İzmir Tabip Odası'nda Yeni Döneme Yeni Başkan: Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt

İzmir Tabip Odası'nda Yeni Döneme Yeni Başkan: Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Belirlendi: Yeni Dönemde Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Halk Sağlığı Ön Planda
İzmir Tabip Odası'nda Yeni Döneme Yeni Başkan: Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt

İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu'nda Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu görev dağılımı da belli oldu.
Yeni dönemde sağlık çalışanlarının hakları, halk sağlığı ve hasta hakları İzmir Tabip Odası'nın öncelikleri arasında yer alacak.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, özlük hakları, sağlıkta şiddet ve uzmanlık eğitimi gibi konularda iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.

haber arası detay

İzmir Tabip Odası Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi: Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt Başkan Seçildi
İzmir Tabip Odası 2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulu ilk toplantısını 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı da belirlenerek 4 yıllık yeni dönemdeki çalışmaların çerçevesi çizildi.

Seçimlerde büyük bir teveccüh alan Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, yeni dönemde de İzmir Tabip Odası'nın başkanlığını üstlenecek. Dr. Nuri Seha Yüksel ise Genel Sekreterlik görevini yürütecek.

Yönetim Kurulu'nda yer alan diğer isimler ve görevleri ise şu şekilde:

Veznedar Üye: Uzm. Dr. Şükriye Kaplan Uzunoğlu
Muhasip Üye: Uzm. Dr. F.Yüce Ayhan
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Prof. Dr. Gül Ergör
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin
Uzm. Dr. İnan Mutlu
Yeni Yönetim Kurulu'ndan Beklentiler:

İzmir Tabip Odası'nın yeni yönetim kurulundan;

Sağlık çalışanlarının haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürütmesi,
Halk sağlığı ve hasta haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapması,
Mesleki eğitime ve gelişmeye katkı sunması,
İzmir'de sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve kaliteli hale gelmesi için çaba göstermesi bekleniyor.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt'un Hedefleri:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, yeni dönemde İzmir Tabip Odası'nın tüm üyelerinin sesi olmaya ve sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi,
Sağlıkta şiddetin önlenmesi,
Hekimlikte uzmanlık eğitiminin güçlendirilmesi,
Halk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi,
Mesleki etik ve deontolojinin korunması.
İzmir Tabip Odası'nın yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileriz.

Yorum Yaz