Eko Turizm, Kırsal Turizm için proje nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır.

Ekoturizm Projesi hazırlayabilmek için öncelikle ekoturizm imarı çıkarmanız gerekmektedir. Eko Turizm imarı Plansız alanlarda yapılmaktadır. Köy Yerleşik alan içinde veya imar sınırı içinde Ekoturizm , Kırsal Turizm Tesis alanı yapmanız mümkün olmayacaktır. Ekoturizm alanlarındaki yapılaşma Turizm Tesis alanı olacağı için yapılan her tür yapılar; Taş ev, Bungalov ev, Apart Villa, Sağlıklı Yaşam Köyleri, Ekolojik Köyler, Ekolojik evler daha doğrusu yöresel mimariye uygun , Ekoturizm adı altında yapılan tüm yapıları Turizm Tesis Alanı veya Turistik tesis gibi algılamamız gerekir. Ekoturizm alanlarında yapılan yapılarda, kat mülkiyeti , kat irtifakı kurulamaz, konut adı altında satılamaz eğer  birden fazla kişiye satış yapılacak ise , Ekoturizm Arsalarını Turizm işletme alanı gibi düşünmeniz gerekir, Ekoturizm tesislerinde yapıları Kooperatif üzerinden veya Turizm işletmesi üzerinden hisse satışı yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ekoturizm Kooperatifi kurmak isteyenler mutlaka kooperatifin amacında Turistik Tesis ibaresi yazmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde 30 a yakın kooperatif çeşidi bulunmaktadır. Biz bunlardan Ekoturizm ve ya Kırsal Turizme uygun olanlardan birtanesi seçip amacını anlatacağız;  Örneğin: Gayrimenkul İşletme Kooperatifi; Kooperatifin amacı; ortaklarının ekonomilerini  iyileştirmek üzere uygun gördüğü menkul ve gayrimenkulleri edinmek, bunları işletmek, gayrimenkule yönelik üretim faaliyetinde bulunmak ve amacına uygun bir şekilde değerlendirmektir. Bu amaçla Gayrimenkul işletme kooperatifi;  Amacına uygun gördüğü menkul ve gayrimenkulleri satın alır, kiralama ve benzeri yasal sözleşme yolları ile edinir, bunların değerlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak tasarrufundaki gayrimenkuller üzerinde, işyeri, konut, sanayi, turistik tesisler vb. yaptırır, gerekirse satar. ifadesi yer aldığı için, Ekoturizm ve Kırsal Turizm Tesis alanlarına kooperatif kurmak istiyorsanız Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Kurmanız gerekmektedir. 

Öncelikle Ekoturizm hakkında bilgi için beni arayabilirsiniz. Beytullah Yılmaz : 0 544 608 84 80 Ekoturizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda uygulama öncesi ham toplam alan büyüklüğü en az 15.000 m2 olacaktır. Yani Tek parça veya birden fazla bütünleşik  tarla vasıflı parseller, plansız alanlarda , ulaşım yoluna cephesi olmak şartı ile minimum büyüklüğü elde edeceksiniz demektir. Ekoturizm alanlarında  uygulamalar 20 bin m2 yi geçerse ada bazında yapılacak. Alanın toplam yüzölçümünün en az %30 luk bölümü, yapı yapılmayacak şekilde açık alan olarak bırakılacaktır. Açık alan olarak terk edilen alanlarda yapılaşma yasak olacak. sosyal donatılar, organik tarım alanları, park alan gibi sosyal donatılara yer verilmesi mecburidir  Ekoturizm alanlarında min. ifraz şartı 10.000 m2 olacaktır. Eğer ayrılan alanlar 20.000 m2 üzerinde olursa yine toplam inşaat alanı 2.000 m2 yi geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Yençok: 7,5m , Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak ilgili idare tarafından belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir.

Ekoturizm, Kırsal Turizm Tesis Alanları Projesine  IPARD III Nasıl Hibe alırım? 

Ekoturizm Projelerinize 500 bin euro'ya kadar hibe almaktayız. Aynı zamanda eko turizme uygun arazi çalışması yapmaktayız. Ekoturizm hibelerini IPARD III üzerinden uluslararası proje formatına uygun yapmaktayız. IPARD III Hibelerini her 10 bin m2 için 500 bin euro olarak çıkartmak tayız. örneğin. 30 bin m2 ekoturizm arsasına 1.5 milyon Euro hibe çıkmaktadır. Hibe alabilmek için öncelikle Ekoturizm Projesini hazırlamamız ve inşaat ruhsatını almamız gerekmektedir.  Ekoturizm hibeleri konusunda ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz. Ekoturizm üzerine % 100 garantili olarak hibe çalışması yaptığımız firmalarımız mevcuttur. 

