana başlıklarda özenle belirlenmiş eylem planlarının yanında, özellikle ülkemizin en öncelikli konusu olan enflasyona yönelik gerçekçi yaklaşımın tespit edilmiş olması, iş dünyası olarak doğru adımların atılacak olmasına dair bizleri umutlandırmıştır” dedi.

haber arası detay


Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2024-2026 dönemini kapsayacak olan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerin sonrasında ekonomi yönetiminin yenilenmesi ile birlikte izlenecek politikaların belli olması ve öngörülebilirliği sağlaması adına Orta Vadeli Program’ın merakla beklenmekte olduğunu belirten Yorgancılar, “Mali disiplin, fiyat istikrarı ve öncelikli reform alanlarına ilişkin düzenlemelerin kaleme alındığı üç yıllık Orta Vadeli Program; genel olarak önceki programlarda da yer alan ve yeni eklenen eylem adımları ile birlikte tutarlılık açısından daha olumlu bir görünüm arz etmektedir. OVP’den beklenen gerçekçi hedeflerin belirlenmiş olması, yapısal dönüşüm kapsamında katma değerli üretimin önceliklenmesi, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüme odaklanılması, sektörel önceliklendirme yaklaşımı programda öne çıkan çok değerli ana başlıklardır. Bu başlıklar altında yer alan her bir eylemin belirlenen sürede hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışılması, hem siyasi iradenin, hem de icracı bakanlıkların uyumu son derece önemlidir. Bu uyum içerisinde, atılan her bir adım güven ve istikrarın sağlanmasını da mümkün kılacaktır” dedi.

Programa detaylı bakıldığında makro ekonomik politika adımlarının ilkinde, yıllardır talep ettikleri ‘sanayi envanterinin güncellenerek veriye dayalı sanayi politikalarının oluşturulması’ maddesini çok önemsediğini ifade eden Başkan Yorgancılar, “Bunu kaynakların etkin kullanılması adına son derece kıymetli buluyorum. Benzer şekilde ikinci maddede; ‘Sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımlar desteklenecektir’ denmektedir. Üçüncü maddede ‘Yeni sanayi bölgeleri ve lojistik hatları afet riskleri gözetilerek oluşturulacak, mevcut demiryolu altyapısı daha etkin kullanılarak, sanayi bölgeleri ve limanlarla (RORO dahil) bağlantıları güçlendirilecektir’ ifadesi yer almaktadır. Söz konusu maddeler, politika yapıcıların sanayiye kısa vadeli geçici adımlarla değil, uzun vadeli, kalıcı, yapısal hamlelerle yaklaşım içinde olduğunu bizlere göstermiştir ki bu sürdürülebilir büyüme adına, dolayısıyla sanayimiz ve ülkemiz adına umut vericidir” diye konuştu.


Programda yer alan ‘Savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programları uygulamaya konulacaktır’ ifadesi ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik maddeleri, ekonomimize değer katacak uzun vadeli bakış açıları olmaları yönünden önemsediğini dile getiren Yorgancılar, “Odamızın da hassasiyetle altını çizdiği bu adımların dışında, tüm ana başlıklarda özenle belirlenmiş eylem planlarının yanında, özellikle ülkemizin en öncelikli konusu enflasyona yönelik gerçekçi yaklaşımın tespit edilmiş olması, iş dünyası olarak doğru adımların atılacak olmasına dair bizleri umutlandırmıştır. İlk yıl için enflasyonu yüzde 33’e indirme hedefi, bozulan dengeler açısından kritik olup, temenni niteliğinde kalmamasını diliyoruz. Plan içerisinde yer alan öngörülerde elbette ki sapmalar ve kısmi tutarsızlıklar olacaktır. Ancak, önemli olan genel olarak Plana sadık kalınması, adımların bu politikalar kapsamında atılmasıdır” ifadesini kullandı.
Programın oluşturulması sürecine katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür eden Başkan Yorgancılar şöyle dedi:
“Üreten kesim olarak, atılan her olumlu adım karşısında finansman temini sorunlarımızın da giderilmesi ile bizler de yeni yatırımlara yönelecek, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam ile öngörülen tahminlerin tutmasına katkımız artacaktır. Beklentimiz ve dileğimiz bu yöndedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz öncülüğünde emeği geçen, katkı koyan ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlısı olsun.”

Yorum Yaz