OASIS Projesi ile KOBİ'ler Güçleniyor, Zeytin Sektörü Rekabetçi Hale Geliyor

OASIS Projesi ile KOBİ'ler Güçleniyor, Zeytin Sektörü Rekabetçi Hale Geliyor
Proje kapsamında sunulacak eğitimler ve iş birliği imkanları ile KOBİ'lerin kapasiteleri artırılarak, zeytin ve zeytinyağı sektöründe uluslararası rekabette öne çıkmaları hedefleniyor.
OASIS Projesi ile KOBİ'ler Güçleniyor, Zeytin Sektörü Rekabetçi Hale Geliyor

OASIS ile Zeytin Sektöründe Yeni Bir Çağ Başlıyor: Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik Odak Noktasında

haber arası detay

Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen OASIS Projesi, zeytin ve zeytinyağı sektöründe sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği teşvik ederek, daha rekabetçi bir tarım-gıda sektörü oluşturmayı amaçlıyor.

OASIS Projesi ile Gıda İsrafı Önleniyor, Kaynak Kullanımı Optimize Ediliyor

Sürdürülebilir bir zeytin sektörünün inşası için atık azaltma ve kaynak kullanımı optimizasyonu gibi konularda önemli çalışmalar yürütülecek olan OASIS Projesi, gıda israfının da önlenmesine katkıda bulunacak.

Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenmeler (OASIS) Projesi: Detaylı İnceleme

Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenmeler (OASIS) Projesi, Avrupa Tarım-Gıda Sürdürülebilirlik Küme Ortaklıkları çağrısı kapsamında finanse edilen önemli bir girişimdir. Proje, zeytin ve zeytinyağı sektöründe sürdürülebilirlik ve yeniliği teşvik ederek, Avrupa'da daha rekabetçi bir tarım-gıda sektörü oluşturmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri:

Sürdürülebilirliği Artırmak: Proje, zeytin üretiminde sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederek, atık azaltma ve kaynak kullanımının optimizasyonuna odaklanacaktır. Bu sayede, hem çevresel etkiyi azaltmak hem de kaynakların daha verimli kullanımı sağlanacaktır.
Rekabeti Artırmak: Proje kapsamında, KOBİ'lere yönelik eğitimler ve iş birliği teşvikleri sunularak, zeytin ve zeytinyağı sektöründe rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. Yeni teknolojilerin kullanımı ve inovatif stratejilerin geliştirilmesi de bu amaca katkıda bulunacaktır.
Gıda İsrafını Azaltmak: Gıda israfının önlenmesi ve verimli kaynak kullanımı, projenin önemli bir odak noktasıdır. Bu amaçla, ilgili önlemler belirlenecek ve uygulamaya geçirilecektir.
Proje Kapsamındaki Faaliyetler:

İyi Uygulama Örnekleri: Daha önce başarıyla uygulanmış 10 iyi uygulama örneği araştırılarak, KOBİ'lere örnek teşkil edecek bir yol haritası sunulacaktır.
Eğitim Programları: 150 KOBİ'ye, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, gıda güvenliği ve pazarlama gibi çeşitli temalarda 15 farklı eğitim programı düzenlenecektir.
İş Birliği Platformları: KOBİ'lerin ağ kurmalarını ve iş birliği yapmalarını teşvik edecek platformlar oluşturulacaktır.
Yeni Teknolojilerin Kullanımı: Yeni teknolojilerin zeytin üretiminde kullanımı teşvik edilecek ve bu alanda yeni stratejiler geliştirilecektir.
Gıda İsrafı Önleme: Gıda israfını önlemek ve verimli kaynak kullanımı için önlemler belirlenecek ve uygulanacaktır.
Projenin Faydaları:

Sürdürülebilir bir zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişmesi
KOBİ'lerin kapasitelerinin artırılması
Uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi
Daha rekabetçi bir pazar ortamının yaratılması
Gıda israfının azaltılması
Tüketiciler için daha kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması
Sonuç:

OASIS Projesi, zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli bir değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Projenin başarılı olması halinde, sektörde daha sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi bir ortam oluşması beklenmektedir. Bu durum, hem KOBİ'ler hem de tüketiciler için önemli faydalar sağlayacaktır.

Ek Bilgiler:

Proje 16 Mayıs 2024 tarihinde başlamış olup, 36 ay sürecektir.
Projenin toplam bütçesi 997.764 avrodur ve %90 oranında hibe ile finanse edilmektedir.
Proje, İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde, Türkiye, İspanya ve İtalya'dan ortaklar tarafından yürütülmektedir.

Yorum Yaz