Ekoturizm , Kırsal Turizm Tesis Alanlarına ilgi artıyor;

Covid-19 Pandemisi ile birlikte Sürdürülebilir İnovatif Turizm Faaliyetlerinin odak noktası Ekoturizm olmuştur. Covid-19 Pandemİsi Ekoturizm yatırımlarını artırdı. Küresel salgın Covid-19 pandemisinin uzun sürmesi, alternatif turizm faaliyetlerine olan ilgiyi artırdı. Ekoturizm arazileri ve yatırımları üzerine büyük talep olması Ekoturizm arazilerinin  artışını beraberinde getirdi. Türkiye'de yeniden tanımlanan alternatif turizm faaliyetleri ; Eko, Agro, Tarımsal Turizm, Gastronomi Turizmi, Yöresel Lezzet Durakları, Bungalov konaklama merkezi, butik oteller apart oteller vs gibi doğa ile içi içe olan yerler tercih sebebi oldu. 

Yukarıdaki Haritada İzmir ili Tire ilçesi Yenioba mahallesi'nde 1 Milyon 73 bin m2 alanda resmi süreci devam eden İdeal Cumhuriyet Köyü Projemizin konumu gösterilmiştir. İdeal Cumhuriyet Köyü Projemiz Türkiye'de en büyük ölçekli Ekoturizm projesi olacaktır. Projemiz Çevreye duyarlı, inovatif teknoloji ile geleneksel yapılaşma harmanlanmış, kendi kendini doyuran örnek köy olarak planlanmıştır. İdeal Cumhuriyet Köyü Hakkında Bilgi alamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Hakkında Bilgi

8.15 TURİZM ALANLARI 8.15.1 Turizm Tesis Alanları 8.15.1.1 Bu alanlarda yapılacak tesislerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Niteliklerine İlişkin Yönetmeliği”ne uygunluğu zorunludur. 8.15.1.2 Turizm tesis alanlarında 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları yapılmadan ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca ilgili idarece onanmadan inşaat uygulaması yapılamaz. 8.15.1.3 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ve tesislerin mimari projelerinde topografya ve doğal bitki örtüsüne uygun çözümler getirilecektir. 8.15.1.4 Turizm tesis alanları olarak planlanmış ve ilgili idarece imar planları onanmış alanlarda yapılan turizm tesis ve yapıları sonradan hiçbir biçimde başka amaç için kullanılamazlar. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinin toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisi olduğu yazılacak ayrıca tescil işlemi yapılmadan inşaat ruhsatı verilmeyecektir.

8.15.2 Kamping Alanları 8.15.2.1 Planlama alnında kamping alanları görüldüğü takdirde konaklamanın gereksinmesini sağlayan taşınabilir yapılarla oluşturulan tesisler yer alabilir. Bu alanlar için geçerli olacak yoğunluk birimi çadır/hektar olarak belirlenmiştir. 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ile “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Yönetmeliği”nde tanımlanan ortak kullanıma dönük sabit tesisler için, Emsal(E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50m., 1 kattır. 8.15.3 Günübirlik Kullanım Alanları 8.15.3.1 Bu alanlarda konaklama tesisleri yapılamaz. Yalnız günübirlik kullanıma dönük lokanta, gazino, çay bahçesi, bar-kafe vb. gibi tesisler yapılabilir. Emsal (E): 0.05 Yükseklik(h) en fazla: 4.50 m., 1 kat olacaktır. 8.15.4 Termal Turizm Tesisleri Termal turizm tesis alanlarında 8.15.1 Turizm Alanları maddesi geçerlidir ve termal kaynakların korunması esastır.

 

8.15.5 Eko-Turizm  , Kırsal Turizm Tesis Alanı 8.15.5.1 Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir. 8.15.5.2 Eko-turizm alanları için öncelikle yetkili idareye başvurulur. Yetkili idarenin uygun görüşü doğrultusunda Bakanlığa başvuru öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınması zorunludur. 8.15.5.3Yapılacak yapılarda doğal yapı ve geleneksel mimari dokunun korunması sağlanacaktır. 8.15.5.4 Eko-turizm alanı olarak belirlenebilecek alanlarda Min. Parsel büyüklüğü=15.000 m2 ’dir. Bu alanların % 30’lik kısmının Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca umumi ve kamu hizmet alanlarına ayrılması zorunludur. Bu alanlarda yapılaşma koşulları: Maks. Emsal=0,10; Maks. Bina yüksekliği 2 kattır. Kat yükseklikleri yöresel, coğrafi koşullar ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenir. Bu tesislerde en fazla bir bodrum katı yapılabilir. Bodrum katlarda konaklama üniteleri yer alamaz, yalnızca servis alanı olarak kullanılabilen bu alanlar, emsale dahil değildir. Ayrı yapılar olarak düzenlenen konaklama birimlerinde bodrum kat sadece ana yapıda yer alabilir. 8.15.5.5 Bu alanlarda yer alacak turizm belgeli konaklama tesisi tek bir bağımsız bölüm olacaktır. Bu alanlardaki konaklama birimleri üzerinde devremülk, kat irtifakı ve kat mülkiyeti gibi şerhe konu haklar tesis edilemez.

