Kurban Bayramı'nda Deri Ekonomisini Canlandırma Fırsatı

Kurban Bayramı'nda Deri Ekonomisini Canlandırma Fırsatı
Türk deri sektörü, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin doğru işlenmesiyle hem milli serveti korumayı hem de ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.
Kurban Bayramı'nda Deri Ekonomisini Canlandırma Fırsatı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden Halil Gündoğdu, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerinin nasıl işlenmesi gerektiğini anlatıyor ve ekonomiye katkı sağlamak için önemli uyarılarda bulunuyor.

haber arası detay

Milli Servetimiz Derileri Heba Etmeyelim

Kurban Bayramı'nda her yıl 300 bin deri israf ediliyor. Bu derilerin doğru işlenmesiyle milyonlarca liralık ekonomik değer yaratmak mümkün. Halil Gündoğdu’nun önerilerine kulak verelim.

Kurban Bayramı Öncesinde Deri İhracatçılarından Kurban Derilerini Ekonomiye Kazandıralım Çağrısı

Türkiye’nin döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyon oranlarındaki artışlar, birçok sektörde olduğu gibi deri sektöründe de ciddi sıkıntılara yol açtı. 2024 yılının ilk beş ayında Türk deri sektörünün ihracatında yüzde 25’lik bir gerileme yaşanması, sektörde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Bu bağlamda, yaklaşan Kurban Bayramı’nın potansiyelinin doğru değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu’nun öncülüğünde yapılan çağrı, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması yönünde önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Kurban Derilerinin Ekonomik Önemi
Kurban Bayramı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon hayvanın kesildiği, dolayısıyla büyük miktarda ham derinin elde edildiği bir dönemdir. Ancak, Halil Gündoğdu’nun belirttiği üzere, her yıl ortalama 300 bin deri, doğru şekilde işlenmediği için ekonomiye kazandırılamamaktadır. Bu durum, hem milli servetin israfına hem de deri sektörü açısından ham madde temininde dışa bağımlılığa yol açmaktadır.

Kurban derileri, doğru işlendiğinde ve ekonomiye kazandırıldığında büyük bir katma değer yaratma potansiyeline sahiptir. Gündoğdu’nun belirttiği üzere, yalnızca Kurban Bayramı’nda doğru işlenmeyen derilerle 6 milyon çift ayakkabı ve 1,5 milyon çanta üretmek mümkündür. Bu ürünlerin üretimi, istihdam yaratma, ihracat gelirlerini artırma ve yerli sanayinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.

Doğru Deri İşleme Teknikleri
Deri sektörünün bu büyük potansiyelini gerçekleştirebilmesi için, Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların derilerinin doğru tekniklerle işlenmesi gerekmektedir. Gündoğdu, bu konuda şu önemli tavsiyelerde bulunuyor:

Makine İle Yüzme: Derilerin parçalanmaması ve kaliteli bir ham madde elde edilebilmesi için, derilerin makine ile yüzülmesi büyük önem taşır.
Kristalize Tuz İle Tuzlama: Derilerin bozulmadan saklanabilmesi için kristalize tuz ile tuzlanması gerekmektedir. Bu işlem, derinin bakterilerden korunmasını ve uzun süre muhafaza edilmesini sağlar.
Serin Yerde Bekletme: Derilerin poşette bekletilmemesi, tüylü kısmı dışarıda kalacak şekilde katlanarak serin bir yerde bekletilmesi gerekmektedir. Bu, deri kalitesinin korunması açısından kritiktir.
Hava Şartlarına Dikkat
2024 yılı Kurban Bayramı’nın, tarihi hava sıcaklıklarının yaşandığı bir döneme denk gelmesi, deri işleme sürecinde ek önlemler alınmasını gerektirmektedir. Yüksek sıcaklıklar, derilerin hızla bozulmasına yol açabileceğinden, soğutma ve tuzlama işlemlerinin titizlikle uygulanması hayati önem taşımaktadır. Gündoğdu, bu konuda uyarıda bulunarak, derilerin soğutulması ve tuzlanması süreçlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Ekonomik Kazanımlar
Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması, yalnızca deri sektörünü değil, aynı zamanda genel ekonomiyi de olumlu yönde etkileyecektir. Deri işleme süreçlerinin doğru uygulanması ve ham derilerin kaliteli bir şekilde işlenmesi, ithalat bağımlılığını azaltacak, ihracat gelirlerini artıracak ve yerli üreticilerin rekabet gücünü yükseltecektir. Ayrıca, bu süreçte yaratılacak istihdam imkanları, işsizlik oranlarının düşmesine ve ekonomik refahın artmasına katkı sağlayacaktır.

Kurban Bayramı, Türkiye’nin deri sektöründe önemli fırsatlar sunan bir dönemdir. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için, derilerin doğru tekniklerle işlenmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin bu konudaki çağrısı, hem milli servetin korunması hem de sektörel ve ekonomik kazanımlar açısından büyük önem taşımaktadır. Halil Gündoğdu’nun öncülüğünde yapılan bu çağrıya kulak vermek ve gerekli önlemleri almak, Türkiye’nin deri sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacaktır. Kurban derileri ekonomimize can olsun, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Yorum Yaz