• Tüm Sayfalar

Erzurum Erzincan Bayburt Ekoturizm şartları değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 25.05.2021 tarihli ve 2021/08-22 sayılı kararı doğrultusunda 06.05.2022 onay tarihli Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile “8.4.4.5 Eko-Turizm Alanları” başlığı altında plan hükümleri düzenlenmiştir.

06.05.2022 onay tarihli Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri uyarınca sırası ile Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 17.05.2022-17.06.2022, Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 18.05.2022-20.06.2022, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 20.05.2022-20.06.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine askı süresince herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

Eko-turizm ilke kararlarında yer alan eko-turizm faaliyetinin yapılacağı taşınmazlara ilişkin yapılaşma koşullarının söz konusu faaliyete katkı sağlamak ve alan üzerinde gerçekleşecek eko-turizm faaliyetlerinin mekânsal birlikteliğinin sağlanması ihtiyacı ortaya çıktığından, eko/kırsal/agro turizm faaliyetleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunca alınan 05.09.2022 tarihli ve 2022/11-01 sayılı ilke kararı doğrultusunda ve ayrıca 06.05.2022 onay tarihli ÇDP Değişikliği öncesinde ilgili idaresine eko-turizm alanı amaçlı imar planı/imar planı değişikliği için başvuru yapılmış ancak henüz sonuçlanmamış başvurular ile eko-turizm amaçlı onaylı imar planlarında yapılacak değişiklik taleplerine yönelik hususlara açıklık getirilmesi amacıyla Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.4.4.5. Eko-Turizm Alanları başlığı altında yer alan plan hükümlerinin; “8.4.4.5.1 Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun, ekolojik yapı ile bütünleşik kırsal turizm tesisleri ile bunlara hizmet veren spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. Bu alanlarda yer alacak Konaklama Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca “kırsal turizm tesisleri” olarak belgelendirilecektir. 8.4.4.5.2 Eko-turizm alanları için öncelikle imar planını onaylamaya yetkili idareye başvurulur. Başvuruların değerlendirilebilmesi için yetkili idarece Bakanlık/Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü dahil ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması zorunludur. 8.4.4.5.3 Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır. 8.4.4.5.4. Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Bu alanlarda uygulamalar ada bazında yapılacak, alanın toplam yüzölçümünün en az %30’luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak planlanacaktır. Bu alanlarda min. İfraz şartı 10.000 m2 dir. 20.000 m2 üzerinde büyüklüğe sahip alanlar ise toplam inşaat alanı 2.000 m2 yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: emsal=0,10; yençok: 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz. Bodrum katta yalnızca bakım ve işletme ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler yer alabilir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir. 8.4.4.5.5. Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez. 8.4.4.5.6. Konaklama tesisi için yetkili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması sonrasında ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde kültür ve turizm bakanlığından alınacak turizm işletmesi belgesi ilgili idaresine ibraz edilecek ve bu plan hükmünün yetkili idare tarafından takibi ve denetimi yapılacaktır. 8.4.4.5.7. 06.05.2022 tarihinden önce, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alma süreci başlatılarak ilgili idaresine yapılan eko turizm amaçlı imar planı başvuruları, eko turizm amaçlı onaylı imar planlarında emsal ve yoğunluk artışı ve sınır değişikliğini içermeyen imar planı değişiklik başvurularına yönelik iş ve işlemler, 06.05.2022 onay tarihli eko turizm amaçlı çevre düzeni planı hükmü değişikliği öncesinde belirtilen koşullar doğrultusunda ilgili idaresince “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” kapsamında değerlendirilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiş ve 8.4.4.5 Eko-Turizm Alanları başlığı altındaki plan hükümlerini kapsayan Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

 ERZURUM 2025 TURİZM BAŞKENTİ SEÇİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un ‘2025 Yılı Turizm Başkenti’ seçildiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Sekmen, “Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'nda, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi’nin teklifiyle ilimiz ‘2025 Yılı Turizm Başkenti’ olarak seçildi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ileten Başkan Sekmen, şu kaydı düştü: “Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye Olimpiyat kentine verdiği destek ve katkılardan ötürü şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi Hükümetimizin 20 yıldır gerçekleştirdiği yatırımları ve özellikle de Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin destekleriyle kadim kentimiz bir Olimpiyat Şehri’ne dönüştü. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Her konuda olduğu gibi turizm alanında da bizlere her türlü desteği sunan ve bu teklifi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 4. Turizm Bakanları Toplantısı'na taşıyan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bey’e de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ‘Olimpiyat Kent Erzurum’ AK İktidarımızın yatırımlarıyla birlikte Dünya'nın en seçkin turizm şehirleri arasında yer alacak.”

 

  • 2 / 1

  • 2 / 2

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.
sağ blok