EKOTURİZM KIRSAL TURİZM  PROJESİ NASIL HAZIRLANIR? NEREDEN BAŞLAMALIYIM?

Öncelikle Ekoturizm imarı ile ilgili tüm sorularınız ve proje çalışmalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80  nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Türkiye genelinde Ekoturizm arazileri satın alma da, yatırımcı işadamlarına danışmanlık desteği veriyoruz. İmar planları yönetmeliği ve eko turizm yatırımına uygun arazi modellerini birlikte çalışıyoruz. Profesyonel Kadromuz ile ; Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Muğla, Antalya, Manisa, Edirne, Kırklareli, Denizli, Aydın, Yalova, Sakarya  illerinde planlama üzerine hizmet vermekteyiz.

Hangi ölçekte olursa olsun imar planlarında turizm kullanımına ayrılmamış olan alanlarda ( Bungalov evler, Taş evler, Butik Otel, Apart Otel, Sağlıklı yaşam merkezi, Termal Oteller, Konaklama Merkezleri ) turizm tesisi yapılamaz. Eğer araziniz, hiç bir plan sınırına girmiyor ise, öncelikle, turizm yatırımının gerçekleştirilmesini sağlayacak imar planının yapılması şarttır.

Eko Turizm Kırsal Turizm Tesis Alanı İmara Esas Jeoteknik Etüd Çalışmalarımız.

EKO - AGRO , TERMAL TURİZM PLANLAMA NASIL YAPILIR?

Ekoturizm; Ekoturizm ülkemizde yatırımcıların kanunların gereklerini yerine getirerek, doğal yaşam alanlarında, yöresel mimariye uygun, ekolojik tesisler yaparak bunu kazanca dönüştüren avantajlar topluluğu diyebiliriz. Ekoturizm proje alanlarına ; Pansiyon, butik otel, Apart Otel, Yöresel ürünlerin tanıtımı Lezzet Durakları, Bungalov evler, Taş evler vs. gibi tesislerin yapılması için imar planlarını hazırlıyoruz. Özel Girişimci iseniz ve Ekoturizm projelerine yatırım yapıp para kazanmak istiyorsanız. nereden başlamanız gerektiği konusunda sizlere tüm aşamaları anlatacağım. yazmış olduğum aşamaları tek tek okuyarak, satın alacağınız Ekoturizm Parselinin projeye uygunluğu hakkında sağlam bilgiye sahip olacaksınız. Gerçekten böyle bir yatırım girişiminde bulunmak istiyorsanız bizden teknik olarak destek alabilirsiniz.  Ekoturizm amaçlı uygulamalı imar planı aşamasına kadar tüm projelerini zamanında teslim ediyoruz.

Eğer Ekoturizm üzerine girişimci iseniz mutlaka bu aşamaları okuduktan sonra projeye başlangıç yapmanızda fayda görmekteyim.

Öncelikle Ülkemizde her araziye ekoturizm yapabilirim mantığı çok hatalı olur. Ekoturizm yapabilmeniz için her yerde ulaşabileceğiniz temel bilgiler örneğin; parsel büyüklüğü, cinsi, yola cephesi vs. gibi özelliklerin yanında bir çok bilgiye sahip olmanız gerekmektedir. Ekoturizmin temel felsefesini bilirseniz nerelere ekoturizm projesi yapabileceğiniz otomatik olarak anlamış olacaksınız. Ekoturizm temeli turizm sezonunu 12 aya yaymak  ve aynı zamanda kırsal kesimin turizm pastasından pay almasını sağlamaktır. Bunun için genel kaide olarak ekoturizm arazileri kırsal kesimlerde olmaktadır. Ekoturizm Parsel Alanın ifraz edilmek istenmesi halinde minimum ifraz koşulu 10000 m2 , minimum parsel cephe şartı 20 metre olacaktır. İfraz sonucu oluşacak parseller taşıt yolundan cephe alacaktır.  Bir parselde birden fazla yapı yapılması durumunda iki yapı arasında minimum 10 metre mesafe bırakılacaktır. Ekoturizm amaçlı Planlamada Yapılaşma Koşulları; ayrık nizam, Emsal=0.10 Yençok=7.50 Metre (2 Kat) olacaktır. Kat yükseklikleri yöresel mimariye göre ilgili idare tarafından belirlenir.  Yapı yaklaşma mesafeleri köy - mahalle yolundan 25 metre, kadastral yollarından 10 metre, komşu parsellerden 5 metre uygulanacaktır

Ekoturizm Kırsal Turizm Tesis Alanı Halihazır Harita YKN noktalarının arazide uygulanması

