İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Fon ve Mevzuat Desteği

 İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Fon ve Mevzuat Desteği
Yeni Nesil DERBİS ve PRODES programları ile dernekler bakanlık fonlarından yararlanabilecek ve mevzuata uyum sağlayabilecek.
İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Fon ve Mevzuat Desteği

İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek: Yeni Nesil DERBİS ve PRODES Bilgilendirme Toplantıları;  İzmir Valiliği, Yeni Nesil DERBİS ve PRODES programları ile sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendiriyor. İzmir'de düzenlenen bilgilendirme toplantılarında dernek yöneticileri yeni programlar hakkında bilgi edindi.

haber arası detay

İzmir'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek: Yeni Nesil DERBİS ve PRODES Bilgilendirme Toplantıları
İzmir'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) kapasitelerini güçlendirmek ve bakanlık programlarından faydalanmalarını sağlamak amacıyla İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından önemli bir adım atıldı. Yeni Nesil DERBİS (V2.0) ve PRODES programları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenen etkinliklere yoğun katılım gözlendi.

Toplantıların Amacı:

Bu toplantıların temel amacı, dernek yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu yeni programlardan haberdar olmalarını ve bu programlardan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaktı. Yeni Nesil DERBİS (V2.0) ve PRODES programları ile derneklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, bakanlık fonlarından yararlanma ve mevzuata uyum sağlanmasına yönelik bilgiler paylaşıldı.

Ele Alınan Konular:

Toplantılarda DERBİS ve PRODES programlarının ayrıntılı sunumları, bakanlık hibe programlarına nasıl başvurulacağı, derneklerin yeni sistemde "Dernek İşlemleri"ni nasıl yürütebilecekleri, beyanname ve bildirim verme işlemleri gibi konular ele alındı. Katılımcılara ayrıca, yeni sistemdeki yenilikler ve faydalanabilecekleri diğer programlar hakkında da bilgiler verildi.

Yoğun İlgi:

İlk toplantı İzmir Valiliği İktisat Kongresi binasında 600 dernek yöneticisinin katılımıyla büyük ilgi gördü. İkinci toplantı ise Bornova Belediyesi iş birliğinde 200 dernek yöneticisine yönelik düzenlendi. Mayıs ayı içinde Çiğli ve Konak'ta da benzer toplantıların yapılması planlanıyor.

Konuşmacılar:

Toplantılarda İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Uz, Müdürlük Şefi Gamze İnceoğlu, Müdürlük Şefi Tuğba Seçkin, Müdürlük Şefi Onur Yılmaz, İl Memuru Barış Baknalı, Müdürlük Şefi Azime Bozdemir ve İl Memuru Garip Özdem gibi önemli isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantıların Önemi:

Bu bilgilendirme toplantıları, İzmir'deki sivil toplum kuruluşları için oldukça önemli bir fırsat sundu. Dernek yöneticileri, yeni programlar hakkında bilgi edinerek, projelerine ve faaliyetlerine kaynak sağlayabilecek ve kurumsal kapasitelerini geliştirme imkanı buldular.

Sonuç:

İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün düzenlediği bu toplantılar, sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve güçlü bir şekilde faaliyet göstermelerine katkıda bulunacaktır. Bu sayede İzmir'in kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.

İzmir Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’nden Dernek Yöneticilerine Yeni Nesil DERBİS Bilgilendirme Toplantısı

İzmir’de iş, sanat, hemşehri, engelli, eğitim, sağlık, spor, kültür başta olmak üzere yüzden fazla alanda 5 bin 460 dernek faaliyet gösterirken, 600 bin gönüllü bu derneklerde İzmir’in gelişimi için çaba gösteriyor.

İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, dernek yöneticilerinin DERBİS sistemine veri girişi için kullandıkları sistemi   İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce   hazırlanan Yeni Nesil DERBİS (V2.0) ve PRODES Programıyla yeniledi.

İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, görev sahasındaki dernek yöneticilerine yeni nesil DERBİS (V2.0) VE PRODES TANITIMI bilgilendirme toplantı serisi başlattı.

Bornova’daki 200 dernek yöneticisine bilgilendirme

İlk toplantısını İktisat Kongresi binasında 600 dernek yöneticisine Mart ayında gerçekleştiren İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, ikinci toplantısını Bornova Belediyesi iş birliğinde Bornova’daki STK yöneticilerine yönelik düzenledi.

İzmir’de görev sahalarında 5 bin 460 STK olduğunu, bu STK’larda 180 bini kadın, 420 bini erkek 600 bin kişinin İzmir’in her alanda gelişimi için çaba gösterdiğini dillendiren İzmir Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen, İzmir’de faaliyet gösteren derneklerin kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamak için mesai verdiklerini dile getirdi.

Bakanlığımızın derneklere sağladığı fon kaynaklarının kullanımı ve mevzuatlar karşısında sorun yaşamamaları için tüm iletişim kanallarını kullandıkları bilgisini veren Esen, “Aynı zamanda da yerel yönetimlerle beraber çalışarak ilimizde sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz. İlk toplantımızı Konak İktisat Kongresi’nde yaptık. 600 dernek yöneticimiz katıldı. İkinci durağımız Bornova oldu. Bornova’da 200 dernek yöneticimize DERBİS v2.0 ile Bakanlığımız Hibe Programı ve PRODES konularında eğitim semineri gerçekleştirildi. Mayıs ayı içinde Çiğli ve Konak’ta toplantılarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Toplantıda Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer  de  söz  alarak; “2016 yılında yerel yönetimlerde ilk STK birimini kurduklarını  400’e yakın sivil toplum kuruluşuna hizmet verdiğini aktaran   Taşer, yılda 650 civarı etkinlik, toplantı yapıp 35 bin ziyaretçiyi ağırladıklarının altını çizdi. Sivil katılımcılığı arttırarak vatandaşlarımızın karar alma mekanizmalarına katılımını sağlayarak çoğulcu ve katılımcı demokrasimizi güçlendirilmesine katkı  sağlayacaklarını söyleyerek  görüşlerini özetledi.

Bilgilendirme toplantısında Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Uz, “DERBİS Genel Bilgilendirme” konulu bir sunum yaparken, Müdürlük Şefi Gamze İnceoğlu ve Müdürlük Şefi Tuğba Seçkin, dernek yöneticilerine yeni sistemde “Dernek İşlemleri”ni anlattı

Müdürlük Şefi Onur Yılmaz, “Beyanname”, İl Memuru Barış Baknalı, “Bildirimler”, Müdürlük Şefi Azime Bozdemir ve İl Memuru Garip Özdem, “İç İşleri Bakanlığı Hibe Programı ile PRODES” konulu sunumlar yaptılar. Program derneklerin    toplantı konuları ile ilgili sorularını  sordukları “soru-cevap”  bölümü  ile  sona erdi.

Yorum Yaz