İZİKAD, Akdeniz Havzası’nda ticaret ve barış için ortaklık kuruyor

 İZİKAD tarafından düzenlenen MİDOFMED zirvesi, Akdeniz Havzası’ndan 20 ülke ve 50 kuruluştan kadın temsilcileri bir araya getirdi. Zirvede, kadın girişimciliği, işgücü ve eşitliği için ortak bir deklarasyon yayımlandı.

Akdeniz Havzası’nda ticaret ve barış için yeni bir vizyon İZİKAD’ın öncülüğünde gerçekleşen MİDOFMED zirvesi, Akdeniz Havzası’nda ticaret, işbirliği ve barışı geliştirmek için somut adımlar attı. Zirvede, Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi’nin kurulması kararı alındı.

İZİKAD, Akdeniz Havzası'nda ticaret ve barış için ortaklık kuruyor

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Akdeniz Havzası'ndaki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir zirve düzenledi. Zirvenin amacı, bölgede ticaret, işbirliği ve barışı geliştirmek için ortak bir vizyon oluşturmak ve somut adımlar atmak.

Zirve, 29-30 Ocak 2024 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Zirveye, Akdeniz Havzası'ndan 20 ülke ve 50 kuruluş katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Akdeniz'in tarihi, kültürel ve ekonomik bir köprü olduğunu, ancak bölgede yaşanan siyasi ve sosyal sorunların bu potansiyeli engellediğini söyledi. Sezgin, İZİKAD olarak, Akdeniz Havzası'nda kadınların iş hayatına katılımını ve liderliğini artırmak, kadın girişimciliğini desteklemek, kadınların fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Sezgin, ayrıca, zirvenin sonucunda, Akdeniz Havzası'nın sürdürülebilir geleceği ve ticareti hedefinde bir koordinasyon ve işbirliği merkezi kurulması için çalışmaya başlayacaklarını duyurdu.

Zirvenin final oturumunda ise, iki önemli akademisyen, Prof. Aylin Göztaş ve Prof. Coşkun Küçüközmen, zirvenin değerlendirmesini yaptılar. Prof. Göztaş, zirvenin katılımcı kuruluşlarının, kadın girişimciliği ve işgücünü desteklemek üzere, özellikle genç kadınlara yönelik istihdam, iş kurma ve geliştirme, profesyonel ve kişisel gelişme destekleri sağlayacağını düşündüğünü söyledi. Göztaş, ayrıca, toplumsal ve hukuksal dönüşüme katkı koyacak eylem planları geliştirecekleri ortak bir deklarasyon yayımlanması gerektiğini önerdi. Göztaş, İZİKAD öncülüğünde kurulacak olan Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi'nin de, Akdeniz Havzası'ndaki ticaret ve barışa büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Prof. Küçüközmen ise, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, hem ekonomik hem de demokrasi açısından ekonomik faaliyetlere katılarak pastadan pay almasının çok önemli olduğunu belirtti. Küçüközmen, nüfusun yarısını oluşturan kadınları ekonomik ve yönetimsel faaliyetin dışında bırakmanın büyük bir akıl ve enerji israfı olduğunu, insan toplumunun dengeli ve adil gelişiminin kadınların karar verme süreçlerinde olduğu kadar üretim faaliyetinde eşit temsili ile olabileceğini söyledi. Küçüközmen, ayrıca, toplumların yeni nesillerini yetiştiren kadınların eğitime de erkekler ile eşit şartlarda ulaşması gerektiğini, çocuklarına rol model de oluşturan annelerin çocuğu büyütme sürecinde desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Küçüközmen, son olarak, İZİKAD tarafından düzenlenen MİDOFMED zirvesinin, ticari ilişkilerin yoğun olduğu ülkeler arasında barış ve işbirliğini ön plana çıkardığını, bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Zirve, katılımcı kuruluşların birbirleriyle ikili görüşmeler yapması ve işbirliği fırsatlarını değerlendirmesiyle sona erdi. Zirve sonrasında, İZİKAD, Akdeniz Stratejik Ortaklık Merkezi'nin kuruluş çalışmalarına başladığını ve bu merkezin, Akdeniz Havzası'nda ticaret, işbirliği ve barışın geliştirilmesi için önemli bir rol oynayacağını duyurdu.  

Yorum Yaz