Ekoturizm, Kırsal Turizm,  Projesi Nasıl Hazırlanır? 1. Planlama alanının coğrafi konumu ve bölgenin temel özellikleri; Ülke ve Bölge konumundaki yeri, ve bölgenin ulaşım bağlantıları belirtilmelidir. 2. Eko Turizme konu olan parselin durumu; Ekoturizm planlamaya girecek parsel ve parsellerin mülkiyet durumları, tapu kaydı, Lihkap alınacak kadastral durumu,  mutlaka belirtilmelidir. 3. 1/5000'lik Nazım İmar Planına konu olan arazinin mevcut durum tespiti yapılmalıdır. Bunu uydu Fotoğrafları veya İnsansız hava araçlarından çekilecek fotoğraflarla arazinin sınırları fotoğraf üzerinde mutlaka belirtilmelidir. 4. Planmaya konu olan taşınmazın Halihazır Durumu; Ekoturizm planlama yapılacak parsel veya parsellerin onaylı 1/5000 ölçekli halihazır haritası, 1/1000 ölçekli halihazır onaylı halihazır haritası yapılmalıdır. halihazırların mutlaka onay tarihleri belirtilmelidir. Günümüz teknolojisinde halihazır haritalar insansız hava araçları ile hızlı bir şekilde yapmaktayız.

İmara Esas Fotogrametrik Halihazır Harita Çalışmalarımızdan Kesit

5. Eko Turizm imar izni alınacak parsel veya parsellerin Jeolojik durum değerlendirilmesi yapılmalıdır. yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, Fay Hattı incelemesi, proje kriterlerine mutlaka uymalıdır. Bölgenin sismik çalışma resmi verileri anlaşılır bir biçimde projeye mutlaka işlenmelidir. Yeraltı su kaynakları, sıvılaşma analizi yerel zeminin hangi jeolojik sınıfa girdiği belirtilmeli , Eko Turizm yapısal çalışmalar başlamadan önce mutlaka jeoteknik etüdü mutlaka yapılmalıdır. söz konusu parsel Türkiye deprem haritasına göre zemin etüt çalışmaları kriterleri araştırılarak irdelenmelidir. Ekoturizm arazilerinin içinden diri fay hattı geçip geçmediği mutlaka kontrol edilmelidir.  

6. Üst ölçek plan durumunun belirtilmesi; Bu bölümde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı söz konusu parselin hangi lejantta bulunduğunu mutlaka belirtmelisiniz.örneğin; söz konusu parsel, Balıkesir-Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planının I19 Paftasında yer almaktadır. Ancak kuru ve marjinal tarım arazisi olan parselde Tarım dışı izni alınmıştır , toprak koruma projesi yapılmıştır diye yazılması gerekmektedir. İl Tarım Müdürlüğü tarım dışı kullanım izni verebilmesi için kendi kurum içi yazışmalarını yapmaktadır. Eğer Eko Turizm Tesis Alanı Belediye Mücavir Sınırları içinde ise mutlaka Alternatif alan olup olmadığını ilgili belediyeye sormaktadır. 

7. Kurum Görüşleri; Eko Turizme konu olan parsel Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu müdürlüğünün yapmış olduğu arkeolojik araştırmaların sonucu mutlaka belgeli olarak belirtilmelidir. Tarihi sit ve arkeolojik sit, doğal sit olmadığını belirtir araştırma raporu olmalıdır. yine Tarım ve Orman Bakanlığından , Valilik çevre ve şehircilik il müdürlüğünden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden doğal sit alanı olmadığına dair rapor alınmalıdır. Söz konusu planlama bölgesi cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesinde tanımlanan yetkiler bakımından sakınca bulunmaması gerekmektedir. Yine Turizm Bakanlığının söz konusu eko turizm, Kırsal Turizm parselinin Turizm Lejantı sınırları içerisinde bulunmadığını belirtir yazısı olması gerekmektedir. 8. Eko Turizme söz konusu taşınmazın Türk Telekomünikasyon tesisi olup olmadığına dair kurum görüşü alınması gerekmektedir.

9. Enerji piyasası düzenleme kurulu nun kurum görüşleri alınması gerekmektedir. örneğin, elektrik enerjisi üretimleri başta olmak üzere, akaryakıt, lpg, doğalgaz gibi enerji nakil hatları ve üretim tesisleri ile çakışma, kesişme durumunu bildirir uygun kurum görüşü  raporu hazırlanmalıdır.

10. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Eko Turizm Planına konu olan taşınmazın karayolları açısından görüş ve onayı belirten yazılı uygun kurum görüşü  alınması gerekmektedir. 11. Ulaşım ve Raylı sistemler dairesi başkanlığınca söz konusu taşınmazın karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler yönetmeliğine olduğunu belirtir uygun kurum görüşü yazısı olmalıdır. 12. Bağlı olduğunuz ilin Kırsal Hizmetler Dairesi başkanlığınca eko turizm alanın sakınca olup olmayacağını belirtir uygun kurum yazısı olmalıdır.

