Dağahmetçe Ekoturizm Projesine Yeşil Işık: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onaylandı

Dağahmetçe Ekoturizm Projesine Yeşil Işık: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onaylandı
Rapor, projenin jeolojik açıdan uygun olduğunu ve bazı alanlarda mühendislik önlemleri alınması gerektiğini gösteriyor.Rapor, projenin bölgeye kalkınma ve yeni iş imkanları getireceğini de vurguluyor.
Dağahmetçe Ekoturizm Projesine Yeşil Işık: Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Onaylandı

Dağahmetçe Ekolojik Köy Projesi: Sürdürülebilir Kırsal Turizmin Öncüsü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Dağahmetçe köyü, ekolojik turizm projesi için önemli bir adım atarak jeolojik ve jeoteknik etüt raporunu onayladı. Bu gelişme, projenin planlanması ve hayata geçirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Ekoturizm Proje Koordinatörü Beytullah Yılmaz'ın da belirttiği gibi, Dağahmetçe Ekolojik Köy projesi, Türkiye'de sürdürülebilir kırsal turizmin en önemli örneklerinden biri olma potansiyeline sahiptir.

haber arası detay

Projenin Önemi

Dağahmetçe Ekolojik Köy projesi, sadece bölgeye turizm ve ekonomik kalkınma getirmekle kalmayacak, aynı zamanda doğayla uyumlu bir yaşam tarzını da teşvik edecektir. Bu proje, geleneksel köy yaşamının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkıda bulunacaktır.

Projenin Detayları

Proje kapsamında, köyde ekolojik konaklama tesisleri, organik tarım alanları, yerel el sanatları atölyeleri ve doğa yürüyüşü ve bisiklet turları gibi çeşitli açık hava aktiviteleri sunulacaktır. Projenin tasarımı ve uygulaması sırasında yerel halkla yakın iş birliği yapılacaktır.

Sürdürülebilir Turizm

Dağahmetçe Ekolojik Köy projesi, sürdürülebilir turizm ilkelerine göre tasarlanmıştır. Bu ilkeler arasında yerel kaynakların kullanımı, atık yönetimi ve enerji tasarrufu gibi unsurlar yer almaktadır. Proje, bölgedeki doğal kaynakları korumaya ve bölgenin doğal güzelliğini gelecek nesiller için korumaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Ekonomik Kalkınma

Projenin hayata geçirilmesi, bölgede yeni iş imkanları yaratacak ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır. Proje, bölgenin tarım ve el sanatları gibi geleneksel sektörlerini de canlandıracaktır.

Çevreye Duyarlılık

Projenin tasarımı ve uygulamasında çevreye duyarlılık ön planda tutulacaktır. Proje kapsamında, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca, atık su arıtma ve geri dönüşüm gibi çevre dostu çözümler de uygulanacaktır.

Eğitim ve Farkındalık

Proje kapsamında, bölgedeki öğrencilere ve halka yönelik eğitim ve farkındalık programları da düzenlenecektir. Bu programlar aracılığıyla, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Sonuç

Dağahmetçe Ekolojik Köy projesi, Türkiye'de sürdürülebilir kırsal turizmin öncü modellerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Proje, bölgeye turizm ve ekonomik kalkınma getirmenin yanı sıra, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını da teşvik edecek ve bölgenin doğal güzelliğini gelecek nesiller için korumaya katkıda bulunacaktır.

Çanakkale Dağahmetçe Ekoturizm Projesi Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Detaylandırması
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Dağahmetçe köyü, ekolojik turizm projesi kapsamında jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onayını almıştır. Bu rapor, projenin planlanması ve hayata geçirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Raporun analizlerini ve bulgularını detaylı bir şekilde inceleyelim.

Jeolojik Oluşum

İnceleme alanı, Bayramiç Formasyonu'na ait düşük plastisiteli kil, killi kum ve siltli iyi derecelenmiş çakıl birimlerini barındırmaktadır. Bu birimler, jeolojik geçmişte farklı tortullaşma ortamlarında oluşmuştur.

Afete Maruz Bölge Durumu

İnceleme alanı, Çanakkale İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından afete maruz bölge olarak sınıflandırılmamıştır. Bu durum, projenin hayata geçirilmesi açısından önemli bir avantajdır.

Topoğrafik Özellikler

İnceleme alanındaki topoğrafik eğim %0-30 arasında değişmektedir. Bu eğim çeşitliliği, projenin farklı bölümlerinde farklı altyapı çözümleri gerektirmesi anlamına gelmektedir.

Zemin Özellikleri

Sondaj çalışmaları, zemin birimlerinin orta dayanımlı, katı kıvamlı ve orta derece şişme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Bu bulgular, temel ve altyapı tasarımında dikkate alınmalıdır.

Yeraltı Suyu Durumu

Sondaj çalışmaları sırasında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Bu durum, projenin su kaynakları açısından herhangi bir risk oluşturmadığını göstermektedir.

Dinamik Zemin Özellikleri

MASW-Kırılma ve mikrotremör ölçümleri, zeminin dinamik parametrelerini belirlemiştir. Bu parametreler, deprem dayanıklı yapı tasarımı için önemlidir.

Deprem Etkisi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, inceleme alanında beklenen etkin yer ivmesi katsayısı PGA=0.357'dir. Bu değer, yapısal tasarımda göz önünde bulundurulmalıdır.

Yerel Zemin Sınıfı

AFAD Deprem Yönetmeliği'ne göre, inceleme alanı "ZD" Yerel Zemin Sınıfı olarak değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma, yapısal tasarımda belirli kurallara uyulmasını gerektirmektedir.

Oturma ve Stabilite Sorunları

Rapor, 30 mm'ye kadar temas basınçları ile oturma değerlerinin izin verilebilir sınırlar içinde kaldığını belirtmektedir. Kaya birimlerinde oturma beklenmemektedir.

Ancak, topoğrafik eğimin %10'dan fazla olduğu alanlarda stabilite sorunları gelişebileceği öngörülmüştür. Bu alanlarda, gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır.

Şişme Sorunları

Topoğrafik eğimin %0-10 olduğu alanlarda şişme ve oturma gibi mühendislik problemleri gözlemlenmiştir. Bu alanlarda da gerekli mühendislik önlemleri alınmalıdır.

Öneriler

Rapor, her türlü yapılaşma için "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik", "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" ve "Kazı Çukurlarının Desteklenmesi İle İlgili Uyulacak Esaslar Genelgesi" şartlarına uyulmasını önermektedir.

Ayrıca, raporun 1/1000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olduğunu ve Zemin Etüt Raporu yerine kullanılamayacağını da belirtmek önemlidir.

Sonuç

Dağahmetçe köyü ekolojik turizm projesi için jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, projenin planlanması ve hayata geçirilmesi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Raporun bulgularına göre, proje alanı jeolojik açıdan uygunluk göstermektedir.

Yorum Yaz