13. Maden Petrol işleri genel müdürlüğünden söz konusu parsellerin Res, Ges, maden ruhsat alanı ve diğer yeraltı kaynakları ile çakışıp çakışmadığı raporu ve sakınca olup olmadığı mutlaka belirtilmelidir. 14. Bağlı olduğunuz ilin kadastro müdürlüğünün söz konusu taşınmazla ilgili bölgenin iş akış listesinde olup olmadığı yazısı mutlaka alınmalıdır. 15. Elektrik Üretim A.Ş nin , inşaat ve kamulaştırma dairesi başkanlığı, Emlak ve Kamulaştırma Müdürlüğünün ekoturizm planlama bölgesinde plan ya da proje yapıp yapmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır. 16. Tarım ve orman müdürlüğü; il toprak koruma kurulunun uygunluk yazısı alınmalıdır; otel, kamping, günübirlik tesis, açık yeşil alanlar gibi tesislerin tarım dışı kullanım olur yazısı olmalıdır. yönetmelik gereği arazi kullanımına verilen izinlerin 2 yıl içerisinde tarım dışı amaçlı kullanımlarda planların onaylanması , tarımsal amaçlı yapılarda ise ruhsata bağlanması durumunda geçersiz kabul edilir. verilen izinler amacı dışında kullanılamaz, tespit halinde ise kanunun 20 ve 21. maddesine göre işlem yapılır , izin verilen parselde ifraz işlemi gerekmesi durumunda ise plan onaylanmasını takiben yapılacağı belirtilmesi gerekir.

17. Devlet su işleri genel müdürlüğü'nün söz konusu eko turizm, kırsal turizm projesi alanı içinden, dere yatakları, sel su baskını, derelerin şev üstü kotundan en az 6 ,8 veya 13 metre genişliğinde devamlılığı olan işletme bakım yolu, pasif yeşil alan  ayrılarak bu alana kesinlikle yapı yapılmaması, bu yolların genel trafiğe ve kullanıma açılmaması, dere yataklarının planlama dışında tutulması, dere yataklarını daraltan istinat duvarlarından kaçınılması, derelerin üzeri kesinlikle kapatılmaması, derelere köprü ve geçiş hakkı kullanılacaksa kesinlikle kurumdan izin alınması, dere yatakları ve yeraltı suyunu kirleten faaliyetlerde bulunulması, çeşme, kaynak, pınar, su kuyularının korunması ve gerekliliği gibi şartlar uygulanmaktadır. 18.Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşü alınmalıdır: Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak Bölge başkanlığınca söz konusu parsel Nato akaryakıt boru hattı olmadığını belirten resmi yazı alınmalıdır. 19. Valilik afet ve acil durum müdürlüğünün afete maruz bölge değildir yazısını almanız gerekmektedir. 20. BOTAŞ etüt ve proje daire başkanlığınca planlama bölgesinde boru hattı olmadığına dair resmi yazı alınmalıdır.

21. Söz konusu ekoturizm, kırsal turizm tesis alanı  planlama bölgesinin Elektrik Dağıtım A.Ş den alınacak yazı ile şirkete ait alt ve üst yapı olup olmadığına dair yazı mutlaka alınmalıdır. 22. Valilik il sağlık müdürlüğünün planlama alanları içerisinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak suyun, insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki yönetmeliğe uygun olup olmadığını belirtir resmi yazı mutlaka alınmalıdır. 23. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü , jeoloji Etütleri Dairesi Başlığının Eko Turizm Kırsal Turizm Tesis Alanı  bölgesi için bir sakınca olup olmadığını belirtir yazı olması gerekmektedir. 24. Su arıtma Tesisleri açısından uygunluk yazısı bağlı olduğunuz ilin ilgili bölümünden alınır. 25. Valilik il sanayi ve teknoloji müdürlüğünün OSB ve KSS yatırım olup olmadığını belirtir resmi yazıyı almanız gerekmektedir. 26. Doğal gaz işletmelerinden söz konusu parselin bulunduğu bölgede Ekoturizm Kırsal Turizm Tesis Alanı  açısından sakınca olup olmadığı yazısı alınması gerekmektedir. 27. Devlet Hava Meydanları işletmesi genel müdürlüğünden, eko turizm Kırsal Turizm  parselinin hava seyrüsefer usulleri açısından uygunluğu yazısı alınmalıdır. Devlet Hava Meydanları Taslak Ekoturizm Tesis Alanı haritasında deniz seviyesinden yükseklik kotlarını isteyebilir.

28. Devlet Demiryolları işletmesi genel müdürlüğünden söz konusu ekoturizm planlama parsellerinin herhangi bir projesi olup olmadığı görüş yazısı mutlaka alınmalıdır. 29. TEİAŞ genel müdürlüğünce söz konusu parselde enerji nakil hattı olup olmadığını ve sakınca durumunu belirtir resmi yazı mutlaka olmalıdır. Enerji Nakil Hatları salınım hesapları mutlaka yapılmalı, Elektrik direk arası uzaklık ile elektirik telinin salınım hesabı yapılarak çekme mesafeleri mutlaka belirtilmelidir. 30 Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı  planlamanın amacı ve gerekçesi planları gerekçesinin anlatılması; Ekoturizm planlama parsellerinin hangi amaçla; Otel, Kamping, Günübirlik Tesis ALanı, açık yeşil alanlar gibi talep bilgisi belirtilmelidir. Plan hükümleri mutlaka belirtilmelidir. Eko Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisiklet etkinliği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking, mağaracılık, kayak, kamp vs gibi etkinlikler çevreye olumsuz etki yapamayacak şekilde nasıl gerekli çalışmalar yapılacak anlatılmalıdır.

31. Geleneksel mimarının korunması, doğal yapı yapılmalı, yapı koşulları, maks emsal, bina yüksekliği, turizm tesislerine uygunluğu belirtilmelidir. Ekoturizm , Kırsal Turizm Tesis Alanlarında nasıl yapı yapılacağına ilgili idare karak vermektedir.

32. Yapılaşmada jeolojik etüt raporu, zemin etüdü yapılmalı, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar yönetmeliğine uyulmalıdır. Ekoturizm arsasından diri fay ve holosen fay hattı geçmemesi gerekmektedir.  Eğer araziden diri fay ve holosen fay hattı geçiyorsa proje rushat işlemlerindeki maliyet artmaktadır. 33. 1/5000 ölçekli öneri nazım imar planı çizimi rapor dosyasında belirtilmelidir. 34. 1/1000 ölçekli öneri uygulama imar planı taslağı raporda çizim halinde belirtilmelidir.

Ekoturizm bölgelerine yatırım yapacaksanız bu makalemizi dikkatli okumalasınız. Destek almak için bizimle iletişime geçip, zaman kaybetmeden işe nasıl başlamanız gerektiği konusunda hızlı adım atarak direkt hedef ulaşacağınızı belirtiriz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi ; Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Günübirlik Tesis Turizmi, Kırsal Turizm ile kırsal kalkınmayı destekleme tesisleri yapılabilirliği ile yatırımlar açısından en güzel yerlerdir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-16 Paftası en son halidir. Son değişiklikle Ezine Gıda OSB eklenmiştir. Ayvacık ve Edremit Körfezine doğru Ekoturizm alanında yatırımlar yapılabilir. Ayrıca bu bölgede Eko Turizmin yanında, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisiklet etkinliği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-17 Paftası en son halidir. Son değişiklik Tarıma Dayalı İhtisas ( SERA ) Organize sanayi bölgesi eklenmiştir. Ayrıca bu bölgede Ekoturizmin yanında,Günübirlik Turizm, Kırsal Turizm Tesis Alanı, Agro çiftlik turizmi, klimatizm etkinliği, at ile gezinti etkinliği, dağ bisiklet etkinliği, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, trekking etkinlikleri yapılabilir. Gelişim bölgeleri ve proje aşamaları hakkında Eko Turizm Bölge direktörümüzden bilgi alabilirsiniz.

Çanakkale ili Yenice İlçesi Kalkım Beldesi Sağlık Odakli Tatil Köyü Projemiz devam etmektedir. Kurum görüşleri olumlu gelmiştir. İmara Esas Jeoteknik Edüt çalışmamış bitmiş, halihazır haritaları onaylanmış , projemiz askı sürecine girmiştir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, I-18 Paftası en son halidir. Son değişiklik Kalkım bölgesi sağlık turizm lejantı eklenmiş, Havran bölgesi Eko Turizm alanı genişletilmiş, Kırsal Turizm alanları da eklenmiştir. Yatırımlar açısından geleceği en parlak bölgelerden biridir. Eko Turizm ve sağlık turizmi bu bölge için önemini her geçen gün artırmaktadır. Çanakkale iline bağlı Kalkım, Akçakoyun, Yenice Hıdırlar, Aşağıçavuş, Üçkabaağaç, Akköy bölgeleri jeotermal ve sağlık turizmi yatırımları için önemlidir. Çanakkale sınırlarında; Kovancı, Canbaz, Öğmen, Yarış, Çiftlik, Kıraçoba, Kırıklar, Bayatlar, Kayatepe, Kargacı, Hamdibey, pazarköy, umurlar, sameteli bu bölgeler Eko Turizm yatırımları için birebirdir. 

Havran Eko Turizm Bölgeleri; Eko Turizmi Havran ilçemize kazandıran İstanbullu iş adamlarıdır. Bölgenin turizm yatırımları açısından yön vererek kalkınmasına ivme kazandırmışlardır. Havran ekoturizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından en önemli bölgedir. Havran ilçesine bağlı; Kocadağ, Küçükdere, Büyükdere, Köylüce, Karaoğlanlar, İnönü, Dereören, Sarnıç, Kocaseyit, Fazlıca, Tarlabaşı, Halilar, Kalabak, Tepeoba, Hanlar Bölgesi Eko Turizm ve Kırsal Turizm yatırımları açısından oldukça önemli bir bölgedir.

İvrindi OSB ve Eko Turizm çalışmaları devam etmektedir. İvrindi ilçesi de sağlık, eko turizm, kırsal turizm ve günübirlik turizm faaliyetleri açısından büyük atak yapması beklenmektedir.

Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinden Turizm atağı; Sındırgı Termal Sıcak Su kaynakları ile biliniyor. Son günlerde iyi tanıtımının yapılması ile Türkiye gündeminde sağlık turizmi açısından en çok konuşulan bölgelerden biri olmaya başlamıştır. Sındırgı ve Bigadiç sağlık ve eko turizm yatırımları açısından en önemli bölgelerden biri olarak bilinmektedir. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J17 Paftasıdır. Ayvalık Turizim yatırımları açısından Balıkesir ilinin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Pelitköy, Karaağaç sağlık turizmi, diğer bölgelerde günübirlik turizm tesis alanları olmakla birlikte; dağlık bölgelerde yer alan Üçkabaağaç, Kırcalar, Akçapınar, Yeniköy, Tıfıllar, Kobaşlar, Hacıveliler, damlalı, Kumgedik bölgelerinde Ekoturizm ve Kırsal Turizm tesisleri yapılabilir.

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, J18 Paftası Dır. İvrindi, Burhaniye, Havran sınırlarından oluşmaktadır. Bu paftada yer alan bölgeler Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Kırsal Turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Burhaniye'de Kırtık, Sübeylidere, Kurucaoluk, Karadere, Çamtepe, Kuyucak, Çallı yer almaktadır. Havran ilçesi için Ekoturizm ve Kırsal Turizm alanlarına ise Çakırdere ve Çakmak girmektedir. İvrindi bölgesi en önemli bölgelerden biridir. Değirmenbaşı, Demirciler, Kıpıklar, Hacıahmetler, Kına, Çobanlar, Çelimlerler, Kışladere, Kuşdere, Gebeçınar, Küçükılıca, Büyükılıca, Kılcılar, Haydar, İkizce bu bölge zengin pınarlarla beslenen yeşil vadiyi andıran bölgedir. Sıcak Su kaynaklarının da olması bölgeyi hem Sağlık Turizmi hem de Eko Turizm bölgesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balıkesir - Çanakkale planlama bölgesi 1/100.000 çevre düzeni planı, H19 Paftası Dır. Plan değişikliği yapılarak Organize Tarım ve Hayvancılık alanı eklenmiştir. Bölge Eko Turizm, Sağlık Turizmi, Tarım ve Hayvancılık Bölgesi işaretli yerlerde yatırımlar ve projeler düşünülebilir. Gönen Korudeğirmen ve Gündoğan bölgelerinden Eko Turizm, Gönen Ekşidere, Kumköy, Balcı, Balcıdede, Güneşli, Muratlar, Ilıcaoba mevkileri sağlık turizm alanı, Manyas Dereköy, Çavuşköy, Kızık bölgesinde Sağlık Turizm alanı, Kıyı günübirlik turizm, sağlık turizmi ve ekoturizm lejantı işaretlidir. Bölge Turizm yatırımları açısından büyük önem arz etmektedir.

Alt ölçek planların yapılması şartı ile; Ekoturizm niteliğinde kullanımlar; Kırsal Turizm Tesisleri, Butik Oteller Sağlıklı yaşam tesisleri, golf tesisleri, spor tesisleri, günübirlik tesisler, doğal ürünlere yönelik atölyeler, kamping, trekking, doğa yürüyüşü vb. turizme yönelik kullanımlar ile sosyal ve teknik altyapı kullanımları yer alabilmektedir.

Ekoturizmin temel amaçlarından biri de; Turizm sezonun 12 aya yayılması ve turizm çeşitliliği sağlamaktadır. Aynı zamanda alternatif turizm olarak ülkemizde yapılmaktadır. Ekoturizm ile bölge 12 ay turist çekme şansına sahip olacaktır. 

EKOTURİZM, AGROTURİZM, TURİZM AMAÇLI PLANLAMA İÇİN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇDP PLANI ÖRNEĞİ (6 DERECE ED50 DOM27) 2.    1/25.000 ÖLÇEKLİ HARİTA (6 DERECE ED50 DOM27) 3.    1/5000 ÖLÇEKLİ KADASTRO DURUMU (3 DERECE ED50 DOM 27) 4.    TAPU ÖRNEĞİ 5.    SÖZLEŞME ÖRNEĞİ VE/VEYA VEKÂLETNAME (KİRA VB. HALLERDE) 6.    TAPU KAYIT SURETİ (TAKYİDAT BELGESİ) 7.    APLİKASYON KROKİSİ 8.    MEVCUT/TEKLİF KAPASİTE BİLGİSİ

9.    MEVCUT GSM RUHSATLARI VB EVRAKLAR (VARSA) 10.    1/5000 NAZIM İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA) 11.    1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ÖRNEĞİ (VARSA)

ALINACAK KURUM GÖRÜŞLERİ;

1.    GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2.    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3.    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 4.    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 5.    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 6.    BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 7.    TEİAŞ 8.    UEDAŞ 9.    KARAYOLLARI  BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10.    ......................BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI 11.    ...................... BELEDİYESİ BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.    TCDD BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 13.    BOTAŞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 14.    KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU 15.    SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 16.    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BALIKESİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI 17.   ................ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA BÖLGE KURULU

Not: İllere  göre kurum görüşleri azalma veya fazlalık göstermektedir.

EKOTURİZM PROJELERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİP BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

EKOTURİZM DESTEK İÇİN; Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80

 

HANGİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ.

1. İnsanlı ve İnsansız Hava araçları ile her ölçekte halihazır harita yapımı

2. Meşcere Haritaları Yapımı

3. True Ortofoto Harita Yapımı

4. Ekoturizm İmar Planları Hazırlama

5. Üst Ölçek Plan Değişikliklerinin Yapılması

6. Tarım Arazileri Amaç Dışı Kullanım Onaylarının Alınması

7. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanması

8. Arsa Karşılığı Arazileri İmara Açma

İZMİR TİRE İDEAL CUMHURİYET KÖYÜ PROJEMİZ HAKKINDA BİLGİ

İdeal Cumhuriyet Köyü projesi sürdürülebilir inovatif bilgi ve becerileri kullanarak, çevreye duyarlı ,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesinden esinlenerek  hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Projemizin temel felsefesi; Sürdürülebilirlik, Ekolojik Çevreye Duyarlı, İnovatif Bilgi ve Beceriler kullanılarak, Geleneksel yapı ile harmanlanarak İnovatif Ekolojik Köy Projesi kurmayı hedefliyoruz.

Projemiz hayata geçirilirken Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı imar yönetmeliğinden gidilmektedir. Projemizin ilk resmi aşaması olan 24 resmi kurum/kuruluş uygun görüşü yazıları yazılmış, 10 resmi kurumdan uygundur yazısı gelmiştir. 14 resmi kurum ve kuruluşlardan uygundur yazısı beklemekteyiz. Proje sürecimizin resmi herhangi bir engeli bulunmamaktadır.  Tüm resmi süreçlerimiz hızlı bir şekilde gitmektedir. Projemizin faaliyete geçmesi için öngörülen süre 12 aydır. 3 ay sonra imara esas jeoteknik sondaj çalışmaları ve 1/1000 ölçekli Fotogrametrik Halihazır Harita çalışmalarımız başlayacaktır. İdeal Cumhuriyet Köyü Projemizi 1 milyon 73 bin m2 alanda yapıyoruz; Projemizin resmi uygunluk sürecini Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis Alanı yönetmeliğinden gidiyoruz. Projemizin 1/5000 ölçekli Turizm Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1/1000 ölçekli Ekoturizm / Kırsal Turizm Tesis alanı amaçlı uygulama imar planını Tire Belediyesi tarafından askıya çıkarılacaktır.

Projemizde Ekolojik Köy Evleri, organik tarım alanları, Taş Baskı Zeytinyağı Fabrikası, Mandıra, Yöresel Satış Üniteleri Köylü Pazarı,  Yöresel Lezzet Durakları Gastronomi Lokantası, Agro Turizm Etkinlikleri, At Çiftliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Organik Seralar, Amfi Tiyatro, Rekreasyon alanları, Helikopter pisti, Cami,Cemevi,Araç Şarj istasyonları, Büyük ve Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Hayvanat Bahçesi, Eğitim Kültür Tesis Alanları, Tıbbi Aramotik Bitki Yetiştiriciliği, Api Terapi ve Aroma Terapi Merkezleri, Yöresel Arıcılık, Yöresel Ürün satış Dükkanları, Bungalow Apart Oteller, Yaşlı Bakım evi rehabilitasyon merkezi, Kütüphane, Sağlık Ocağı, Jandarma Binası, Okul, spor tesisleri, trekking ve yürüyüş yolları, geri dönüşüm tesisleri vb gibi birçok sosyal yaşam üniteleri yer alacaktır. Kendi kendini doyuran dışa bağımlı olmadan yaşayan örnek bir Ekolojik köy olarak projemizi inşaa etmeyi planlıyoruz, Sağlık Turizm Odaklı Köy olan Projemiz Kırsal Kalkınma da büyük hamle yaparak, bölgedeki yöresel halk ile harmanlama yaşanarak çevre köylere de ekonomik katkı sağlayacaktır,  İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi hakkında geniş bilgi almak için Beytullah Yılmaz 0 544 608 84 80 nolu telefonu arayabilirsiniz. ifadelerini kullandı.  

Yorum Yaz